pytanie

We are testing a brand new User Interface, a new background and some other small changes on our PTRx3 gameworld! 🎨
📌 PTR is the acronym of Public Test Realm. PTRs are used to test patches before we release them to the public. Unlike standard game worlds, you’re one of the first people testing a new build which can often be unstable or otherwise non-functional. Accessing the PTR and reporting bugs is one of the biggest services you can provide ❤️

➡️ Join now ⬅️

✍️ ➡️ Give your feedback about the new User Interface
✍️ ➡️ Give your feedback about the new Backgrounds
  • Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego na serwerach x2 wszystko dzieje się 2 razy szybciej , jednostki są 2x szybsze , handlarze transportują 2x więcej surowców , a pojemność magazynów , spichlerzy i kryjówek jest x1 :?:

  • taka specyfika :)


    a na x3 chodzą tak samo, jak na x2

    никогда не играйте на польских доменах

  • Magi, spichy budują się 2x szybciej

    z tą pojemnością to trochę tak jakbyś chciał 2x silniejsze jednostki czy 2x wyższe koszty budowy wyżej wymienionych budowli