כיבוש כפר עצמי

We are testing a brand new User Interface, a new background and some other small changes on our PTRx3 gameworld! 🎨
📌 PTR is the acronym of Public Test Realm. PTRs are used to test patches before we release them to the public. Unlike standard game worlds, you’re one of the first people testing a new build which can often be unstable or otherwise non-functional. Accessing the PTR and reporting bugs is one of the biggest services you can provide ❤️

➡️ Join now ⬅️

✍️ ➡️ Give your feedback about the new User Interface
✍️ ➡️ Give your feedback about the new Backgrounds
 • כן זו פעם ראשונה שיצא לי לכבוש כפר מעצמי כשבכפר הזה יש צבא גדול.


  למה החיילים מתים אם אני כובש כפר מעצמי ? (הכוונה לחיילים שמתגברים כפרים אחרים בזמן הכיבוש)

  איפה ההיגיון?

  עבדתי קשה על 12 אלף פרטוריאנים ובשנייה אחת בום, כולם הלכו;(

  Post was edited 1 time, last by idanc5 ().

 • זה בדיוק כמו שאתה כובש למישהו אחר ומעלים לו כוח הגנתי או התקפי

  נתי


  <3Anarcy Forever<3

  present players

  Butterfree -vnx


  past players:

  sonic - ilx25

  believer - ilx27

  energetic - ilx 28

  Srabak ilx29

 • כן זו פעם ראשונה שיצא לי לכבוש כפר מעצמי כשבכפר הזה יש צבא גדול.


  למה החיילים מתים אם אני כובש כפר מעצמי ? (הכוונה לחיילים שמתגברים כפרים אחרים בזמן הכיבוש)

  איפה ההיגיון?

  עבדתי קשה על 12 אלף פרטוריאנים ובשנייה אחת בום, כולם הלכו;(

  בא נסתכל על חצי הכוס המלאה ...

  12,000 פרטוריאנים שהם לא בבירה ולא בסטרטר ... יפה מאוד

  אני מניח שאתה שחקן מתחיל אם לא ידעת את זה ... וכבר הגעת להשגים יפים

 • בא נסתכל על חצי הכוס המלאה ...

  12,000 פרטוריאנים שהם לא בבירה ולא בסטרטר ... יפה מאוד

  אני מניח שאתה שחקן מתחיל אם לא ידעת את זה ... וכבר הגעת להשגים יפים

  לא מתחיל פשוט פעם ראשונה שיוצא לי לכבוש כפר של עצמי עם חיילים

 • כן זו פעם ראשונה שיצא לי לכבוש כפר מעצמי כשבכפר הזה יש צבא גדול.


  למה החיילים מתים אם אני כובש כפר מעצמי ? (הכוונה לחיילים שמתגברים כפרים אחרים בזמן הכיבוש)

  איפה ההיגיון?

  עבדתי קשה על 12 אלף פרטוריאנים ובשנייה אחת בום, כולם הלכו;(

  כבר מתו לי יותר חיילים מזה בכיבושים...