[LT/EE/LV] Travian: Legends Atnaujinimų sąrašas / muudatused ja parandused / izmaiņas

 • Brangūs žaidėjai,


  Planuojamas įdiegti atnaujinimas 767.1 Polarbear


  Savybės:

  • Karių lygis dabar yra rodomas pastate, kur treniruojami kariai.

  Klaidų pataisymai:

  • Pataisytas paieškos laukas įvairiuose statistikos tabuose, nustatytuose kaip mėgstamiausias.
  • Pataisyta problema, kuri sukėlė žemėlapio sulūžimą Linux'ų Firefox'e

  Serveriai gali būti nepasiekiami ~10 minučių.

  Baltics

  2020-07-23 ~12:03 GMT+3

  Kvalifikacija

  2020-07-27 ~16:03 GMT+3


  --------------------

  Dear players,


  Release 767.1 Polarbear


  Features:

  • The level of the troops is now shown is the buildings where troops can be trained

  Bugfixes:

  • Fixed issue which caused map to break in Linux Firefox
  • Fixed search bar in statistics with various tabs set as favorite

  Schedule rollout plan for Baltics servers:

  July 23, 2020 12:03 (GMT+3)


  For Qualification servers:

  July 27, 2020 16:03 (GMT+3)


  Expected Downtime: ~ 10 min

 • Brangūs žaidėjai,


  Planuojamas įdiegti atnaujinimas 797.1 Polarbear


  Savybės:

  • Atnaujinta informacija, kad geriau paaiškinti rūko artefaktų poveikį.
  • Mes pakeitėme vieną priartinimo lygį žemėlapyje iš 8% į 10%
  • Pridėjome daugiau vietos kur žaidėjai gali paspausti ant teksto susijusio su varnele. Pavyzdžiui, kai siunčiat žvalgus ir norite pažymėti "ištirti gynybą ir karius". Paspaudus ant teksto suveiks taip pat, kaip ir pažymint patį varnelės mygtuką.

  Klaidų pataisymai:

  • Užduoties apdovanojimas kuris gali būti gautas tik specifiniame kaime, daugiau nebus rodomas kaip galimas pasirinkimas įvykdymui, kai kitas kaimus bus aktyvus.
  • Pataisyta statybos laiko trukmė, neatsinaujinanti rezidencijai, valdovų rūmams ir valdymo centrui po momentinio užbaigimo.
  • Pataisyta karių judėjimo lauko nukirtimas tam tikrose kalbose, kuriose rašoma iš dešinės į kairę.
  • Fermų sąraše dabar teisingai atsinaujina atstumai, kai įrašai perkeliami kitam kaimui.
  • Ištaisyta tuščia klaida, pasirodanti pašalinus fermos sąrašo įrašą iš taikinio detalaus puslapio.
  • Pataisyta neveikianti ambasados nuoroda aljanso kvietimo žinutėje.
  • Treniruojamų kareivių skaičius kaimų statistikos puslapyje (dorf3) dabar atnaujinus puslapį atnaujina teisingai visiems kaimams.

  Codex Victoria savybės:

  Nieko


  Codex Victoria klaidų pataisymai:

  Sužeisti kariai daugiau nebus skaičiuojami visos armijos jėgai statistikoje


  Serveriai gali būti nepasiekiami ~ 5 minutes

  Baltics

  2020-08-10 ~12:03 GMT+3

  Kvalifikacija

  2020-08-12 ~16:03 GMT+3


  ---------------

  Dear players,


  Release 797.1 Polarbear


  Features:

  • Updated the information to better explain the rivals' confusion artifacts.
  • We changed one of the zoom levels on the map from 8% to 10%.
  • Added more areas where players can click text to check a corresponding checkbox/radio button. For example, when sending scouts clicking on “scout defences and troops” text will select that option in the same way as clicking on the radio button itself.


