[LT/EN] UB-3 test / Galutinis mūšis – 3 epizodas: paslėptas žinių pergamentas

 • Mieli žaidėjai!


  Panašu, kad mūsų karžygys – Šešėlis – atrado labai svarbų dokumentą! Išspręskite dėlionę, kad pamatytumėte pilną paveikslėlį. Sumaniausieji bus apdovanoti papildomai!


  Bendrą konkurso informaciją ir instrukcijas, kaip išspręsti užduotį, rasite čia.

  Zip archyvą su kiekviena pergamento detale atskirai galite parsisiųsti čia.


  Turiu rimtą dilemą.


  Po savo akrobatinių triukų, kai aš vos nenukritau per kraštą tame šaltame apleistame rūsyje, dabar visiškai grįžau prie to, kas vyksta. Yra daugybė dalykų, kurie įvyko nuo tada!


  Visų pirma, aš sėkmingai radau būdą pabėgti iš spąstų, į kuriuos pats ir patekau. Antra, panašu, kad turiu tai, ko mano šeimininkas taip pat labai ieško!


  Bet pradėkime nuo pradžių. Aš pasiekiau išėjimą iš šio rūsio, bet iki tol pamečiau vieną iš rąstų ir beveik nukritau į bedugnę. Tai užtruko šiek tiek laiko, bet man pavyko atidaryti duris. Išsiaiškinau, savo nusivylimui, kad vietoj išėjimo, durys į kitą mažą kambarį, kuriame nebuvo nieko kito, o tik didelis stalas centre ir didžiulis senas užrakintas vario karstas, kuris atrodė nepajudinamas kampe. Viskas buvo padengta storu dulkių sluoksniu ir buvo akivaizdu, kad niekas dešimtmečius nebuvo aplankęs šios vietos. Abejoju, kad kas nors prisiminė, kad šį vieta apskritai egzistuoja. Kitų durų ten nebuvo!


  Aš jaučiausi beviltiškai dėl šios situacijos, bet tada nusprendžiau nurimti ir apieškoti vietą. Iš to kaip ši vieta atrodė bei fakto, kad ji buvo itin gerai paslėpta ir sunkiai pasiekiama iš mano šeimininko rezidencijos, priėjau išvados, kad tai buvo tam tikra slėptuvė, skirta slėptis esant dideliems rūpesčiams. Tai reiškė, kad turėjo būti kitas išėjimas.


  Aš kruopščiai apieškojau sienas, pabeldžiau į kiekvieną akmenį ant grindų, bet išgirdau tik mirusį garsą. Tai reiškė, kad už šių akmenų nėra nieko, išskyrus tvirtą pagrindą.


  Galiausiai pabandžiau pajudinti karstą. Tai buvo įdomus meno kūrinys. Žavėčiausi jo kokybe, jei jis nebūtų toks sunkus! Bandydamas jį ištraukti iš kampo, aš gražiai nupoliravau jį savo drabužiais. Turėjau galimybę atidžiai išnagrinėti jo ornamentą. Tai atrodė pažįstama. Prisiminiau, jog jau esu matęs kažką panašaus ant mūsų kaimynų ginklų ir šarvų, kurie priklausė gana agresyviai genčiai, garsėjančiai savo reidais ir jėga. Nenuostabu, jog šis karstas toks sunkus!


  Nežinau, kiek laiko praleidau bandydamas jį pajudinti, kol beveik praradau visas jėgas. Jausdamas, kad dar vienas bandymas, jei nepailsėsiu, kainuos man gyvybę, atsisėdau ant grindų ir atsirėmiau į karsto šoną. Tai turėjo stebinantį rezultatą. Vienas iš ornamentų staiga pasistūmė į šalį, išgirdau silpną melodingą garsą, o prakeiktas karstas tyliai persikėlė į sieną, atverdamas už jo paslėptą tunelį. Jaučiausi kaip idiotas. Lai būna prakeiktas architektas, išradęs šiuos spąstus!


