อยากสอบถามว่าเชิฟ 29 ยังจะเปิดอีกไหมครับ ถ้าไม่มีจะได้ลงเชิฟอื่น

  • อยากสอบถามว่าเชิฟ 29 (5เผ่า แบบ WW) ยังจะเปิดอีกไหมครับ ถ้าไม่มีจะได้ลงเชิฟอื่น