Nauja klientų aptarnavimo sistema

 • Mieli žaidėjai,


  mes pakeisime savo vidinę programinę įrangą palaikymo žinutėms pasauliniu mastu ateinančiomis savaitėmis. Šis pakeitimas yra būtinas, nes mes norime jums suteikti geriausia klientų patirtį, kokią galime pasiūlyti, ir mes to negalime garantuoti su pasenusia programine įranga, kurią šiuo metu naudojame.


  Pirmadienį, liepos 8 d. 15:00-19:00 GROUP B kvalifikacijos serveris bus perkeltas į naują palaikymo programinę įrangą. Mes tikimės, kad nauja sistema pradės veikti po 1 valandos

  Penktadienį, liepos 12 d. 15:00-19:00 visi kiti BALTICS serveriai bus perkelti į naują sistemą.


  Ką tai reiškia žaidėjams?


  Mums reikia jūsų pagalbos norint išvalyti žinučių eilę senoje sistemoje. Kad galėtume padaryti, prašome vengti mums siųsti žinutes likus bent 24 valandoms iki minėto laiko.


  Jeigu į savo siųstą laišką GROUP B serveryje nesulaukėte atsakymo iki antradienio, liepos 9 d. 16:00, o BALTICS serveriuose iki šeštadienio, liepos 13 d. 16:00, tada parašykite naują laišką, paaiškindami savo nesklandumą su nauja sistema ir pridėdami senosios žinutės turinį. Be to, pridėkite senosios žinutės bilieto numerį, kad galėtume ištirti nesklandumus.


  Jeigu turite kokių nors klausimų arba norite pranešti apie klaidas, galite rašyti šioje forumo temoje.


  2019-06-25-13_02_54-Submit-a-ticket-_-Travian-Legends.png


  SVARBU: naujas pagalbos centras yra naujas portalas. Kai jį naudosite, jūs būsite persiunčiami į naują skirtumą šiame puslapyje, kur galėsite mums parašyti žinutę. Jūsų žinutės ir atsakymai bus matomi tik pagalbos centre (jie nebebus matomi žaidime). Jūs gausite el. laišką ir pranešimą žaidime, kad jūs gavote atsakymą iš mūsų.


  Dėkojame už supratimą ir tikimės, kad jums patiks mūsų naujoji sistema.

  Jūsų Travian: Legends komanda

 • Dear community,


  we will be switching the internal software for our support messaging system worldwide during the upcoming weeks. This switch is necessary because we want to provide you the best customer experience we can offer, and we can’t guarantee that with the outdated software we are currently using.


  On Monday, 8st Julay, at 15:00-19:00, the GROUP B qualification gameworld will be moved to the new support software. We expect the new system to be online after about 1 hour.

  All the other BALTICS gameworlds will be updated on Friday, 12th July, at 15:00-19:00.


  What does that mean for the players?


  We need your help in cleaning up the ticket queue in the old system. To do so, please avoid sending us tickets from at least 24 hours in advance. Do not reopen any ticket.


  If you haven’t received an answer on GROUP B by Tuesday, 9nd July, 16:00 or on BALTICS by Saturday, 13th July, 16:00, please write a new ticket explaining your issue in the new system and mention the old ticket as well. Also, please, provide your previous ticket number so that we could investigate the issue.


  If you have any questions or want to report bugs, feel free to post in this thread.


  2019-06-25-13_02_54-Submit-a-ticket-_-Travian-Legends.png


  IMPORTANT: The new Help Center is a new portal. When using it, you will be redirected in a new tab to this page where you can write us a ticket. Your tickets and replies will only appear in the Help Center (they will no longer be visible in game). You will get email and in-game notifications that you have received a reply from us.


  Thanks for your understanding, and we hope you will like the new system,

  Your Travian: Legends Team

 • Mieli žaidėjai,


  Kaip žinote, mes pereiname prie naujos klientų palaikymo sistemos, apie kurią paskelbėme ankstesnėje žinutėje. Dėl šio pakeitimo, toliau minėti adresai nebebus palaikomi ir bus deaktyvuoti liepos 15 d.:

  support@travian.lt

  plus@travian.lt

  admin@travian.lt

  forum@travian.lt


  Mes tęsime palaikymą per mūsų naują sistemą, kurioje mes matysime daugiau detalių apie jūsų paskyrą ir kuri leis mums padėti jums greičiau. Kai naudosite naują portalą, atsidarys naujas langas, kuriame galėsite parašyti mums žinutę. Jūsų žinutės ir atsakymai bus matomi tik Pagalbos centre. Jūs gausite pranešimą el. paštu ir žinute žaidime apie tai, kad gavote iš mūsų naują atsakymą.


  Pagarbiai

  Jūsų Travian: Legends komanda


  ----


  Dear community,


  As you know we are upgrading to a new support system which we announced in the previous post. Because of this change the following email addresses are no longer supported and will be deactivated on July 15th:


  support@travian.lv, support@travian.co.ee

  plus@travian.lv, plus@travian.co.ee

  admin@travian.lv, admin@travian.co.ee

  forum@travian.lv, forum@travian.co.ee


  We will continue to support you via our new system which will give us more details about your account and allows us to help you faster. When using the new portal a new window will open where you can write us a ticket. Your tickets and replies will only appear in the Help Center. You will get email and in-game notifications that you have received a reply from us.


  Kind regards,

  Your Travian: Legends Team

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg