Chi tiết về thay đổi giảm ngẫu nhiên của phần thưởng hàng ngày

The applications for the 🔥 Legends on Tour 2020 - Summit 🔥 are open.

If you think you would be a good fit to represent one of these communities Anglosphere, Balkans, France, Germany, International COM, Italy, Lusobrasilero or Russia, read all the details and submit your application.

➡️ More information here ⬅️

The application closes in
 • Các Travianer thân mến,


  Với phiên bản cập nhật mang số hiệu (Release 382 coffeebreak [3960] ), chúng tôi sẽ triển khai tính năng nhận phần thưởng nghiệm vụ hàng ngày khi lắng nghe góp ý từ cộng đồng người chơi - đó là giảm tính ngẫu nhiên khi nhận phần thưởng làm nhiệm vụ hàng ngày so với giữa những người chơi khác nhau khi bạn đạt đủ điểm.


  newdailyquest.png


  Điều gì sẽ thay đổi sau khi cập nhật:

  • Phần thường sẽ không còn nhận ngẫu nhiên. Thay vào đó, tất cả người chơi sẽ nhận cùng một loại phần thưởng giống nhau trong một ngày trên mỗi máy chủ. Bạn có thể xem trước phần thường hàng ngày của 4 mức điểm khi di chuyển con trỏ chuột ngang qua 4 mức thưởng để quyết định có nên hoàn thành nốt những nhiệm vụ hàng ngày đó hay không.
  • Sau khi reset thiết lập mới lại hàng ngày, nhóm phần thưởng kế tiếp lại xuất hiện mới. Ngay khi nó đạt tới mức cuối cùng, mức kế tiếp sẽ trở lại ở đầu danh sách (quay vòng danh sách phần thưởng theo thứ tự cố định). Nó sẽ không phụ thuộc vào việc bạn có nhận phần thưởng trong ngày đó hay không, nó luôn luôn thay đổi ngẫu nhiên giữa các ngày sau thời điểm reset làm mới. Và thứ tự các phần thưởng này trong mỗi ngày là giống nhau với mọi người chơi.

  Ví dụ:

  Máy chủ khởi động lúc 09 giờ sáng và reset lại lúc 12 giờ trưa thì:

  - cho tới 12h trưa, mọi người chơi đang có thể nhận +200 tài nguyên mỗi loại khi đạt đủ 25 điểm.

  - sau đó, là thiết lập lại của ngày kế tiếp, mọi người chơi đang cùng có thể nhận +50 điểm kinh nghiệm Tướng khi đạt đủ 25 điểm.


  Thông tin thêm về những phần thưởng hàng ngày bạn có thể nhận:


  BQT TraTeam

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 2 times, last by Matrix ().