Unlimited video feature coming soon!

 • Dear players,


  for the past months we evaluated the use of the Video Feature and we got very positive feedback from players in our latest survey. During past 3 weeks it has been additionally – and very successfully – tested in Ru community.


  Today we would like to introduce changes about the feature in other gameworlds. Starting from this week together with the latest update we lifted the limitation about 9 videos per day.


  After latest update players are able to watch the video unlimited and by doing this reduce construction times by 25%. We believe, it will help non-gold and low-gold players to develop their accounts faster. Feature will still be disabled for World Wonder villages, Palaces, Residences and Command Centers.


  Your Travian: Legends team

 • Hyvät pelaajat,


  olemme arvioineet video-ominausuuden käyttöä viimeisten kuukausien aikana, ja saimme erittäin myönteistä palautetta pelaajilta viimeisimmän kyselyn myötä. Viimeisten kolmen viikon aikana rajoittamattomia videoita ollaan testattu Ru-yhteisössä onnistuneesti.


  Tänään haluaisimme kertoa muutoksesta myös muissa pelimaailmoissa. Tästä viikosta lähtien ja viimeisimmän pelipäivityksen mukana, olemme poistaneet 9 videota päivässä -rajoitteen.


  Viimeisen päivityksen myötä pelaajat voivat katsoa rajoittamattoman määrän videoita, ja näin alentaa rakennusaikaa 25 % aina niin halutessaan. Uskomme tämän auttavan sekä heitä jotka eivät käytä kultaa pelatessaan, että heitä jotka käyttävät pienen määrän kultaa tilinsä kehittämiseen. Ominaisuus on edelleen poissa käytöstä Maailmanihme-kylissä, Palatseissa, Virka-asunnoissa ja Komentokeskuksissa.


  Terveisin,

  Travian: Legends tiiminne

 • Kjære spillere.


  Gjennom de siste månedene har vi evaluert bruken av Video Funksjonen og vi har fått veldig positive tilbakemeldinger fra spillere i vår siste undersøkelse.

  I løpet av de siste 3 ukene har dette blitt testet av spillere på RU-domenet, med veldig vellykket testresultat.


  I dag vil vi gjerne introdusere endringene i denne funksjonen på andre spillverdener. Med start denne uken, og sammen med den siste oppdateringen, har vi fjernet begrensningen på 9 videoer pr dag.


  Etter den siste oppdateringen vil spillere ha til ubegrenset mulighet til å se video og dermed redusere byggetiden med 25%. Vi tror at dette vil hjelpe de som ikke bruker gull, og også de med lavt gullbruk til å utvikle kontoene sine raskere.

  Funksjonen vil fortsatt være deaktivert for Verdens Underverk, Palass, Residenser og Kommando Sentere.  Med vennlig hilsen

  Ditt Travian: Legends Team

 • Kära spelare!


  De senaste månaderna har vi utvärderat användandet av video-funktionen och vi har fått mycket positiv feedback spelare i vår senaste undersökning. De senaste 3 veckorna har det dessutom, mycket framgångsrikt, testats på ryska communityn.


  Idag skulle vi vilja berätta ändringarna med video-funktionen i andra spelvärldar. Med start denna vecka, samtidigt med den senaste uppdateringen, har vi tagit bort begränsningen med 9 videos per dag.


  Efter den senaste uppdateringen kommer spelare att kunna se videos obegränsat och genom att göra detta minska byggtiden med 25%. Vi tror att det här kommer att hjälpa spelare som inte använder så mycket guld att utveckla sina konton snabbare. Funktionen kommer fortsatt att vara inaktiverad för Världsunder-byar, palats, residens och kommandocenter.


  Med vänliga hälsningar

  Ditt Travian: Legends-team

 • Kære spillere


  i de seneste måneder har vi evalueret brugen af Video Funktion og har fået positive feedback fra spillere i den seneste undersøgelse. I de sidste 3 uger, har vi - og meget succesfuld - testet det på de russiske spilverdener.


  I dag vil introducere ændringer om funktionen på andre spilverdener. Fra denne uge med den seneste opdatering vil vi fjerne begrænsningen på 9 videoer per dag.


  Efter den seneste opdatering, vil spillere være i stand til se videoerne ubegrænset og dermed reducere byggetiden med 25%. Vi tror på at det vil hjælpe spillere der ikke bruger guld eller kun lidt bruger guld til at kunne opbygge sine byer hurtigere. Funktionen vil fortsat ikke kunne bruges i Verdensvidunder landsbyer, Paladser, Residenser og Kommandocentral.


  Jeres Travian: Legends Team

  ridder_huma_sig.png


  Members of the Travian Team works on a voluntary basis and are therefore not available 24 hours a day.