Artefakty PL

We are testing a brand new User Interface, a new background and some other small changes on our PTRx3 gameworld! 🎨
📌 PTR is the acronym of Public Test Realm. PTRs are used to test patches before we release them to the public. Unlike standard game worlds, you’re one of the first people testing a new build which can often be unstable or otherwise non-functional. Accessing the PTR and reporting bugs is one of the biggest services you can provide ❤️

➡️ Join now ⬅️

✍️ ➡️ Give your feedback about the new User Interface
✍️ ➡️ Give your feedback about the new Backgrounds
 • Artefakty, czyli obiekty pojawiające się na mapie w 100 dniu serwera (x1), 50 dniu serwera (x2) itd. Bardzo potężne buffy, dla wioski lub konta, wspomagające zarówno gracza jak i sojusz. Pożądane przez wszystkich, są obiektem zmagań w walce potężnych sojuszy. Z początku były tematem nieodgadnionym z czasem jednak zasady rządzące pojawianiem się tych obiektów zostały odkryte.


  W temacie tym znajdziesz:

  • wiele odpowiedzi, pomocnych przy prowadzeniu konta czy sojuszu
  • całą masę danych zebranych przez graczy na przestrzeni czasu (koordy, mapy,defy natarskie)
  • nowinki i zmiany wprowadzone wraz ze zmniejszeniem mapy
  • wnioski do jakich dotarliśmy analizując dane
  • i cokolwiek nam fantazja podsunie.

  Dla niewtajemniczonych wyjaśnię pokrótce w jaki sposób artefakty działały do tej pory, bo pokrywa to się praktycznie w 90% z obecnym stanem rzeczy.


  Mapa spawnu (pojawiania się) artefaktów - naniesiona na mapę, wygląda tak:

  JOEj0jv.png


  Nie zajęło wiele, by zrozumieć pewne zależności zachodzące przy pojawianiu się artefaktów, wystarczyło wziąć pod uwagę jeden rodzaj artefaktu

  pKfBlEu.png


  by dojść do ważnych wniosków:

  • Każdy rodzaj artefaktu ma swój określony okrąg na którym się pojawi - promień tego okręgu jest różny w zależności od artefaktu. Zaludnienie na serwerze ma minimalny wpływ na promień tego okręgu (można pominąć)
  • Miara kąta między kolejnymi artefaktami tego samego typu jest stała (patrz obrazek powyżej) i wynosi (360°/ilość_artefaktów)
  • Zachodzi bezpośrednia zależność między artefaktami małymi (spirala archimedesa - patrz niżej)
  • Zachodzi bezpośrednia zależność między artefaktami dużymi (spirala archimedesa - patrz niżej)
  • Znając miejsce pojawienia się jednego artefaktu małego, jednego dużego i jednego unikalnego, jesteś w stanie policzyć - rozrysować mapę, reszty artefaktów.
  • Spirale są obracane o niewielki kąt w kolejnych edycjach na tym samym serwerze.

  Spirala małych artefaktów:

  IPORuz9.png


  Powinniśmy sobie zdawać sprawę, że wiedza którą posiądziemy w tym temacie, będzie wielką przewagą w grze:

  • Możesz oszacować gdzie samemu zakładać wioski.
  • Możesz zarządzać sojuszem w oparciu o dane spawnu artów.
  • Możesz opracować generator mapy, który w chwile rozwiąże problem chaosu przy pojawianiu się artefaktów.
  • Możesz zrobić mobilne wioski w odpowiednich miejscach by być katapultami szybciej od przeciwnika.

  I tak dalej.


  Ze zmniejszeniem mapy, przyszły jednak zmiany w spawnie artefaktów, dlatego też powstał ten temat. By poszerzyć naszą wiedzę o artefaktach, dzielić się nią i dzięki temu wzmacniać nasz potencjał. Pytania i zadania które sobie powinniśmy postawić na ten moment to:

  • Jakie reguły rządzą pojawianiem się artefaktów na zmniejszonych mapach (rozwiązano)
  • Jakie są wartości obrotu spirali na dany moment.
  • Policzyć zależność między "Klasyfikacja siły wojskowej" w nowym rankingu, a natarskim defem.
  • Ostatecznie w oparciu o dane zrobić generator mapy spawnu, by przenieść swoją wiedzę do łatwego w zrozumieniu środowiska.


  Mam nadzieję, że inicjatywa się przyjmie, zapraszam do własnej rozkminy i dzielenia się wnioskami w tym temacie.

 • Dziennik


  26.02.2019

  Pierwszą rzeczą która rzuca się w oczy to:  • Sandały nie leżą już na spirali i póki co nie zdefiniowałem w jaki sposób się spawnią, po za tym, że są trzy pary sandałów (!sic) każda para leży dokładnie 180° naprzeciw siebie na okręgu, do którego należy. I tak w tym wypadku ćwiartki -/- i +/+ nie dostały sandałów w ogóle.
  • Młoty podobnie jak sandały leżą na trzech okręgach z takimi samymi zasadami.
  • Promienie okręgu spawnu zostały zmiejszone o 2/3 w stosunku do starych spawnów

  12.03.2019

  • Spirale dużych artefaktów - bez zmian
  • Spirale małych artefaktów - zmiany (młot, sandał, sporadycznie notatnik)
  • Para sandałów leżąca na docelowym (starym) okręgu spawnu (sandał2), która mieści się w zakresie 200x200 została bez zmian, pozostałe, które powinny należeć do tego okręgu, ale w związku ze zmniejszeniem mapy wyszły by po za obręb mapy, zostają rozmieszczone inaczej. Jak? Jeszcze nie wiem, jakieś pomysły?
  • Tak samo z młotem - docelowy okrąg młota to młot3
  • w.w. artefakty należą do docelowych spiral (SM1, SM1' + SM2, SM2') i miejsce ich pojawienia się, w stosunku do innych artefaktów jest policzalne, ale zagadką pozostaje, która ze spiral to będzie.
  • młot1, młot2, sandał 1 mają promienie okręgu spawnu takie jak inne artefakty (mapa podziemi, szydera i notatnik) ale to może być przypadek
  • Artefakty spawnią się bliżej jeśli graczy jest mniej na serwerze - bez zmian. Nie wielka różnica, nie zdefiniowana jeszcze.
  • Stosunek mały->duży->unikat standardowo 1,5 x większy def co szczebel.
  • Armia lecąca na unikat = 6 na serwerze. 3318255 pkt. ataku. Def natarski (2 688 105 def przeciw piechocie / 2 197 740 def przeciw konnicy), średnia 2432922,5 = 73% lub mniej