  Bugfixes:

  • Task reward that can only be received in a specific village will no longer be shown as available for collection when another village is active.
  • Fixed construction time not updating after instant completion for residence, palace and command center
  • Fixed troop movement box being cut-off in languages written from right to left.
  • Farm lists now correctly update the distance when moving entries between villages
  • Fixed an empty error being triggered after deleting farm list entry from target's position details page
  • Fixed broken embassy link in alliance invitation IGM
  • Training troop numbers in the village statistics page (dorf3) now update correctly for all villages on refreshing the page


  Codex Victoria features:

  None


  Codex Victoria bugfixes:

  • Wounded troops will no longer be calculated towards the total military strength in statistics

  Schedule rollout plan for Baltics servers:

  August 10, 2020 12:03 (GMT+3)


  For Qualification servers:

  August 16, 2020 16:03 (GMT+3)


  Expected Downtime: ~ 5 min

 • Brangūs žaidėjai,


  Planuojamas atnaujinimas 819.2 Polarbear


  Legends on tour savybės:

  • Apsauga nuo didelio resursų kiekio išnešimo dabar veikia ne aljanso, bet konfederacijos lygiu. Bus sunkiau reidinti privačias fermas konfederacijoje.

  Savybės:

  • Pradinio žaidimų pasaulio puslapio ekrano pertvarkymas suteikiant žaidėjams daugiau informacijos (genčių skaičius, greitis, žemėlapio dydis, būsimų artefaktai / planų išleidimo laikas)
  • Keisti vardą parinktyje dabar patvirtinimo langas ir patvirtinimo mygtukas "Gerai". Abu mygtukai (nemokamas ir mokamas variantai) dabar yra sujungti ir bus rodomi atitinkamai
  • Žaidėjo parinktys dabar yra pasiekiamos /options url vietoje /options.php
  • Mes perdarėme fermų sąrašą. Daugiau informacijos čia>>

  Klaidų pataisymai:

  • Pataisyta, kai tikslinių kaimų pavadinimai su kabutėmis neatpažįstami turgavietėje vaikštant tarp siuntėjo kaimų
  • Ištaisyta klaida, kai apskaičiuotas atvykimo laikas patraukiamų pastiprinimų puslapyje pasikeitė redagavus karių skaičių, kai žaidėjas naudojo kitą laiko juostą nei serverio
  • Pataisytas grūdų suvartojimo apskaičiavimas, kai populiacija yra numušama iki 0
  • Ištaisytas kaimo informacijos iššokančio lango persidengimas, kai žiūrima iš mobilios versijos su lėto sujungimo rėžimu.
  • Žaidėjai sugrįš į anksčiau atidaryta segtuvą, kai suarchyvuos ataskaitą.
  • Pataisytas resursų įrankio elgesys, kai jungiami kariai.
  • Pataisytas mažas neatitikimas, kai prasukamas vaizdas su kaire rodykle ataskaitose.
  • Artefakto priedo vertė gamybos apžvalgoje dabar rodomas teisingai.
  • Pataisytas įrankis siteriams rodomos žinutės nuo Supporto
  • Informacija apie artefaktus daugiau nerodoma ataskaitose Metiniuose Specialiuose serveriuose
  • Persiunčiamų karių judėjimas dabar bus rodomas kaimų apžvalgoje
  • Pataisytas trūkstamas patvirtinimas dėl sėkmingo prisidėjimo prie aljanso priedų.


  Shadow Empires savybės:

  • Pakeisti frakcijų ir regionų puslapiai, kad būtų rodomi Aljansų trumpiniai, o ne aljansų pilni vardai.

  Shadow Empires klaidų pataisymai:

  • jokių

  Serveriai gali būti nepasiekiami ~ 10 minučių

  Baltics

  tx3 2020-08-31 ~12:03 GMT+3

  kiti Baltics serveriai 2020-09-02 ~12:03 GMT+3


  Kvalifikacija

  2020-09-07 ~12:03 GMT+3


  -----------------------------

  Dear players,


  Release 819.2 Polarbear


  Legends on tour features:

  • The Pushing Protection will now be affecting confederacies and not only alliances, ensuring that private farms in confederacies will have a harder time

  Features:

  • Start page game world screen redesign providing players with more information (amount of tribes, speed, map size, upcoming artefacts/plans release)
  • Change name option has a confirmation popup and OK button for confirmation. Both buttons (free and paid options) are now combined and will be displayed accordingly
  • Player options are now reachable by /options url instead of /options.php
  • We have reworked farmlists. More info can be found here

  Bugfixes:

