Liên hệ support/mh cách mới

We are testing a brand new User Interface, a new background and some other small changes on our PTRx3 gameworld! 🎨
📌 PTR is the acronym of Public Test Realm. PTRs are used to test patches before we release them to the public. Unlike standard game worlds, you’re one of the first people testing a new build which can often be unstable or otherwise non-functional. Accessing the PTR and reporting bugs is one of the biggest services you can provide ❤️

➡️ Join now ⬅️

✍️ ➡️ Give your feedback about the new User Interface
✍️ ➡️ Give your feedback about the new Backgrounds
 • Chào các bạn,


  Chúng tôi đã nâng cấp hệ thống liên hệ và hỗ trợ người chơi mới để thay thế trình nhắn tin đã lỗi thời, với mong muốn trợ giúp bạn nhanh hơn, hệ thống mới này gọi là TRUNG TÂM TRỢ GIÚP KHÁCH HÀNG và được quản lý ở một trang riêng, một cổng thông tin tách biệt với tin nhắn trong game IGM nhưng sẽ liên kết với tài khoản của bạn


  Trang chính: https://support.travian.com/vi/support/home

  Tạo thư mới: https://support.travian.com/vi/support/tickets/new

  Quản lý thư cũ: https://support.travian.com/vi/support/tickets


  Do đó, sẽ không còn gửi email và tin nhắn để liên hệ với đội ngũ quản trị nữa, hệ thống mới sẽ như sau:


  * Khi bạn thực hiện thao tác liên lạc cũ, sẽ có thông báo điều hướng bạn tới trang trợ giúp mới:


  * Sau đó bạn có thể chọn kiểu nội dung muốn liên hệ, đặt tiêu đề thư và soạn nội dung rồi gửi tới chúng tôi, bạn cũng có thể đính kèm hình ảnh cần thiết trong trình soạn thảo này:
  * Khi thư đã được gửi đi, bạn sẽ có thể xem lại. Bạn cũng nhận tin nhắn trong game thông báo cho bạn biết khi nào đã được trả lời ở trung tâm trợ giúp để có thể vào xem:
  Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào xin đặt câu hỏi tại đây: https://wbb.forum.travian.com/index.php?thread/566213


  Trân trọng,

  BQT TraTeam

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 2 times, last by Matrix ().


 • Dừng hoạt động email admin@travian.com.vnplus@travian.com.vnsupport@travian.com.vn

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?