  16.03.2019


  Dzisiaj mały przełom, już wiem w jaki sposób sandały i młoty wychodzące poza mapę się spawnią. Na podstawie zebranych danych z serwera ts3, zrobiłem mapę z zaznaczonymi starymi i nowymi spawnami:

  ShiSl1F.png


  Artefakty które powinny leżeć w pozycjach, które wyszły po za obszar mapy (zaznaczonej czarnym kwadratem) oznaczyłem krzyżykiem, widać jak na dłoni, że punkty M'1 i L' są ze sobą powiązane, dokładniej "nowy" spawn artefaktu (L') jest symetrycznym odbiciem starego (M'1) względem punktu 0,-200, co pokazuje screen poniżej (nazwy punktów pozmieniałem, żeby łatwiej widzieć pary):


  1ePKYOt.png


  Tutaj potwierdzenie, z innego serwera (ts2), że reguła dotyczy także innych serwerów:

  KD0yT0Y.png  Poniżej linki jeśli ktoś chce samemu się pobawić i posprawdzać:

  Ts3 kalkulacje (klik)

  Ts2 kalkulacje (klik)


  21.04.2019


  Zebrałem pierwsze dane na temat, statystyk w nowym rankingu "Klasyfikacja siły wojskowej" I zrobiłem na ich podstawie wykres.


  vaLfsGz.png


  Punkt Miejsce w rankingu Ilość punktów off
  A
  1 ~5.000.000
  B 2 ~4.500.000
  H 17 2.679.000
  D 25 2.236.000
  C 51 1.716.000
  I 60 1.418.000
  E 75 1.134.000
  F 85 982.000
  G 90 891.000
  J 100 (szacowane) 784.000


  Wielkie podziękowania dla ekipy Met   Pindziul za dostarczenie danych do opracowania wykresu.


  Na każdym serwerze ten wykres może wyglądać nieco inaczej, ale po 2-3 serwerach powinienem móc określić tendencje standardowego serwera i wyznaczyć miejsce w rankingu "Klasyfikacja siły wojskowej" odpowiadające siłą defowi natarskiemu danego typu. Np. siła defa unikatu = miejsce 15 itd. Z tego miejsca już prosta droga do wyliczenia konkretnie jaki deff będzie, bo stosunek danego typu jednostek w defie jest stały:


  Ilościowo:

  :nat01: - 26,01%

  :nat02: - 14,00%

  :nat03: - 20,83%

  :nat04: - 0,68%

  :nat05: - 13,56%

  :nat06: - 14,49%

  :nat07: - 7,78%

  :nat08: - 2,66%


  24.05.2019

  Kolejny zbiór danych ofów w rankingu "klasyfikacja wojskowa".

  Js3B7fp.png


  Punkt Miejsce w rankingu Ilość punktów off
  B 1 ~5.795.000
  A 4 5.440.000
  D 7 4.212.000
  C 16 3.443.000
  E 31 2.714.000
  F 62 ~1.845.000
  G 75 ~1.134.000
  H 80 ~1.545.000
  I 100 ~1.395.000


  Wielkie podziękowania dla sojuszu BH Patrokles   Dastan   emago_PL za udostępnienie danych. Punkty oznaczone niebieskim kolorem, są 100% potwierdzone, szary kolor to moja spekulacja poparta danymi z poprzedniego serwera. To dopiero początek zbierania danych na ten temat, ale na podstawie tych dwóch wykresów już można stwierdzić bezpośrednią zależność między deffem, a łączną siłą off top 100 ofów. Weźmy na tapetę te dwa raporty:


  Ts5

  6ALkwz1.png


  Ts1

  jOBWKur.png


  Dla uproszczenia weźmy same oszczepy, jest ich o ~30% więcej na Ts1, teraz porównajmy łączną siłę off Ts5 i Ts1 (z wykresów powyżej)


  Ts5 - 1865 = 186.500.000

  Ts1 - 2410 - 241.000.000


  Tu także widzimy że łączna siła wojska off na Ts1 jest o 30% silniejsza niż Ts5. Mimo, że wykresy nie są oparte sto na sto punktów rzeczywistych danych, to zależność jest widoczna i z biegiem czasu na pewno będzie potwierdzała się na kolejnych serwerach.