  • Fixed target village names with quotation marks not being recognized while swapping between sender villages
  • Fixed bug when estimated arrival time on the page of withdrawing reinforcements changed after editing of troop numbers when the player was using different time zone than than the server
  • Fixed crop consumption calculation after population is down to 0
  • Fixed village's information pop-up overlap while in map view on mobile with the low bandwidth option enabled
  • Players will return to previously open tab when archiving a report
  • Fixed resource tooltips behaviour when merging troops
  • Fixed a small issue with the left arrow when scrolling through reports
  • Artefact bonus value in production overview is now displayed correctly
  • Fixed a tooltip displayed for sitters on IGM from Support
  • Information about artefact is not displayed in reports anymore on Annual Special servers
  • Forwarded troops' movements will now be visible in village overview
  • Fixed missing confirmation of a successful contribution toward alliance bonus

  Shadow Empires features:

  • Changed faction and region pages to display alliance tags instead of names

  Shadow Empires bugfixes:

  • None

  Schedule rollout plan for Baltics servers:


  TX3.Baltics August 31st, 2020 12:03 (GMT+3)

  Other Baltic servers: September 2nd, 2020 12:03 (GMT+3)


  For Qualification servers:

  September 7, 2020 12:03 (GMT+3)


  Expected Downtime: ~ 10 min

 • Release 819.9 Polarbear


  Bugfixes:

  • Fixed issue where building demolition would sometimes instantly complete
  • Fixed bug where WW villages had displayed incorrect resource fields
  • Bug where helmets would make hair of the hero disappear is fixed


  Shadow Empires bugfixes:

  • Farmlist: Fixed wrongly displayed tribe of troops from villages of a different tribe than the account original tribe


  Rollout plan:


  If you experience issues with being logged out from the game after performing certain actions, please clear cache/cookies for "all time" in your browser.


  with downtime up to ~5 minutes.

  17.09.2020 ~12:03 UTC+3 Baltics

  18.09.2020 ~16:03 UTC+3 COM (including Shadow Empire servers)

  18.09.2020 ~16:03 UTC+3 Tournament Qualifications

 • Brangūs žaidėjai,


  Planuojamas atnaujinimas 847.2 Polarbear


  Savybės:

  • Žemėlapis dabar pasiekiamas, kai pasibaigia serveris.
  • Žaidėjai dabar gali surūšiuoti „Fermų“ sąrašo įrašus pagal kovos rezultatus, laiką arba grobį „paskutiniojo reido“ stulpelyje.
  • Klaidų ikonos su patartimis buvo pridėtos prie „Fermų“ sąrašo, kad žaidėjai galėtų žinoti, kodėl puolimas nebuvo išsiųstas.
  • „Fermų“ sąrašas liks neišskleistas paspaudus mygtuką „Pradėti“.
  • Mygtukai „Aktyvuoti visus“ ir „Deaktyvuoti visus“ buvo įtraukti į „Fermų“ sąrašus.
  • Naujoko apsaugos žinutė vėl atsiras „Fermų“ sąrašuose.
  • Pergalės taškų per dieną stulpelis pridėtas prie aljansų ir frakcijų „Regiono top 5“ skirtuko.

  Klaidų pataisymai:

  • Sutvarkyta klaida, dėl kurios atnaujinus resursų laukus gyvenvietės produkcija nebūdavo iškart pakeista.
  • Apylinkių ataskaitose daugiau nebebus gyvenviečių pavadinimų pakeitimų iš nutolusių gyvenviečių.
  • Pastato nugriovimo lygis daugiau nesibaigia per anksti.
  • Dabar nebeįmanoma persiųsti tuščių pastiprinimų pakeitus vertes konsolėje.
  • Pavaduotojų pašalinimas daugiau nebeatims kitų pavaduotojų teisių.
  • Sutvarkyta klaida, dėl kurios nebebuvo įmanoma atšaukti el. pašto adreso pakeitimo.
  • Sutvarkyta klaida, dėl kurios bandymai pakeisti el. pašto adresą visada iššaukdavo klaidą.
  • Puslapyje rodomų karių judėjimų skaičius susibūrimo vietos apžiūroje daugiau nebeužstringa ties 100 ir gali būti redaguojamas žaidimo nustatymuose.
  • Sutvarkytos neveikiančios vėliavos žaidėjo profilio redagavimo puslapyje.
  • Sutvarkyta klaida, dėl kurios karžygys nebeturėdavo veido plaukų, jei dėvėdavo šalmą.
  • Sutvarkytas mobiliosios beta versijos šoninės juostos užstrigimas po to, kai bandoma pajudinti žaidime iššokančius pranešimus.
  • Sutvarkyta nuoroda susibūrimo vietoje, kuri atjungdavo žaidėjus iš žaidimo.
  • Priėmus prekybos pasiūlymą, dabar bus tinkamai atnaujinti mygtukai visiems pirkimo pasiūlymams.
  • Sutvarkyta karių judėjimo skiltis po to, kai ji būdavo nukerpama RTL.
  • Sutvarkytas karių persiuntimas iš oazės neįvedus gyvenvietės koordinačių.
  • Pelės mirgėjimo problema HUD dabar sutvarkyta.
  • Sukurti nauji „Fermų“ sąrašai daugiau nebeišplės anksčiau pradėtų reidų sąrašų.
  • Dėl daugybės užpildytų „Fermų“ sąrašų, jų skirtukas daugiau nebus kraunamas taip lėtai.
  • Sutvarkytas puslapio atnaujinimas, kad neteisingi „Fermų“ sąrašai daugiau nebeatsidarytų po to, kai įrašas ištrinamas.


