[LT/EN] Prekybos maršrutų patobulinimai / Trade routes adjustments

 • [LT]

  Mieli žaidėjai,


  mes gana dažnai gauname prašymus iš bendruomenės perdirbti prekybos maršrutus. Mes suprantame šios žaidimo ypatybės svarbą ir ties tuo dirbame. Šiandien mes norėtume jums pristatyti nedidelius patobulinimus, kurie greitai bus pritaikyti visuose žaidimo serveriuose ir, mūsų nuomone, tai padarys prekybos maršrutus patogesnius žaidėjams.

  Kas pasikeis?

  • Kurdami prekybos maršrutus galėsite pasirinkti iš dviejų pasirinkimų – „išsiųsti“ ir „pristatyti“, kad jūsų pristatymai būtų tikslesni ir mažiau priklausytų nuo atstumo tarp gyvenviečių.
  • Galėsite nustatyti laiką minučių tikslumų, kada prekeiviai turėtų pradėti kelionę (arba pasiekti tikslą).
  • Sukurtame prekybos maršrute, „Pradžia“ stulpelis bus pakeistas „Laikas“ stulpeliu, kuris rodys tiek prekeivių pradžios, tiek pristatymo laiką.


  Taip atrodys naujas prekybos maršrutų išdėstymas:


  trade_routes.jpg


  Kada pokyčiai bus įgyvendinti?


  Pirmuose serveriuose šie pakeitimai bus įdiegti jau kitą savaitę (vasario 18-24 d.). Ypatybė bus įgyvendinta visuose serveriuose iki vasario pabaigos. Daugiau informacijos apie atnaujinimų planą bus paskelbta atnaujinimų („Patch notes“) skiltyje kai tik žinosime visas detales.


  SVARBU:


  Po prekybos maršrutų atnaujinimo egzistuojančių maršrutų laikas gali (bet nebūtinai) būti pakeistas į neteisingas minutes. Prašome patikrinti ir pakoreguoti egzistuojančių prekybos maršrutų laiką atitinkamai. Turėkite omenyje, kad prekybos maršrutų nustatymo laikas veikia pagal tą laiko zoną, kuri yra nustatyta jūsų paskyros nustatymuose.


  Jūsų Travian: Legends komanda

  ---------------

  [EN]


  Dear players,


  We quite often get requests from the community to rework trade routes. We understand the importance of that feature and we’re working on it. Today we would like to introduce small adjustments which soon will be implemented on all game worlds and, as we believe, will make trade routes a bit more convenient for the players.


  What would change?

  • When setting trade route you’ll be able to choose between 2 options – “send at” and “deliver at” to make your deliveries more precise and less dependent on the distance to the target village.
  • You will also be able to set time up to minute when your merchant should start their journey (or arrive to the destination).
  • In the created trade route the “Start” column will be replaced by “Timing” which will show both start and delivery time of your merchants.

  This is how the new trade route layout will look like:


  trade_routes.jpg


  When will it be implemented?


  First servers will get this release already next week (18-24 of February). The feature will be implemented globally by end of February. More detailed rollout plan will be posted in Patch notes section as soon as we know all the details.


  IMPORTANT:


  After the update trade route times might (but not necessary will) be affected and set to wrong minutes. Please, check and edit trade route times accordingly. Keep in mind, that trade setup considers current timezone setting of the account.


  Your Travian: Legends Team

  vr58w7.png

  Post was edited 1 time, last by Shanti ().

 • [LT]

  Mieli žaidėjai,


  džiaugiamės galėdami pranešti, kad kito atnaujinimo metu dar vienas nedidelis, bet itin naudingas pakeitimas bus pridėtas prie Prekybos maršrutų.


  Kai kuriate naują prekybos maršrutą dabar matysite išskleidžiamąjį sąrašą, kuriame galėsite pasirinkti intervalą, kas kiek valandų norite kartoti maršrutą.


  Kaip tai veikia:

  - Nustatote prekybos maršrutą prasidėti 04:00, pasirenkate 2 pristatymus, pasirenkate „Kartoti kas 4 val.“ ir paspaudžiate „Išsaugoti“.

  - Žaidimas sukurs prekybos maršrutus su vienodais nustatymais 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00 ir 00:00.
  - Jeigu reikia, galite pakoreguoti prekybos maršrutus atskirai paspausdami „redaguoti“ mygtuką bet kuriuo metu.

  - Numatytasis nustatymas yra „Kartoti kas 24 val.“ ir pasirinkus jį, bus sukurtas tik vienas prekybos maršrutas kaip įprastai.

  Trade_route_every_hours.png


  Tikimės, kad šis nedidelis pakeitimas pavers prekybos maršrutų sukūrimą lengvesniu jums visiems. Ypatumas bus pridėtas į visus žaidimo serverius kitą savaitę (2019 m. balandžio 15-18 d.).

  Jūsų Travian: Legends komanda


  ------------

  [EN]


  Dear community,


  we're happy to announce that with the next release another small but highly useful change would be added to Trade routes feature.


  When you create new trade route you'll now see drop-down menu where you'll have an option to select an interval with which you want your trade route to be duplicated.


  How it works:


  - You set your trade route to start at 04:00, choose 2 deliveries, select "Repeat every 4 hours" and click "Save".

  - The game will create trade routes with same settings at 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00 and 00:00.

  - If you need, you can adjust created trade routes separately by clicking on "edit" button anytime.

  - Default value is "Repeat every 24 hours" and when it's chosen, only one trade route would be created as usual.

  Trade_route_every_hours.png


  We believe that this another small adjustment will make trade route creating feature more convenient for all of you. The feature will be added to all gameworlds during next week (15th - 18th of April, 2019).


  Your Travian: Legends team

  vr58w7.png

  Post was edited 1 time, last by Shanti ().