Chiến trận trong mùa khóa ACC.

  • Tình hình là sau bản update là mọi lỗi lầm từ quá khứ cũng bị lôi ra xử hết nên anh em bị bắt vô số kể. Tất nhiên là với tình trạng 1 đánh 2 như hiện tại thì ai là người có lợi tất cả đều rõ :D.

    Vẫn chủ yếu là bên Dragon - United hội đồng, bên POP chỉ biết căng mình đỡ đạn :