  Serveriai gali būti nepasiekiami ~ 10 minučių

  Baltics TS1

  2020-09-28 ~12:03 GMT+3

  kiti Baltics serveriai

  2020-09-30 ~12:03 GMT+3


  Shadow Empire serveriai

  2020-10-02 ~ 16:03 GMT+3

  Kvalifikacija

  2020-10-05 ~12:03 GMT+3

  -----------------------------------------------

  Release 847.2 Polarbear


  Features:

  • The map is now accessible when the game world ends
  • Players can now sort entries in farmlist by combat result, time or bounty within the “last raid” column
  • Error icons with tooltips added to farmlists so players know why an attack wasn’t sent
  • Farmlist will stay collapsed when clicking on the “Start” button
  • “Activate all” and “Deactivate all” buttons were implemented for farmlists
  • Beginner’s protection message was reintroduced in the farmlists
   Added VP per day column in the “In Regional Top 5” tab of alliances and factions

  Bugfixes:

  • Fixed an issue when upgrading resource fields did not change village production immediately
  • Surrounding reports no longer include village name changes from distant villages
  • Demolishing building levels doesn't finish early anymore
  • Amount of troop movements displayed per page in rally point's overview is not stuck at 100 anymore and can be edited in game options
  • Fixed broken flags on “edit profile” tab of player profile page
  • Fixed hero appearing to have no facial hair when wearing a helmet
  • Fixed mobile beta side menus becoming stuck after trying to move in-game pop-ups
  • Fixed a link in rally point navigating players out of the game
  • Accepting a trade offer will now correctly update the buttons for all other trade offers
  • Fixed troop movement box being cut-off in RTL languages
  • Fixed forwarding troops from oasis by entering target village name
  • Fixed mouse flickering issue when hovering on corner of a button
  • Creating new farm lists will no longer expand lists of previously started raids
  • Having lots of filled farmlists no longer causes the farm list tab to load as slowly
  • Fixed page reload opening incorrect farm list after deleting an entry
  • Fixed the issue when refreshing the page after adding two sitters caused the rights to be cleared
  • Weekly top5 alliance bonus cache is no longer emptying out every day
  • Information about current raids does no longer persist after farm list entries were deleted
  • Switching farmlist while editing entry no longer displays default troops instead of currently set troops

  Rollout plan:

  with downtime up to ~10 minutes

  Baltics TS1

  28.09.2020 ~12:03 GMT+3

  other Baltics servers

  30.09.2020 ~12:03 GMT+3

  Shadow Empire servers

  02.10.2020 ~ 16:03 GMT+3

  Qualification

  05.10.2020 ~12:03 GMT+3

 • Brangūs žaidėjai,

  Planuojamas atnaujinimas 882 Polarbear


  Savybės:

  • Fermų sąrašas nebereikalauja puslapio perkrovimo, kai atliekate bet kuriuos veiksmus
  • Žinutė "Resursai pridėti į karžygio inventorių dabar matoma nuotykių ataskaitose su resursais, kurie įkeliami į karžygio inventorių.
  • Fermų saraše dabar galima matyti ar turima karių namie. Jeigu karių nepakanka, užrašas bus raudonas. .


