Đình chiến 2 ngày dịp lễ 30/4-1/5/2019

 • Đình chiến


  Chào các bạn,


  Chúng ta sẽ có 2 ngày đình chiến trên một số máy chủ vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để bạn có thời gian nghỉ ngơi hoặc du lịch với người thân.


  Lịch ngừng bắn trên các máy chủ cụ thể như sau:


  * 30/4-1/5 2019:
  - Đình chiến từ 12 giờ trưa (12h00'00" giờ VN) ngày 29/4/2019 tới 12 giờ trưa (12h00'00" giờ VN) ngày 1/5/2019.

  - Máy chủ đình chiến: gồm TS2, TS5, TS6, TS20

  - Máy chủ không đình chiến: gồm TS3, TX3
  - Tổng thời gian Đình chiến: 48 giờ (bắt đầu và kết thúc vào 12 giờ trưa)

  ( các cuộc tấn công có hiệu lực từ 12h00'01" ngày 1/5/2019)  Trong thời gian đình chiến:
  - Các cuộc tấn công giữa người chơi không gây ra thiệt hại mà chỉ nhận được lời chào mừng, nhưng do thám thì vẫn hoạt động bình thường.
  - Tài nguyên và nâng cấp vẫn diễn ra bình thường, quân lính vẫn ăn lúa nhưng không bị chết đói.
  - Quân đội Natar vẫn hoạt động và tấn công bạn bình thường, có nghĩa là các cuộc tấn công vào WW hoặc làng mới mở ở Vùng đất xám vẫn bị thiệt hại.
  - Bạn không thể tấn công Natar và ốc đảo chưa bị chiếm, nhưng bạn vẫn sẽ có thể hoàn thành 100 điểm trong nhiệm vụ hàng ngày (2 nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành tự động).
  - Sau khi kết thúc đình chiến, sẽ có thêm 24 giờ máy chủ được kích hoạt chế độ "Không chết đói", có nghĩa là nếu bạn đang âm lúa và kho lúa không chứa lương thực nào, thì quân lính vẫn không bị chết đói trong vòng 24h sau thời điểm kết thúc Đình chiến. Sau 24h này, quân lính sẽ trở lại mọi thứ bình thường và sẽ bị chết đói nếu sản lượng lúa và lương thực dự trữ của bạn là thiếu.

  - Trong thời gian "Không chết đói" khi đã hết đình chiến, tất nhiên các cuộc tấn công sẽ có hiệu lực bình thường và gây ra thiệt hại

  - Máy chủ TS20 vì có tranh đua điểm chiến thắng nhưng chưa tới những thời gian cuối cùng, nếu các bạn cho rằng không nên đình chiến xin liên hệ với mình trước ngày 22/4/2019 để xem xét và điều chỉnh.


  Trân trọng,
  BQT - TravianTeam

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?