Chung kết cúp C1 và pha đốt Def đội bạn kinh hoàng của TD