[LT/EN] 2019 Turnyras – naujas iššūkis! / TOURNAMENT 2019 – A NEW CHALLENGE!

 • tt2019_announcement_wologo.png  Mieli žaidėjai,


  Artėja laikas naujam didžiausius iššūkius metuose keliančiam Travian: Legends serveriui! Ir tai pats laikas šiek tiek paaštrinti dalykus! 2019 Turnyro kvalifikacijos raundai prasidės nuo Birželio 18 d., 2019 m!


  2019 TURNYRAS ~ NAUJOS YPATYBĖS


  Turnyras sugrįžta… visiškai perdirbtas! Įdomu, kas pasikeis? Daug kas!


  📜 Egiptiečiai ir hunai prisijungia prie kovos!

  Taip, šį kartą mūsų 2 naujos gentys nepasiliks nuošalėje tik stebėdami germanus, galus ir romėnus besikaunančius dėl vyravimo intensyviausiame serveryje. Naujos gentys bus tiesiai mūšio lauke kartu su kitomis!


  📜 Nauja sąjungų sistema!

  Apribojimas padėti tik aljanso ir sąjungos nariams kariais ir resursais bus įjungtas Turnyro serveriuose. Galite sužinoti daugiau apie sąjungų sistemą čia.


  📜 Nauji Pasaulio stebuklai!

  Pirmą kartą kiekviena gentis turės savo gentims unikalius Pasaulio stebuklus.


  2019 TURNYRAS ~ KVALIFIKACIJOS TRAUKIMAI


  Mes siekiame ištraukti kvalifikacijos derinius vėliausiai Birežlio 4 d.! Šiuo metu mes laukiame teisinės konsultacijos dėl galimybės įtraukti į Turnyrą Italijos ir Ispanijos žaidėjus.


  Kaip įprasta, bus 6 kvalifikacijos raundai, vienas Tarptautinis angliškas, vienas Tarptautinis arabiškas ir dar 4 grupės, kurių kiekviena sudaryta iš 4 domenų.


  REIKALAVIMAI NORINT PATEKTI Į FINALĄ


  Kad gautų Turnyro finalo raktą, žaidėjams reikės prisijungti prie savo domeno Kvalifikacijos serverio. Legenų ture 2019 metu mes diskutavome Kvalifikacijos raundų vertę ir svarbą ir kartu sugalvojome kitokius reikalavimus, reikalingus patekti į Finalą.


  Vienas raktas yra duodamas žaidėjams, kurie serverio pabaigoje atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • bent 10 gyvenviečių,
  • top 100 pozicija puolimo reitinge,
  • top 100 pozicija gynybos reitinge.

  Penki raktai yra duodami žaidėjams, kurie serverio pabaigoje atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • „Pasaulio stebuklo“ gyvenvietė,
  • top 10 pozicija puolimo reitinge,
  • top 10 pozicija gynybos reitinge.

  Tuo pačiu metu, laukinės kortos raktai, kurie įprastai traukiami prieš Turnyro finalo pradžią, bus itin apriboti. Tai reiškia, kad jeigu norite tikrai patekti į Finalą, jums būtina dalyvauti Kvalifikacijos raunde.


  Be to, auksinių pervedimo nuorodos, kurios buvo sugeneruotos 2018 m. Finalo pabaigoje, galės būti naudojamos 2019 Turnyro kvalifikacijos raunduose.


  Pagaląskite savo kardus ir įtempkite lankus – kova netrukus prasidės!


  Jūsų Travian: Legends komanda

 • tt2019_announcement_wologo.png  Dear community,


  The time for a new round of the most challenging Travian: Legends gameworlds of the year is getting closer! And it’s also time to spice things up a little! The Tournament 2019 Qualification Rounds will start on June 18th, 2019!


  TOURNAMENT 2019 ~ NEW FEATURES


  The Tournament comes back… completely revamped! Wonder what will change? A lot!


  📜 Egyptians and Huns are joining the battle!

  Yes, this time our 2 new tribes won’t stay on the sidelines and just watch Teutons, Gauls and Romans fighting for supremacy in the most intense gameworld ever. They will be right on the battlefield with them!


  📜 New confederacy system!

