Liên hệ support/mh cách mới

📝Farewell to Forums📝

The forum is currently in read-only mode that will last till July 07th, 2021.

You will find news and all relevant information about the game in our Travian: Legends blog.
For live conversations and interaction with the community join us in official Travian: Legends Discord server.
 • Chào các bạn,


  Chúng tôi đã nâng cấp hệ thống liên hệ và hỗ trợ người chơi mới để thay thế trình nhắn tin đã lỗi thời, với mong muốn trợ giúp bạn nhanh hơn, hệ thống mới này gọi là TRUNG TÂM TRỢ GIÚP KHÁCH HÀNG và được quản lý ở một trang riêng, một cổng thông tin tách biệt với tin nhắn trong game IGM nhưng sẽ liên kết với tài khoản của bạn


  Trang chính: https://support.travian.com/vi/support/home

  Tạo thư mới: https://support.travian.com/vi/support/tickets/new

  Quản lý thư cũ: https://support.travian.com/vi/support/tickets


  Do đó, sẽ không còn gửi email và tin nhắn để liên hệ với đội ngũ quản trị nữa, hệ thống mới sẽ như sau:


  * Khi bạn thực hiện thao tác liên lạc cũ, sẽ có thông báo điều hướng bạn tới trang trợ giúp mới:


  * Sau đó bạn có thể chọn kiểu nội dung muốn liên hệ, đặt tiêu đề thư và soạn nội dung rồi gửi tới chúng tôi, bạn cũng có thể đính kèm hình ảnh cần thiết trong trình soạn thảo này:
  * Khi thư đã được gửi đi, bạn sẽ có thể xem lại. Bạn cũng nhận tin nhắn trong game thông báo cho bạn biết khi nào đã được trả lời ở trung tâm trợ giúp để có thể vào xem:
  Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào xin đặt câu hỏi tại đây: https://wbb.forum.travian.com/index.php?thread/566213


  Trân trọng,

  BQT TraTeam

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 2 times, last by Matrix ().


 • Dừng hoạt động email admin@travian.com.vnplus@travian.com.vnsupport@travian.com.vn

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Nếu bạn vào dành sách thư cũ và Trung tâm trợ giúp hỏi về việc đăng nhập, điều này có nghĩa là bạn chưa có thư cũ nào khác và chưa liên kết trung tâm trợ giúp với email của bạn, trang trợ giúp cũng tự động chuyển sang tiếng Anh


  Để có thể gắn kết tài khoản của bạn với trang trợ giúp:


  1. Đăng nhập vào tài khoản game của bạn bình thường trước đó

  2. Quay trở lại đường link của trung tâm trợ giúp với tiếng Việt: https://support.travian.com/vi/support/home

  3. Tạo một thư mới trong đó cung cấp email của bạn: https://support.travian.com/vi/support/tickets/new

  4. Sau khi tạo thư lần đầu tiên, bạn sẽ gắn kết email của bạn với trung tâm trợ giúp và không cần phải đăng nhập bất cứ gì khác sau này, mọi thư liên hệ của bạn sẽ được quản lý tập trung tại một nơi: https://support.travian.com/vi/support/tickets

  5. Nếu bạn chơi nhiều máy chủ ở những quốc gia khác nhau, khi liên hệ hãy nhớ ghi kèm tên máy chủ mà bạn đang chơi để được hỗ trợ đúng máy chủ khi mà danh sách thư trên tất cả máy chủ khác nhau đều được quản lý tập trung tại 1 nơi là Trung tâm trợ giúp mới.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Khi liên hệ trong trung tâm trợ giúp nhưng chưa đăng nhập tài khoản game và chưa gắn kết tài khoản:

  - Cần nhập đúng email thực của bạn để nhận bản sao thông tin khi có thư gửi lại trong email

  - Không thể quản lý thư trong trung tâm trợ giúp vì chưa thể đăng nhập lại

  - Hãy đổi URL có EN thành VI để hiển thị tiếng Việt


  External Content youtu.be
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Cách viết thư liên hệ có gắn kết với tài khoản và đăng nhập:

  - Cần đăng nhập tài khoản game trước khi qua trung tâm trợ giúp

  - Viết liên hệ và quản lý thư trả lời cũ ở cùng 1 nơi

  - Bạn sẽ nhận thông báo trong game khi có thư trả lời

  - Click vào biểu tượng ? trong mục gửi tin nhắn để gắn kết và tới nhanh trung tâm trợ giúp cho riêng tài khoản của bạn


  External Content youtu.be
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Khi tài khoản bị khóa và có đề nghị một hình phạt tự động:

  - Mở bản đồ, hoặc xây mới 1 công trình, hoặc mua mới quân lính

  - Sẽ hiển thị cửa sổ thông báo lý do vi phạm và hình phạt tự động

  - Chấp nhận vào thông báo tự động sẽ nhận hình phạt ngay

  - Và mở khóa tài khoản ngay sau đó


  External Content youtu.be
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().