 • SERWER TS4.PL 17.12.2018 Nazwa koordy Nazwa koordy
  200x200 Młot budowniczego V (‭‭4‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada ‭(‭−‭139‬‬|‭−‭188‬‬)‬ Rysik architekta I (‭‭3‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto ‭(‭−‭41‬‬|‭63‬)‬
  Młot budowniczego VI (‭‭4‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭116‬|‭−‭173‬‬)‬ Rysik architekta II (‭‭3‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto ‭(‭63‬|‭42‬)‬
  Młot budowniczego VII (‭‭4‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭−‭146‬‬|‭13‬)‬ Rysik architekta III (‭‭3‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto ‭(‭42‬|‭−‭63‬‬)‬
  Młot budowniczego VIII (‭‭4‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭139‬|‭187‬)‬ Rysik architekta IV (‭‭3‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭−‭63‬‬|‭−‭42‬‬)‬
  Młot budowniczego IX (‭‭4‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭−‭116‬‬|‭173‬)‬ Biały Obelisk (‭‭5‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto ‭(‭−‭31‬‬|‭35‬)
  Młot budowniczego X (‭‭4‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭146‬|‭−‭13‬‬)‬ Nazwa
  Nazwa Rydwan Cesarza I (‭‭1.5‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭−‭11‬‬|‭93‬)‬
  Sandał Pikiniera V (‭‭2‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭−‭184‬‬|‭137‬)‬ Rydwan Cesarza II (‭‭1.5‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto ‭(‭94‬|‭10‬)‬
  Sandał Pikiniera VI (‭‭2‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭28‬|‭−‭173‬‬)‬ Rydwan Cesarza III (‭‭1.5‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭11‬|‭−‭94‬‬)‬
  Sandał Pikiniera VII (‭‭2‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭−‭189‬‬|‭90‬) Rydwan Cesarza IV (‭‭1.5‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭−‭94‬‬|‭−‭12‬‬)‬
  Sandał Pikiniera VIII (‭‭2‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭184‬|‭−‭138‬‬)‬ Hełm Teutatesa (‭‭2‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭8‬|‭46‬)‬
  Sandał Pikiniera IX (‭‭2‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada ‭(‭−‭28‬‬|‭173‬) Nazwa
  Sandał Pikiniera X (‭‭2‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭189‬|‭−‭90‬‬)‬ Talizman objawienia I (‭‭3‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭159‬|‭−‭103‬‬)‬
  Nazwa Talizman objawienia II (‭‭3‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto ‭(‭−‭103‬‬|‭−‭159‬‬)‬
  Notatnik kwatermistrza V (‭‭1‬/‭2‬‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭−‭196‬‬|‭60‬) Talizman objawienia III (‭‭3‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭−‭159‬‬|‭104‬)‬
  Notatnik kwatermistrza VI (‭‭1‬/‭2‬‬)Skarbiec 10, Działa na: osada ‭(‭−‭46‬‬|‭199‬)‬ Talizman objawienia IV (‭‭3‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto ‭(‭103‬|‭159‬)‬
  Notatnik kwatermistrza VII (‭‭1‬/‭2‬‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭149‬|‭139‬) Zwierciadło Prawdy (‭‭10‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭−‭27‬‬|‭−‭38‬‬)‬
  Notatnik kwatermistrza VIII (‭‭1‬/‭2‬‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭197‬|‭−‭60‬‬)‬ Nazwa
  Notatnik kwatermistrza IX (‭‭1‬/‭2‬‬)Skarbiec 10, Działa na: osada ‭(‭46‬|‭−‭199‬‬)‬ Zielnik I (‭‭3‬/‭4‬‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭38‬|‭106‬)‬
  Notatnik kwatermistrza X (‭‭1‬/‭2‬‬)Skarbiec 10, Działa na: osada ‭(‭−‭149‬‬|‭−‭139‬‬) Zielnik II (‭‭3‬/‭4‬‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭107‬|‭−‭37‬‬)
  Nazwa Zielnik III (‭‭3‬/‭4‬‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭−‭37‬‬|‭−‭108‬‬)‬
  Eliksir odwagi V (‭‭1‬/‭2‬‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭−‭179‬‬|‭−‭9‬‬) Zielnik IV (‭‭3‬/‭4‬‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭−‭107‬‬|‭37‬)‬
  Eliksir odwagi VI (‭‭1‬/‭2‬‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭−‭97‬‬|‭150‬)‬ Księga pustelnika (‭‭1‬/‭2‬‬)Skarbiec 20, Działa na: konto ‭(‭43‬|‭23‬)‬
  Eliksir odwagi VII (‭‭1‬/‭2‬‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭81‬|‭159‬) Nazwa
  Eliksir odwagi VIII (‭‭1‬/‭2‬‬)Skarbiec 10, Działa na: osada ‭(‭179‬|‭9‬) Topór wojenny I (‭‭3‬/‭4‬‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭94‬|‭94‬)
  Eliksir odwagi IX (‭‭1‬/‭2‬‬)Skarbiec 10, Działa na: osada ‭(‭97‬|‭−‭151‬‬)‬ Topór wojenny II (‭‭3‬/‭4‬‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭94‬|‭−‭94‬‬)‬
  Eliksir odwagi X (‭‭1‬/‭2‬‬)Skarbiec 10, Działa na: osada ‭(‭−‭81‬‬|‭−‭159‬‬)‬ Topór wojenny III (‭‭3‬/‭4‬‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭−‭94‬‬|‭−‭95‬‬)
  Nazwa Topór wojenny IV (‭‭3‬/‭4‬‬)Skarbiec 20, Działa na: konto ‭(‭−‭94‬‬|‭94‬)
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza VSkarbiec 10, Działa na: osada ‭(‭−‭140‬‬|‭−‭60‬‬)‬ Akademia wojny (‭‭1‬/‭2‬‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭44‬|‭−‭19‬‬)‬
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza VISkarbiec 10, Działa na: osada (‭−‭122‬‬|‭92‬)‬ Nazwa
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza VIISkarbiec 10, Działa na: osada ‭(‭19‬|‭152‬) Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza ISkarbiec 20, Działa na: konto (‭143‬|‭49‬)‬
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza VIIISkarbiec 10, Działa na: osada (‭141‬|‭60‬)‬ Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza IISkarbiec 20, Działa na: konto ‭(‭49‬|‭−‭143‬‬)‬
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza IXSkarbiec 10, Działa na: osada (‭122‬|‭−‭93‬‬)‬ Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza IIISkarbiec 20, Działa na: konto (‭−‭143‬‬|‭−‭49‬‬)‬
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza XSkarbiec 10, Działa na: osada (‭−‭19‬‬|‭−‭152‬‬)‬ Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza IVSkarbiec 20, Działa na: konto ‭(‭−‭49‬‬|‭143‬)‬
  Gracz Nazwa
  Amfora Mgły V (‭‭200‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭−‭94‬‬|‭−‭87‬‬) Mapa podziemi I (‭‭100‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭170‬|‭−‭21‬‬)‬
  Amfora Mgły VI (‭‭200‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭−‭122‬‬|‭37‬) Mapa podziemi II (‭‭100‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭−‭22‬‬|‭−‭169‬‬)
  Amfora Mgły VII (‭‭200‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭−‭28‬‬|‭124‬)‬ Mapa podziemi III (‭‭100‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto (‭−‭169‬‬|‭21‬)‬
  Amfora Mgły VIII (‭‭200‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭94‬|‭86‬) Mapa podziemi IV (‭‭100‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto ‭(‭21‬|‭169‬)‬
  Amfora Mgły IX (‭‭200‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭122‬|‭−‭37‬‬)‬ Czarny Obelisk (‭‭500‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: konto ‭(‭13‬|‭−‭45‬‬)
  Amfora Mgły X (‭‭200‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭29‬|‭−‭125‬‬)‬ Nazwa
  Nazwa Czterolistna koniczyna (‭‭2‬×‬)Skarbiec 20, Działa na: osada (‭−‭47‬‬|‭−‭3‬‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭‭2‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: konto (‭173‬|‭77‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭‭0.2‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: konto (‭185‬|‭−‭40‬‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭‭0.1‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: konto ‭(‭−‭20‬‬|‭188‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭‭10‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: konto (‭95‬|‭164‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭‭3‬/‭4‬‬)Skarbiec 10, Działa na: konto (‭−‭95‬‬|‭−‭164‬‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭‭500‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: konto (‭−‭128‬‬|‭141‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭‭0.01‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: konto (‭20‬|‭−‭188‬‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭‭2‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada ‭(‭−‭184‬‬|‭40‬)
  Szyderstwo Natarów (‭‭3‬×‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭127‬|‭−‭141‬‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭‭1‬/‭2‬‬)Skarbiec 10, Działa na: osada (‭−‭173‬‬|‭−‭77‬‬)‬  Interaktywna mapa - możliwa edycja i własne wyliczenia (klik) (po lewej, klikając w kolorowe guziki można włączać/wyłączać poszczególne obiekty)
  Poniżej zdjęcia z w.w mapy artefaktów, gdyby komuś nie chciało się otworzyć:


