גיבור

We are testing a brand new User Interface, a new background and some other small changes on our PTRx3 gameworld! 🎨
📌 PTR is the acronym of Public Test Realm. PTRs are used to test patches before we release them to the public. Unlike standard game worlds, you’re one of the first people testing a new build which can often be unstable or otherwise non-functional. Accessing the PTR and reporting bugs is one of the biggest services you can provide ❤️

➡️ Join now ⬅️

✍️ ➡️ Give your feedback about the new User Interface
✍️ ➡️ Give your feedback about the new Backgrounds
 • איך משיגין\ם ניסיון לגיבור מהר ראיתי אנשים בשלב 50 אם הגיבור שלהם


  זה רק מהרפתקאות או שגם מתקיפות וכאלה

  וכמה צריך להרוג אם יש טבלה זה יעזור

  תודה מראש

 • אתה מקבל ניסיון מהרפתקאות ומתקיפות שהגיבור משתתף בהם בתקיפות אתה מקבל נקודות ניסיון לפי צריכת היבול של החייל שהרגת

  לדוגמה:

  הגיבור הרג מניף אלה אחד (שאוכל יבול אחד כל שעה) הוא מקבל ניסיון אחד

  הגיבור הורג פלדין אחד (שאוכל שני יבול בשעה) הוא מקבל שני ניסיון

  הגיבור הורג אביר אחד (שאוכל שלוש יבול בשעה) הוא מקבל שלוש ניסיון

  אני מצרף קישור עם מידע נוסף על הגיבור (כולל טבלה)

  מידע על הגיבור

 • איך משיגין\ם ניסיון לגיבור מהר ראיתי אנשים בשלב 50 אם הגיבור שלהם


  זה רק מהרפתקאות או שגם מתקיפות וכאלה

  וכמה צריך להרוג אם יש טבלה זה יעזור

  תודה מראש

  הגיבורים החזקים בתחילת השרת הם אלה שתוקפים נווה חלשים בלי סוף ואולי גם נופלים על טאוטונים לא ממוגנים שחושבים שיכולים להיות התקפיים... הם מחיים את הגיבור עם משאבים או דליים כל הזמן

 • וכמובן לא לשכוח את בעלי יער הדולרים בתחת שקונים את כל מגילות הנסיון ששחקנים אחרים מוכרים בשוק

                   


  ilx 29 : Round

  vnx : Predator

 • יש כאלה?

  תתפלא כמה כסף אפשר לעשות מאנשים כאלה :)

  אפילו בשרת הזה יצא לי לחוות את זה, שמתי 30-50 מגילות וקיבלתי על זה סכום שאיתו קניתי עבודת אמנות

                   


  ilx 29 : Round

  vnx : Predator

 • תתפלא כמה כסף אפשר לעשות מאנשים כאלה :)

  אפילו בשרת הזה יצא לי לחוות את זה, שמתי 30-50 מגילות וקיבלתי על זה סכום שאיתו קניתי עבודת אמנות

  לא יאמן...