  Klaidų ištaisymai:

  • Pataisyta klaida, kada oazių nėjo užpulti. Jei jos niekada nebuvo peržiūrėtos.
  • Pataisyta klaidos žinutės nepasirodymas, kai bandoma pridėti pavaduotoją ne iš aljanso sąjungos.
  • Nuoroda į Travian Atsakymus sugražinta į trumpąsias instrukcijas.
  • Pataisyta trūkstama klaidos žinutė, mėginant pradėti reidus, kai jau turima 10 tūkst išeinančių karių.
  • Pataisyta problema leidžianti žaidėjams turėti dvi sostines vienu metu.
  • Ištaisyti neveikiantys prieigos leidimų pasirinkimai mūšio ataskaitose
  • Fixed not working access permissions options in battle reports
  • Visos poraštės nuorodos dabar yra matomos ir pasiekiamos „Resursų“ vaizde, net turint ilgą, kaimą palaikančių, karių sąrašą
  • Ištaisyta ekrano problema, pastebėta aukso parduotuvėje esant tam tikroms rezoliucijoms
  • Ištaisyti mobiliųjų beta versijų meniu užstrigimai, bandant perkelti žaidimo iššokančiuosius langus (šis pataisymas iš tikrųjų nebuvo įtrauktas į ankstesnį naujinimą, kaip nurodyta)


  Metinio specialiojo klaidų ištaisymas:

  • Pergalės taškų per dieną stulpelyje, aljanso profilio puslapyje dabar rodomi teisingi skaičiai.
  • Natarų Pasaulio Stebuklas dabar visiškai paslėptas gilumoje, kaip ir turėtų būti.


  Serveriai gali būti nepasiekiami ~ 10 minučių


  Baltics serveriai

  2020-10-28 ~16:03 GMT+2


  Shadow Empire serveriai, Vidurvasario specialusis, Vėlyvos vasaros specialieji

  2020-10-30 ~ 16:03 GMT+3

  ------------------------


  Dear players,


  Release 882 Polarbear


  Features:

  • Farm list no longer requires page reloads for performing any actions
  • The message "Resources are added to hero's inventory." is now shown in adventure reports with resources that go into hero's inventory.
  • Farm list displays the number of troops available in the village now. If there aren’t enough troops available, it will be shown in red.


  Bugfixes:

  • Fixed a bug where oases were not attackable if they had never been viewed.
  • Fixed error message not showing up when trying to add a sitter from outside your alliance
  • Fixed notification error not showing up when trying to appoint a sitter who is already sitting for 2 other players
  • Link to Travian Answers is back in the short instruction.
  • Fixed missing error message on attempt to start a raid when there are already 10k outgoing troops
  • Fixed issue allowing players to have two capitals at the same time.
  • Fixed not working access permissions options in battle reports
  • All footer links are now visible and accessible at all times in Resources view even with a long list of troops supporting a village
  • Fixed display issue seen in the shop at some resolutions
  • Fixed mobile beta side menus becoming stuck after trying to move in-game pop-ups (this fix was actually not included in the previous update as stated)


  Annual Special bugfixes:

  • The VP per day column is now showing the correct numbers, in the alliance profile page.
  • Natar Wonder of the World village is now completely hidden in the depths as it should.


  Rollout plan:


  If you experience issues with being logged out from the game after performing certain actions, please clear cache/cookies for "all time" in your browser.


  with downtime up to ~10 minutes.

  28.10.2020 ~16:03 GMT+2 Baltics servers

  30.10.2020 ~16:03 GMT+2 Shadow Empires, Late Summer Specials, Midsummer Special

 • Brangūs žaidėjai,


  Planuojamas atnaujinimas 902.5 Polarbear


  Klaidų pataisymai:

  • After bidding on an auction on a page different than page 1, the game was forwarding to the page 1. It was fixed.
  • Finished auctions no longer refuse to be deleted from the list.
  • Clicking on the envelope icon next to the report title in the reports list will correctly toggle the report's read/unread status. By the way, it also works with in-game messages.


  Serveriai gali būti nepasiekiami ~ 5 minutes


  Baltics serveriai

  2020-11-20 ~16:03 GMT+2


  Shadow Empire serveriai, Vidurvasario specialusis, Vėlyvos vasaros specialieji

  2020-11-23 ~ 14:03 GMT+2