  Duże artefakty, z zaznaczoną dużą spiralą.

  tdS3u3z.png  Małe artefakty, z zaznaczoną małą spiralą.


  ayWP0ei.jpg  Zdjęcie zbiorcze całej mapy.


  wuE6AgV.jpg

  Obecne promienie okręgów na podstawie powyższych danych wynoszą:


  Unikaty: 46

  Rysik: 74

  Rydwan: 93

  Zielnik: 112

  Amfora: 127

  Topór: 133

  Młot1: 146

  Duży DM/DS: 151

  Małe DM/DS: 152

  Mapa podziemi: 171

  Sandał1: 175

  Elka: 178

  Szydera: 189

  Talizman: 190

  Notatnik: 203

  Młot2: 207

  Sandał2: 208

  Sandał3: 228

  Młot3: 233

 • SERWER TS2.PL 21.01.2019 Nazwa koordy Nazwa koordy
  200x200 Młot budowniczego (‭−‭163‬‬|‭−‭188‬‬) Rysik architekta (‭−‭47‬‬|‭−‭55‬‬)‬
  Ilość graczy: 762 Młot budowniczego (‭158‬|‭47‬)‬ Rysik architekta ‭(‭−‭55‬‬|‭48‬)‬
  Młot budowniczego (‭−‭80‬‬|‭−‭167‬‬) Rysik architekta (‭48‬|‭55‬)‬
  Młot budowniczego (‭163‬|‭187‬)‬ Rysik architekta (‭55‬|‭−‭48‬‬)‬
  Młot budowniczego (‭−‭158‬‬|‭−‭48‬‬) Biały Obelisk (‭−‭24‬‬|‭−‭39‬‬)‬
  Młot budowniczego (‭81‬|‭167‬)‬ Nazwa
  Nazwa Rydwan Cesarza (‭−‭84‬‬|‭−‭36‬‬)‬
  Sandał Pikiniera ‭(‭−‭80‬‬|‭193‬) Rydwan Cesarza (‭−‭36‬‬|‭83‬)
  Sandał Pikiniera (‭181‬|‭−‭35‬‬)‬ Rydwan Cesarza ‭(‭84‬|‭35‬)
  Sandał Pikiniera (‭−‭140‬‬|‭175‬)‬ Rydwan Cesarza ‭(‭36‬|‭−‭85‬‬)
  Sandał Pikiniera (‭80‬|‭−‭193‬‬)‬ Hełm Teutatesa ‭(‭−‭47‬‬|‭−‭7‬‬)
  Sandał Pikiniera (‭−‭181‬‬|‭35‬) Nazwa
  Sandał Pikiniera (‭140‬|‭−‭174‬‬)‬ Talizman objawienia (‭53‬|‭174‬)‬
  Nazwa Talizman objawienia (‭175‬|‭−‭53‬‬)‬
  Amulet poznania ‭(‭97‬|‭−‭20‬‬)‬ Talizman objawienia ‭(‭−‭53‬‬|‭−‭175‬‬)
  Amulet poznania (‭32‬|‭−‭94‬‬)‬ Talizman objawienia (‭−‭175‬‬|‭52‬)
  Amulet poznania (‭−‭64‬‬|‭−‭75‬‬) Zwierciadło Prawdy ‭(‭43‬|‭−‭15‬‬)‬
  Amulet poznania (‭−‭97‬‬|‭19‬)‬ Nazwa
  Amulet poznania (‭−‭32‬‬|‭94‬)‬ Zielnik ‭(‭−‭110‬‬|‭6‬)‬
  Amulet poznania ‭(‭65‬|‭75‬) Zielnik (‭6‬|‭109‬)‬
  Nazwa Zielnik (‭110‬|‭−‭6‬‬)‬
  Notatnik kwatermistrza (‭−‭4‬‬|‭−‭198‬‬) Zielnik ‭(‭−‭6‬‬|‭−‭111‬‬)
  Notatnik kwatermistrza (‭−‭174‬‬|‭−‭96‬‬) Księga pustelnika (‭−‭32‬‬|‭32‬)‬
  Notatnik kwatermistrza (‭−‭170‬‬|‭102‬) Nazwa
  Notatnik kwatermistrza ‭(‭4‬|‭198‬) Topór wojenny (‭−‭113‬‬|‭62‬)‬
  Notatnik kwatermistrza ‭(‭174‬|‭96‬)‬ Topór wojenny ‭(‭62‬|‭112‬)‬
  Notatnik kwatermistrza (‭170‬|‭−‭102‬‬)‬ Topór wojenny (‭112‬|‭−‭62‬‬)‬
  Nazwa Topór wojenny ‭(‭−‭62‬‬|‭−‭112‬‬)
  Eliksir odwagi (‭57‬|‭−‭165‬‬) Akademia wojny (‭5‬|‭46‬)‬
  Eliksir odwagi ‭(‭−‭114‬‬|‭−‭132‬‬) Nazwa
  Eliksir odwagi (‭−‭171‬‬|‭33‬)‬ Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭−‭84‬‬|‭119‬)‬
  Eliksir odwagi ‭(‭−‭57‬‬|‭164‬) Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭120‬|‭84‬)‬
  Eliksir odwagi (‭114‬|‭132‬)‬ Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭84‬|‭−‭120‬‬)‬
  Eliksir odwagi ‭(‭171‬|‭−‭33‬‬) Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza ‭(‭−‭120‬‬|‭−‭84‬‬)‬
  Nazwa Nazwa
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭94‬|‭−‭117‬‬)‬ Mapa podziemi (‭−‭25‬‬|‭163‬)‬
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭−‭53‬‬|‭−‭139‬‬)‬ Mapa podziemi (‭163‬|‭26‬)
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭−‭147‬‬|‭−‭24‬‬)‬ Mapa podziemi (‭26‬|‭−‭163‬‬)‬
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭−‭94‬‬|‭116‬)‬ Mapa podziemi ‭(‭−‭163‬‬|‭−‭26‬‬)‬
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭53‬|‭139‬) Czarny Obelisk ‭(‭39‬|‭25‬)
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza ‭(‭147‬|‭23‬) Nazwa
  Nazwa Czterolistna koniczyna (‭17‬|‭−‭43‬‬)‬
  Amfora Mgły (‭107‬|‭−‭64‬‬)‬
  Amfora Mgły ‭(‭−‭1‬‬|‭−‭123‬‬)‬
  Amfora Mgły ‭(‭−‭108‬‬|‭−‭60‬‬)‬
  Amfora Mgły ‭(‭−‭106‬‬|‭64‬)
  Amfora Mgły ‭(‭2‬|‭124‬)‬
  Amfora Mgły (‭108‬|‭59‬)
  Nazwa
  Szyderstwo Natarów ‭(‭−‭178‬‬|‭44‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭118‬|‭−‭140‬‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭−‭170‬‬|‭−‭69‬‬)
  Szyderstwo Natarów ‭(‭97‬|‭155‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭13‬|‭−‭184‬‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭−‭97‬‬|‭−‭156‬‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭−‭118‬‬|‭140‬)‬
  Szyderstwo Natarów ‭(‭170‬|‭69‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭178‬|‭−‭44‬‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭−‭13‬‬|‭184‬)‬