  Buvau beišeinąs, kai pamačiau, kad ten kažkas yra. Pajudintas karstas išlaisvino už jo pasislėpusį žinių pergamentą. Deja, jis buvo labai pažeistas ir, kai bandžiau pažvelgti, kas jame buvo parašyta, jis subyrėjo į mažus gabalus. Tačiau, mano šeštasis pojūtis man sakė, kad tai buvo būtent mano šeimininko ieškomas dokumentas. Ką aš turėčiau daryti? Ar turėčiau jam jį atiduoti ar laikyti jį paslaptyje? Aš nuėjau į savo miegamąjį ir iš karto užmigau, tik tam, jog netrukus būčiau pažadintas šeimininko. Jis buvo labai prastos nuotaikos ir atrodė suirzęs labiau nei įprastai.


  – Tuojau kelkis! – sušuko jis. – Mes keliaujame į sostinę. Jis nuėjo, garsiai uždarydamas duris. Aš suaimanavau ir atsikėliau. Siužetas tikrai pasisuko netikėta linkme.


  Užduotis: tai yra dokumento dalys, kurias mūsų karžygys rado rūsyje. Išspręskite galvosūkį, kad gautumėte visą vaizdą.


  Papildomas atlygis: kas būtent yra pavaizduota tame paveiksle ir kuriai genčiai tai priklauso? Atsakyme pateikite savo spėjimus. Pirmas atspėjęs asmuo gaus 150 auksinių!


  Parcel_Pieces.png


  Bendrą konkurso informaciją ir instrukcijas, kaip išspręsti užduotį, rasite čia.

  Zip archyvą su kiekviena pergamento detale atskirai galite parsisiųsti čia.


  Kad dalyvautumėte konkurse, turite pateikti savo atsakymus šioje temoje. Konkursas baigsis balandžio 15 d., 11:00. Iki tol visi atsakymai bus nematomi.

  Post was edited 2 times, last by Shanti ().

 • Dear players!


  Seems our hero - Shadow - found a very important document! Solve the puzzle to get the full image. The most quick-witted will get additional reward!


  General contest information and instruction how to solve the task can be found here.

  Zip archive with each scroll piece separate can be downloaded here.  I have a serious dilemma.


  After my acrobatic tricks, when I almost fell over the edge in that cold abandoned basement, I am now fully back to events. And there are lots of things that happened since then!


  First of all, I successfully found the way out of that trap that I got myself into voluntarily a while ago. Second, I seem to have got what my master was so desperately looking for!


  But first things first. I reached the exit from that basement, dropping one of the logs in the process and almost falling down to the abyss myself. It took me some time, but I managed to open the door only to find out - to my disappointment - that instead of the way out, the door led to another small room where there was nothing but a big table in the center and a huge old locked copper casket that seemed unmovable in the corner. Everything was covered by a thick layer of dust and it was obvious that no one had been visiting this place for decades and I doubt anyone even remembered that it ever existed. And there wasn't any other door in there!


  I almost felt desperate about the whole thing, but then I decided to calm down and search the place. The way that this place looked, the fact that it was too well hidden and too hard to reach from the residence of my master, I came to conclusion that it was some sort of a hideout in case of big trouble. And that meant there had to be another way out.


  I carefully searched the walls, knocked on every stone on the floor, but only heard dead sound which meant there was nothing behind those stones but solid ground.


  Finally, I tried to move the casket. It was an interesting piece of art and I would have admired the quality of it if it wasn't so heavy! I nicely polished it with my clothes in the process of trying to pull it out of the corner and had a chance to closely examine its ornament. It looked familiar. I remembered that I already saw something similar on the weapon and armor of our neighbors that belonged to quite an aggressive tribe famous for their raids and strength. No wonder that this casket is so unwieldy!


  I don’t know how much time I spent trying to move it, until I almost pushed myself to breaking point. Feeling that another attempt would cost me my life if I didn't get some rest, I sat on the floor and leaned to the side of the casket. This had a surprising result. One of the ornaments suddenly pushed aside, I heard a faint melodic sound and the bloody casket silently moved into the wall, opening up the tunnel that was hidden behind it. I felt like an idiot. Cursed be the architect who invented this trap!


