Cần hỏi đáp về nền tảng giao tiếp và Trung tâm trợ giúp mới

We are testing a brand new User Interface, a new background and some other small changes on our PTRx3 gameworld! 🎨
📌 PTR is the acronym of Public Test Realm. PTRs are used to test patches before we release them to the public. Unlike standard game worlds, you’re one of the first people testing a new build which can often be unstable or otherwise non-functional. Accessing the PTR and reporting bugs is one of the biggest services you can provide ❤️

➡️ Join now ⬅️

✍️ ➡️ Give your feedback about the new User Interface
✍️ ➡️ Give your feedback about the new Backgrounds
 • Từ 19h tới 23h ngày 08/7/2019 chúng tôi sẽ thực hiện việc chuyển đổi sử dụng nền tảng hỗ trợ khách hành mới trên cụm máy chủ VN, là nơi giao tiếp giữa người chơi và đội ngũ quản trị


  Thông tin chi tiết bạn có thể xem ở đây: https://wbb.forum.travian.com/index.php?thread/566214/&l=39


  Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần trợ giúp nào liên quan tới nền tảng mới này, hoặc bạn nhận ra có lỗi phát sinh và muốn báo cáo tới chúng tôi, xin vui lòng đưa ra tại chủ đề này, tại đây

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().