  Interaktywna mapa - możliwa edycja i własne wyliczenia (klik)(po lewej, klikając w kolorowe guziki można włączać/wyłączać poszczególne obiekty)  Poniżej zdjęcia z w.w mapy artefaktów, gdyby komuś nie chciało się otworzyć:


  Duże artefakty, z zaznaczonymi dużymi spiralami.

  AGmBW2S.png

  Małe artefakty, z zaznaczonymi małymi spiralami.

  4ugEmSm.jpg

  Zdjęcie zbiorcze całej mapy.

  7kVlREC.jpg


  Promień okręgu spawnu artefaktów:

  Unikaty: 46

  Rysik: 72

  Rydwan: 91

  Amulet: 99

  Zielnik: 110

  Amfora: 124

  Topór: 128

  Duży DM/DS: 146

  Małe DM/DS: 150

  Mapa podziemi: 164

  Młot2: 164

  Elka: 174

  Talizman: 182

  Szydera: 183

  Sandał1: 184

  Młot1: 185

  Notatnik: 198

  Sandał3: 228

  Sandał2(docelowy): 209

  Młot3(docelowy): 249


  Def natarski


  Mały:

  7ScyfSZ.png


  Duży:

  jgoT0vU.png


  Unikat:

  TsMGwgG.png

 • SERWER TS3.PL 12.11.2018 Nazwa koordy Nazwa koordy
  200x200 Młot budowniczego -161|-68 Rysik architekta 71|-20
  Ilość graczy: 1100~ Młot budowniczego 60|159 Rysik architekta -20|-71
  szybkość: x1 Młot budowniczego -179|-173 Rysik architekta -71|20
  Młot budowniczego 161|67 Rysik architekta 20|71
  Młot budowniczego 179|173 Biały Obelisk 46|-7
  Młot budowniczego Nazwa
  Nazwa Rydwan Cesarza 68|-62
  Sandał Pikiniera -177|16 Rydwan Cesarza -62|-68
  Sandał Pikiniera 126|-186 Rydwan Cesarza -68|61
  Sandał Pikiniera -99|199 Rydwan Cesarza 63|68
  Sandał Pikiniera 177|-16 Hełm Teutatesa 24|-40
  Sandał Pikiniera -126|186 Nazwa
  Sandał Pikiniera 99|-199 Talizman objawienia -183|-26
  Nazwa Talizman objawienia -26|183
  Amulet poznania -24|97 Talizman objawienia 183|25
  Amulet poznania 72|69 Talizman objawienia 26|-184
  Amulet poznania 96|-29 Zwierciadło Prawdy -5|45
  Amulet poznania 24|-97 Nazwa
  Amulet poznania -73|-69 Zielnik 42|-103
  Amulet poznania -96|27 Zielnik -103|-42
  Nazwa Zielnik -41|103
  Notatnik kwatermistrza 182|81 Zielnik 103|42
  Notatnik kwatermistrza 162|-118 Księga pustelnika -16|-44
  Notatnik kwatermistrza -21|-199 Nazwa
  Notatnik kwatermistrza -182|-81 Topór wojenny -10|-129
  Notatnik kwatermistrza -163|117 Topór wojenny -130|9
  Notatnik kwatermistrza 21|198 Topór wojenny 9|129
  Nazwa Topór wojenny 129|-9
  Eliksir odwagi 126|121 Akademia wojny -42|-15
  Eliksir odwagi 168|-48 Nazwa
  Eliksir odwagi 43|-169 Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza -74|-129
  Eliksir odwagi -126|-121 Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza -129|74
  Eliksir odwagi -168|48 Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza 74|129
  Eliksir odwagi -43|169 Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza 129|-75
  Nazwa Nazwa
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza 66|134 Mapa podziemi -138|-93
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza 151|9 Mapa podziemi -92|138
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza 85|-124 Mapa podziemi 139|93
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza -66|-135 Mapa podziemi 93|-138
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza -150|-10 Czarny Obelisk -39|24
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza -84|124 Nazwa
  Nazwa Czterolistna koniczyna 33|31
  Amfora Mgły 13|124
  Amfora Mgły 114|51
  Amfora Mgły 101|-73
  Amfora Mgły -13|-125
  Amfora Mgły -114|-52
  Amfora Mgły -101|72
  Nazwa
  Szyderstwo Natarów 184|-22
  Szyderstwo Natarów 35|-181
  Szyderstwo Natarów 136|-126
  Szyderstwo Natarów -162|-90
  Szyderstwo Natarów 162|90
  Szyderstwo Natarów -184|22
  Szyderstwo Natarów -35|180
  Szyderstwo Natarów -78|-167
  Szyderstwo Natarów -135|125
  Szyderstwo Natarów 79|167  Interaktywna mapa - możliwa edycja i własne wyliczenia (klik)(po lewej, klikając w kolorowe guziki można włączać/wyłączać poszczególne obiekty)  Poniżej zdjęcia z w.w mapy artefaktów, gdyby komuś nie chciało się otworzyć:


  Duże artefakty, z zaznaczonymi dużymi spiralami.

  5NSchQB.png

  Małe artefakty, z zaznaczonymi małymi spiralami.

  DrrPOFa.jpg

  Zdjęcie zbiorcze całej mapy.

  MCzUUhU.jpg  Promień okręgu spawnu artefaktów:


  Unikaty: 46

  Rysik: 73

  Rydwan: 92

  Amulet: 100

  Zielnik: 111

  Amfora: 124

  Topór: 129

  Duży DM/DS: 148

  Małe DM/DS: 149

  Mapa podziemi: 166

  Elka: 174

  Talizman: 185

  Szydera: 185

  Notatnik: 199

  Sandał(docelowy): 224

  Młot(docelowy): 249  Deff na małym arcie:

  85697-image1-jpg

 • Wnioski


  1. Dzisiaj mały przełom, już wiem w jaki sposób sandały i młoty wychodzące poza mapę się spawnią. Na podstawie zebranych danych z serwera ts3, zrobiłem mapę z zaznaczonymi starymi i nowymi spawnami:

  ShiSl1F.png  Artefakty które powinny leżeć w pozycjach, które wyszły po za obszar mapy (zaznaczonej czarnym kwadratem) oznaczyłem krzyżykiem, widać jak na dłoni, że punkty M'1 i L' są ze sobą powiązane, dokładniej "nowy" spawn artefaktu (L') jest symetrycznym odbiciem starego (M'1) względem punktu 0,-200, co pokazuje screen poniżej (nazwy punktów pozmieniałem, żeby łatwiej widzieć pary):  1ePKYOt.png  Tutaj potwierdzenie, z innego serwera (ts2), że reguła dotyczy także innych serwerów:

  KD0yT0Y.png

  Poniżej linki jeśli ktoś chce samemu się pobawić i posprawdzać:

  Ts3 kalkulacje (klik)