  I was about to go out when I saw that there is something else in there. The moved casket released the scroll that was hidden behind it. Unfortunately, it was severely damaged and when I tried to look what’s on it, it broke into small pieces. However, my sixth sense whispered me that this was exactly the document my master was looking for. What should I do? Shall I give it to him or keep it secret for now? I went to my bedroom and immediately fell asleep only to be woken up moments later by my master. He was in a really bad mood and sounded more irritated than usual.


  “Get up immediately!” – he snapped. – “We are going to the capital.” He went away, shutting the door with a loud bang. I uttered a moan and got up. The plot definitely thickened.


  Task: These are the parts of the document that our hero found in the basement. Solve the puzzle to get the full image.

  Additional reward: What exactly is in that image and which tribe does it belong to? Add your guesses to your answer. The first person to guess correctly will receive 150 gold!


  Parcel_Pieces.png  General contest information and instruction how to solve the task can be found here.

  Zip archive with each scroll piece separate can be downloaded here.


  To take part in the contest you need to submit your answer in this thread. Contest ends on April, 15th, 11:00. The answers will stay invisible till that date.

  Post was edited 1 time, last by Shanti ().

 • Bendra informacija apie konkursą:

  Pradžios data ir laikas: Balandžio 9, 2019 – 11:00
  Pabaigos data ir laikas: Balandžio 15, 2019 – 11:00
  Laimėtojai paskelbiami: Balandžio 15, 2019
  Laimėtojai išrenkami: 6 atsitiktinai parinkti laimėtojai iš visų teisingai atsakiusiųjų
  Prizai: 50 auksinių x 6 laimėtojams
  Papildomas apdovanojimas:
  150 auksinių pirmam teisingai atspėjusiajam, kas pavaizduota paveikslėlyje
  Auksinių kuponai galioja tik: BALTICS bendruomenėje
  Auksinių kuponai galioja iki: Gruodžio 31, 2020
  Kad galėtumėte laimėti, būtina: Parašyti savo paskyros vardą ir serverį, kuriame žaidžiate, prie atsakymo į mįslę. Kiekvienas žaidėjas gali dalyvauti konkurse tik vienoje bendruomenėje.


  PASTABA:

  Dėlionė gali būti sujungta skirtingais būdais. Štai keli patarimai, kaip tai padaryti:

  1) Atspausdinkite ir iškirpkite dėliones detales ir tada jas sudėkite. ARBA

  2) Naudokite kokią nors koliažų darymo programą, pavyzdžiui – https://www.photocollage.com/ (galite rasti jos naudojimo instrukciją žemiau paspaudus mygtuką „Instrukcija“)

  3) Įkelkite savo sprendimą į dorumą

 • General contest information:

  Start date/time:

  April 09, 2019 – 11:00

  End date/time:

  April 15, 2019 – 11:00

  Winners announced on:

  April 15, 2019

  Winners chosen:

  Six random winners from among all the correct answers

  Prizes:

  50 Gold x 6 winners

  Additional reward

  150 gold to the user who would first guess correctly what is in the image

  Gold voucher valid only in:

  BALTICS community

  Gold voucher valid until:

  December 31, 2020

  To be eligible to win, you need to:

  State your nickname and server played when giving the answer to the riddle. Every user take part in the contest only in one community.


  NOTE:

  The puzzle can be combined different ways. Here is some advice how it can be done.

  1) Print and cut the pieces and then put them alltogether. OR

  2) Use some collage making program for example - https://www.photocollage.com/ (you can find instruction how to use it in spoiler below)

  3) Upload your solution on forum

 • http://prntscr.com/n9p33s , As manau kad tai yra ''4 Heads of presidents" tik kad traviano reiksme :) East,west,south,north. Daugiau minciu jokiu nekyla :D

 • Sveiki! / Hello!


  Teisingas sprendimas / Correct answer:


  TUB_findings.jpg


  Paveikslėlyje pavaizduotas germanų pasaulio stebuklas. Taigi, papildomo prizo negauna niekas, nes teisingų atsakymų nebuvo.

  Image is of teutonic world wonder. So, nobody receives additional rewards as there were no correct answers.


  Laimėtojai teisingai sudėlioję dėlionę / Winners who correctly combined the puzzle:


  Sveikinu laimėtojus! Prizai bus įteikti artimiausiomis dienomis.

  Congratulations to the winners! Prizes will be given in coming days.