Trận đánh cuối cùng (cuộc thi tại COM )

 • Chào các bạn,


  Một số cuộc thi đã chưa được hưởng ứng tham gia đủ nhiều, vì vậy lần này mình sẽ chuyển hướng những bạn muốn tham gia cuộc thi này tới diễn đàn quốc tế (COM)


  * Đây là nội dung cuộc thi và các hình ảnh có liên quan: --> https://wbb.forum.travian.com/index.php?thread/563809  Trân trọng.

  matrix.png


  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().