Báo mới đây! CS Team đã Chiến thắng VNX! Tổng Kết-Vinh Danh- Xem Pháo Hoa.

 • Dự là round này CS sang hết ts1 với final :v các bạn waw ở lại vui

  Sang Ts1 thì đầu quân cho team LQ cho cân nhé, chứ đừng qua TS1 để hưởng cây cao bóng cả thì cũng không còn thú vị nữa!

  TS1 R1,2,3: snowbear - snowfox thành viên NOM cũ
  TS2 R 3-4 : snowfox Thành viên APC
  TS19 Châu Âu Cổ Đại - sonrobby LEGEND - SE
  TS2 R9- sonrobby - GTM
  TS3 : sonrobby BEE TEAM

  TS1 R12: bị MH gank khá buồn :(

  TS5 R: sieudef

 • Sang Ts1 thì đầu quân cho team LQ cho cân nhé, chứ đừng qua TS1 để hưởng cây cao bóng cả thì cũng không còn thú vị nữa!

  Hoàng Phi Hổ cùng nhân viên bảo vệ ăn trộm hàng của cty ngta hơn 2 tỷ bị bắt ở tù ko biết ra chưa. Vụ đó mình có đọc trên báo

 • Hoàng Phi Hổ cùng nhân viên bảo vệ ăn trộm hàng của cty ngta hơn 2 tỷ bị bắt ở tù ko biết ra chưa. Vụ đó mình có đọc trên báo

  À thì ra là ở tù =)). Thảo nào lâu giờ ko thấy bóng dáng

  TS1 R1,2,3: snowbear - snowfox thành viên NOM cũ
  TS2 R 3-4 : snowfox Thành viên APC
  TS19 Châu Âu Cổ Đại - sonrobby LEGEND - SE
  TS2 R9- sonrobby - GTM
  TS3 : sonrobby BEE TEAM

  TS1 R12: bị MH gank khá buồn :(

  TS5 R: sieudef