  Ts2 kalkulacje (klik) • SERWER TS5.PL 21.02.2019 Nazwa koordy Nazwa koordy
  200x200 Młot budowniczego (‭−‭194‬‬|‭151‬) Rysik architekta (‭−‭57‬‬|‭45‬)‬
  Ilość graczy:880 Młot budowniczego (‭35‬|‭−‭159‬‬)‬ Rysik architekta ‭(‭45‬|‭56‬)‬
  Młot budowniczego (‭−‭173‬‬|‭91‬)‬ Rysik architekta ‭(‭58‬|‭−‭45‬‬)
  Młot budowniczego ‭(‭194‬|‭−‭151‬‬)‬ Rysik architekta ‭(‭−‭45‬‬|‭−‭57‬‬)‬
  Młot budowniczego (‭−‭35‬‬|‭158‬)‬ Biały Obelisk ‭(‭−‭40‬‬|‭22‬)‬
  Młot budowniczego (‭173‬|‭−‭92‬‬)‬ Nazwa
  Nazwa Rydwan Cesarza (‭−‭40‬‬|‭82‬)‬
  Sandał Pikiniera (‭191‬|‭68‬)‬ Rydwan Cesarza ‭(‭81‬|‭41‬)
  Sandał Pikiniera (‭−‭46‬‬|‭−‭185‬‬) Rydwan Cesarza (‭40‬|‭−‭83‬‬)‬
  Sandał Pikiniera ‭(‭165‬|‭148‬)‬ Rydwan Cesarza (‭−‭82‬‬|‭−‭41‬‬)‬
  Sandał Pikiniera (‭−‭191‬‬|‭−‭69‬‬) Hełm Teutatesa (‭−‭7‬‬|‭45‬)‬
  Sandał Pikiniera ‭(‭46‬|‭184‬)‬ Nazwa
  Sandał Pikiniera (‭−‭165‬‬|‭−‭149‬‬)‬ Talizman objawienia (‭177‬|‭−‭44‬‬)‬
  Nazwa Talizman objawienia (‭−‭44‬‬|‭−‭177‬‬)‬
  Amulet poznania (‭−‭14‬‬|‭−‭97‬‬)‬ Talizman objawienia (‭−‭177‬‬|‭44‬)‬
  Amulet poznania (‭−‭91‬‬|‭−‭36‬‬)‬ Talizman objawienia (‭44‬|‭177‬)
  Amulet poznania ‭(‭−‭77‬‬|‭60‬)‬ Zwierciadło Prawdy (‭−‭12‬‬|‭−‭44‬‬)‬
  Amulet poznania (‭14‬|‭96‬)‬ Nazwa
  Amulet poznania (‭91‬|‭36‬)‬ Zielnik (‭0‬|‭109‬)
  Amulet poznania ‭(‭‭77‬‬|‭-60‬)‬ Zielnik (‭109‬|‭−‭1‬‬)
  Nazwa Zielnik (‭0‬|‭−‭110‬‬)‬
  Notatnik kwatermistrza (‭104‬|-167‬) Zielnik (‭−‭109‬‬|‭−‭1‬‬)‬
  Notatnik kwatermistrza (‭-92‬|‭−‭174‬‬)‬ Księga pustelnika (‭31‬|‭34‬)‬
  Notatnik kwatermistrza (‭−‭197‬‬|‭−‭7‬‬)‬ Nazwa
  Notatnik kwatermistrza (‭−‭104‬‬|‭167‬)‬ Topór wojenny (‭56‬|‭115‬)
  Notatnik kwatermistrza (‭92‬|‭174‬)‬ Topór wojenny (‭115‬|‭−‭56‬‬)‬
  Notatnik kwatermistrza ‭(‭197‬|‭7‬)‬ Topór wojenny ‭(‭−‭56‬‬|‭−‭115‬‬)‬
  Nazwa Topór wojenny (‭−‭115‬‬|‭56‬)‬
  Eliksir odwagi (‭−‭159‬‬|‭−‭65‬‬)‬ Akademia wojny (‭46‬|‭−‭3‬‬)‬
  Eliksir odwagi (‭−‭136‬‬|‭106‬)‬ Nazwa
  Eliksir odwagi ‭(‭24‬|‭170‬)‬ Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭115‬|‭90‬)‬
  Eliksir odwagi ‭(‭159‬|‭65‬) Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭90‬|‭−‭115‬‬)‬
  Eliksir odwagi (‭136‬|‭−‭106‬‬)‬ Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭−‭115‬‬|‭−‭91‬‬)‬
  Eliksir odwagi ‭(‭−‭24‬‬|‭−‭170‬‬) Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭−‭90‬‬|‭115‬)‬
  Nazwa Nazwa
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭−‭109‬‬|‭−‭98‬‬)‬ Mapa podziemi (‭161‬|‭35‬)‬
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭−‭140‬‬|‭46‬) Mapa podziemi ‭(‭34‬|‭−‭160‬‬)
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza ‭(‭−‭31‬‬|‭144‬)‬ Mapa podziemi (‭−‭160‬‬|‭−‭35‬‬)‬
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭109‬|‭98‬)‬ Mapa podziemi (‭−‭35‬‬|‭160‬)‬
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza ‭(‭140‬|‭−‭46‬‬)‬ Czarny Obelisk (‭26‬|‭−‭37‬‬)
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭30‬|‭−‭143‬‬)‬ Nazwa
  Nazwa Czterolistna koniczyna (‭−‭42‬‬|‭−‭17‬‬)
  Amfora Mgły (‭−‭57‬‬|‭−‭108‬‬)‬
  Amfora Mgły (‭−‭123‬‬|‭−‭5‬‬)
  Amfora Mgły (‭−‭66‬‬|‭104‬)‬
  Amfora Mgły ‭(‭57‬|‭108‬)
  Amfora Mgły (‭123‬|‭5‬)
  Amfora Mgły ‭(‭66‬|‭−‭104‬‬)
  Nazwa
  Szyderstwo Natarów (‭181‬|‭22‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭−‭181‬‬|‭−‭23‬‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭77‬|‭−‭166‬‬)
  Szyderstwo Natarów ‭(‭−‭77‬‬|‭165‬)
  Szyderstwo Natarów ‭(‭133‬|‭123‬)
  Szyderstwo Natarów (‭159‬|‭−‭88‬‬)‬
  Szyderstwo Natarów ‭(‭−‭159‬‬|‭88‬)
  Szyderstwo Natarów (‭35‬|‭179‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭−‭133‬‬|‭−‭124‬‬)‬
  Szyderstwo Natarów ‭(‭−‭35‬‬|‭−‭178‬‬)‬  Interaktywna mapa - możliwa edycja i własne wyliczenia (klik)(po lewej, klikając w kolorowe guziki można włączać/wyłączać poszczególne obiekty)  Poniżej zdjęcia z w.w mapy artefaktów, gdyby komuś nie chciało się otworzyć:


  Duże artefakty, z zaznaczonymi dużymi spiralami.

  RG1KUWu.jpg

  Małe artefakty, z zaznaczonymi małymi spiralami.

  13lCOWG.jpg

  Zdjęcie zbiorcze całej mapy.

  KVRJJTO.jpg  Promień okręgu spawnu artefaktów:


  Unikaty: 45

  Rysik: 72

  Rydwan: 91

  Amulet: 98

  Zielnik: 109

  Amfora: 122

  Topór: 127

  Duży DM/DS: 146

  Małe DM/DS: 147

  Mapa podziemi: 164

  Elka: 172

  Talizman: 182

  Szydera: 182

  Notatnik: 197

  Sandał(docelowy): 221

  Młot(docelowy): 245


  Deffy natarskie:

  Unikat

  6ALkwz1.png

  Duży:

  0IifjIV.png

  Mały:

  jkbWcka.png

 • SERWER TS1.PL 04.04.2019 Nazwa koordy Nazwa koordy
  200x200 Młot budowniczego (‭−‭64‬‬|‭178‬)‬ Rysik architekta ‭(‭−‭19‬‬|‭−‭66‬‬)
  Ilość graczy: 1510 Młot budowniczego (‭176‬|‭−‭56‬‬) Rysik architekta (‭−‭66‬‬|‭18‬)
  Młot budowniczego (‭−‭161‬‬|‭166‬) Rysik architekta ‭(‭19‬|‭66‬)
  Młot budowniczego ‭(‭64‬|‭−‭178‬‬) Rysik architekta (‭66‬|‭−‭19‬‬)
  Młot budowniczego (‭−‭176‬‬|‭55‬)‬ Biały Obelisk ‭(‭−‭5‬‬|‭−‭44‬‬)
  Młot budowniczego (‭161‬|‭−‭166‬‬)‬ Nazwa
  Nazwa Rydwan Cesarza ‭(‭−‭58‬‬|‭−‭64‬‬)
  Sandał Pikiniera ‭(‭15‬|‭193‬)‬ Rydwan Cesarza ‭(‭−‭64‬‬|‭58‬)‬
  Sandał Pikiniera (‭−‭173‬‬|‭−‭117‬‬)‬ Rydwan Cesarza (‭58‬|‭64‬)
  Sandał Pikiniera ‭(‭−‭187‬‬|‭92‬)‬ Rydwan Cesarza ‭(‭64‬|‭−‭58‬‬)
  Sandał Pikiniera (‭−‭15‬‬|‭−‭193‬‬) Hełm Teutatesa (‭−‭37‬‬|‭−‭23‬‬)‬
  Sandał Pikiniera ‭(‭173‬|‭117‬) Nazwa
  Sandał Pikiniera (‭187‬|‭−‭93‬‬) Talizman objawienia (‭−‭24‬‬|‭169‬)‬
  Nazwa Talizman objawienia (‭170‬|‭24‬)
  Amulet poznania (‭90‬|‭22‬) Talizman objawienia ‭(‭24‬|‭−‭170‬‬)‬
  Amulet poznania ‭(‭64‬|‭−‭67‬‬)‬ Talizman objawienia ‭(‭−‭170‬‬|‭−‭25‬‬)
  Amulet poznania ‭(‭−‭26‬‬|‭−‭89‬‬) Zwierciadło Prawdy ‭(‭43‬|‭4‬)‬
  Amulet poznania (‭−‭90‬‬|‭−‭22‬‬)‬ Nazwa
  Amulet poznania (‭−‭64‬‬|‭67‬) Zielnik (‭−‭95‬‬|‭−‭39‬‬)‬
  Amulet poznania (‭26‬|‭89‬) Zielnik ‭(‭−‭39‬‬|‭95‬)
  Nazwa Zielnik ‭(‭95‬|‭39‬)
  Notatnik kwatermistrza ‭(‭76‬|‭−‭169‬‬) Zielnik (‭39‬|‭−‭95‬‬)‬
  Notatnik kwatermistrza (‭−‭109‬‬|‭−‭150‬‬)‬ Księga pustelnika (‭−‭40‬‬|‭15‬)
  Notatnik kwatermistrza (‭−‭185‬‬|‭20‬)‬ Nazwa
  Notatnik kwatermistrza ‭(‭−‭76‬‬|‭168‬) Topór wojenny (‭−‭120‬‬|‭9‬)‬
  Notatnik kwatermistrza (‭109‬|‭150‬) Topór wojenny ‭(‭10‬|‭120‬)
  Notatnik kwatermistrza (‭185‬|‭−‭20‬‬)‬ Topór wojenny ‭(‭120‬|‭−‭10‬‬)
  Nazwa Topór wojenny (‭−‭9‬‬|‭−‭120‬‬)‬
  Eliksir odwagi (‭112‬|‭−‭117‬‬)‬ Akademia wojny (‭−‭13‬‬|‭40‬)‬
  Eliksir odwagi (‭−‭45‬‬|‭−‭156‬‬) Nazwa
  Eliksir odwagi (‭−‭157‬‬|‭−‭39‬‬) Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭−‭119‬‬|‭69‬)
  Eliksir odwagi (‭−‭112‬‬|‭117‬) Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭69‬|‭119‬)‬
  Eliksir odwagi (‭45‬|‭156‬) Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭119‬|‭−‭69‬‬)‬
  Eliksir odwagi ‭(‭157‬|‭39‬)‬ Plany Dużego magazynu i Dużego spichlerza ‭(‭−‭69‬‬|‭−‭119‬‬)
  Nazwa Nazwa
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭126‬|‭−‭61‬‬) Mapa podziemi (‭−‭88‬‬|‭128‬)
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza ‭(‭9‬|‭−‭139‬‬) Mapa podziemi (‭128‬|‭87‬)‬
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭−‭115‬‬|‭−‭78‬‬) Mapa podziemi (‭87‬|‭−‭128‬‬)
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭−‭125‬‬|‭60‬) Mapa podziemi (‭−‭128‬‬|‭−‭87‬‬)
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭−‭9‬‬|‭139‬)‬ Czarny Obelisk (‭23‬|‭36‬)‬
  Projekt Dużego magazynu i Dużego spichlerza (‭116‬|‭77‬) Nazwa
  Nazwa Czterolistna koniczyna (‭30‬|‭−‭31‬‬)
  Amfora Mgły ‭(‭115‬|‭−‭13‬‬)
  Amfora Mgły (‭47‬|‭−‭105‬‬)
  Amfora Mgły (‭−‭68‬‬|‭−‭94‬‬)
  Amfora Mgły ‭(‭−‭115‬‬|‭12‬)
  Amfora Mgły (‭−‭47‬‬|‭106‬)
  Amfora Mgły ‭(‭68‬|‭94‬)
  Nazwa
  Szyderstwo Natarów (‭21‬|‭171‬)
  Szyderstwo Natarów ‭(‭169‬|‭33‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭−‭83‬‬|‭149‬)‬
  Szyderstwo Natarów ‭(‭−‭167‬‬|‭−‭33‬‬)‬
  Szyderstwo Natarów ‭(‭156‬|‭−‭72‬‬)‬
  Szyderstwo Natarów (‭−‭21‬‬|‭−‭171‬‬)
  Szyderstwo Natarów (‭−‭117‬‬|‭−‭126‬‬)
  Szyderstwo Natarów (‭83‬|‭−‭150‬‬)
  Szyderstwo Natarów ‭(‭117‬|‭124‬)
  Szyderstwo Natarów (‭−‭155‬‬|‭73‬)‬


  Interaktywna mapa - możliwa edycja i własne wyliczenia (klik)(po lewej, klikając w kolorowe guziki można włączać/wyłączać poszczególne obiekty)  Poniżej zdjęcia z w.w mapy artefaktów, gdyby komuś nie chciało się otworzyć:


  Duże artefakty, z zaznaczonymi dużymi spiralami.

  TRdJ5Ze.jpg

  Małe artefakty, z zaznaczonymi małymi spiralami.

  goaF0wR.png

  Zdjęcie zbiorcze całej mapy.

  2CpM0hw.jpg  Promień okręgu spawnu artefaktów:


  Unikaty: 44

  Rysik: 68

  Rydwan: 86

  Amulet: 92

  Zielnik: 102

  Amfora: 115

  Topór: 120

  Duży DM/DS: 137

  Małe DM/DS: 140

  Mapa podziemi: 155

  Elka: 162

  Talizman: 170

  Szydera: 172

  Notatnik: 185

  Sandał(docelowy): 208

  Młot(docelowy): 231  Def natarski


  Mały:

  B4q7ZDh.png


  Duży:

  im8626o.png


  Unikat:

  jOBWKur.png


  Podziękowania dla @emago_PL i sojuszu BH za udostępnienie raportów.