לא יודע אם זה נחשב לשיא הישראלי בארץ, אבל זה בהחלט השיא הישראלי בבינלאומי