  The limitation of only being able to support alliance and confederacy members with troops and resources will be enabled on the Tournament game worlds. You can find more details about the Confederacy System here.


  📜 New World Wonders!

  For the first time ever, each tribe will have its own unique Tribe-specific World Wonder.


  TOURNAMENT 2019 ~ QUALIFICATION DRAW


  We are aiming to draw the qualification matches latest on June 4th! We are currently waiting for some legal advice regarding the possibility for Italian and Spanish players to take part in the Tournament.


  As usual, there will be 6 Qualification Rounds, one English International, one Arabic International and 4 groups composed by 4 domains each.


  REQUIREMENTS TO QUALIFY FOR THE FINALS


  To get an entry key for the Tournament Finals, players need to join the Qualification server of their domain. During the Legends on Tour 2019 Summit we discussed the value and relevance of Qualification Rounds and together we came up with different requirements to qualify for the Finals.


  One entry key is given to players whom at gameworld end respect one of the following parameters:

  • at least 10 villages,
  • a Top 100 position in the Offence Rank,
  • a Top 100 position in the Defense Rank.

  Five entry keys players whom at gameworld end respect one of the following parameters:

  • a “Wonder of the World” village,
  • a Top 10 position in the Offence Rank,
  • a Top 10 position in the Defense Rank.

  At the same time, the wildcard keys that are usually raffled before the Tournament Finals starts will stay heavily limited. This means that if you want to be sure to make into the Finals, you need to participate in the Qualification rounds.


  Also, the Gold transfer links generated at the end of the 2018 Finals can be used in the Qualification Rounds of Tournament 2019.


  Sharpen your swords and string your bows, the fight is right to come!


  Your Travian: Legends Team

 • Sveiki!


  Šiek tiek keitėsi finalų ir kvalifikacijos raundų prizai. Žemiau pateikiu informaciją su šių metų prizais.


  Kvalifikacijos raundas  Auksiniai
  Finalo raktai
  Atakuojančiųjų reitingas
  Reitingas 1-20 1,200 Reitingas 1-10 5 raktai  Reitingas 11-100 1 raktas
  Gynėjų reitingas
  Reitingas 1-20 1,200 Reitingas 1-10 5 raktai  Reitingas 11-100 1 raktas
  Populiacijos reitingas
  Reitingas 1-20 1,200 10 ar daugiau gyvenviečių
  1 raktas
  Pasaulio stebuklas


  Kiekvienas žaidėjas
  5 raktai


  Finalas  Auksiniai Telefonas / planšetė
  Pasaulio stebuklas
  100 lygio pasaulio stebuklo statytojas

  Iki 1200€ vertės

  2 - 5 vietos pasaulio stebuklo statytojas

  Iki 900€ vertės

  6 - 13 vietos pasaulio stebuklo statytojas
  Iki 600€ vertės

  1 vieta - aljansas su 100 lygio pasaulio stebuklu
  1,600 (kiekvienam aljanso nariui)

  2 vieta - aljansas su antru didžiausiu pasaulio stebuklu
  1,000 (kiekvienam aljanso nariui)

  3 vieta - aljansas su trečiu didžiausiu pasaulio stebuklu 600 (kiekvienam aljanso nariui)
  Atakuojančiųjų reitingas Reitingas 1-20 1,600
  Gynėjų reitingas Reitingas 1-20 1,600
  Populiacijos reitingas Reitingas 1-20 1,600


  Pastabos:

  • Jeigu žaidėjui priklauso keli prizai, bus gautas tik didžiausios vertės prizas.
  • Praėjusio raundo laimėtojai (1-100 vieta puolėjų, gynėjų, populiacijos reitinguose ir Pasaulio stebuklų savininkai 2018 m. turnyro finale) bet kuriuo atveju gaus savo raktus į 2019 m. finalą.
 • Mieli žaidėjai,


  atkreipkite dėmesį, kad į kvalifikacijos serverius auksinius galite pervesti tik iš kitų COM serverių arba iš 2019 metų finalo. Iš Baltics ir kitų serverių auksinių pervesti į kvalifikaciją neįmanoma.


  -----


  Dear players,


  please be aware that you can only transfer gold to Qualification servers from other COM servers or from 2019 Tournament final. You can't transfer gold from Baltics or other domains to Qualifiaction servers.