[LT/EN] Nesklandumai su ikona fermų sąraše / Farmlist troop icon issues

 • Mieli žaidėjai,


  šiuo metu fermų sąraše yra neteisingai rodoma ikona, kad fermų sąrašo gyvenvietė yra puolama. Tai tik atvaizdavimo klaida ir pats fermų sąrašas veikia teisingai. Klaida bus ištaisyta ateinančiomis savaitėmis.


  Atsiprašome už nesklandumus.


  Jūsų Travian: Legends komanda


  ----


  Dear players,


  currently in farmlist there is incorrectly displayed icon showing that farmlist village is being attacked. This is only display issue and farmlist itself is working correctly. The incorrectly displayed icon will be fixed in coming weeks.


  We are sorry for the inconvenience.


  Your Travian: Legends team

 • Mieli žaidėjai,


  kadangi gauname daug klausimų dėl fermų sąrašo ikonų, norėčiau pateikti paaiškinimą, kodėl ji negali būti pataisyta taip greitai. Neišnykstantys kardai gali atrodyti kaip kosmetinė klaida, bet iš tiesų tai yra susiję su gilesniu nesklandumu, kurį kai kurie žaidėjai galėjo patirti – su dingstančiais kariais nusileidžiant reidams. Kad ištaisytume šią klaidą, mes turėjome dirbti su nemažai susijusių žaidimo elementų, įskaitant kardų ikoną. Dabar karių dingimo nesklandumai yra išspręsti, bet mes turime užtikrinti, kad šis nesklandumas nepasikartos.


  Kai tai bus užtikrinta, mes sutaisysime kardų ikoną. Norime paprašyti jūsų būti kantriems ir pažadame, kad ikona bus pataisyta kuo įmanoma greičiau su artimiausiais atnaujinimais.


  Jūsų Travian: Legends komanda


  ----


  Dear players,


  as we receive a lot of questions about farmlist icons, I would like to explain why it can't be fixed that fast. The "non dissapearing sword" might look cosmetic, but it related to a bit deeper issue that some players might have experienced - the troop that disappear upon landing. To fix that bug we had to work on quite a number of related elements of the game and that included swords icon. Currently the troops disappearing issue is solved, but we still need to make sure it won't appear again.


  After that we will fix the sword icon issue. We would like to ask you for the patience and we promise, that we'll fix that asap in the nearest updates.


  Your Travian: Legends team