ประกาศสัญญาสงบศึกในช่วงสงกรานต์ 2019

 • สวัสดีค่ะ


  ในช่วงวันสงกรานต์ของทุกๆปีนั้น เราจะเปิดระบบสัญญาสงบศึกให้กับทุกเซิฟเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน เวลา 00.00 ไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน เวลา 24.00 (รวม 3 วัน) ซึ่งระหว่างนี้ทหารคุณยังสามารถส่งไปที่หมู่บ้านต่าง ๆได้

  แต่จะทำการทักทายกันเฉยๆ ไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้น ส่วนการก่อสร้างต่างๆ รวมถึงทรัพยากรในเมืองจะมีอัตราการผลิตปกติ รวมทั้งทหารที่่อยู่ในบ้านจะไม่เสียชีวิตเนื่องจากขาดข้าวในกรณีที่เมืองนั้นไม่เหลือข้าวอยู่


  ทหารจะเริ่มตายเนื่องจากขาดข้าวหลังการพักรบสิ้นสุดลงเป็นเวลา 24 ชั่วโมง


  ข้อมูลเพิ่มเติม

  -หน่วยสอดแนมสามารถทำงานได้ปกติ

  -การผจญภัยสามารถทำได้ตามปกติ แต่ผู้เล่นจะไม่สามารถใช้กรงจับสัตว์

  -การตั้งหมู่บ้านในพื้นที่สีเทาจะโดนนาทาร์โจมตีและทำลายเมืองตามปกติ  Dear Players,


  As most of the people will be away during Songkarn holiday. Therefore, all servers will have truce from April 13, 00.00 gmt+7 until April 15, 24.00 gmt+7 (3 days). During this time, your troops will not be able to attack other players. They will merely say hello to another. All construction, production will be operated as usual. Also, troops will not be starved.


  Troops will starve as usual after the truce has ended for 24 hours.  Additional information:

  -Spying other villages is possible

  -Adventure is possible, however, cages will not function during the truce time

  -Settling villages in the grey zone will results in receiving attacks from Natar as usual.


  Travian Team