Cap Killer bay lần 2 từ đầu game tới giờ và có vẻ không dừng lại.