#AskTravian - 19: Chiêm ngưỡng máy chủ XV

  • Sinh nhật hàng năm của Travian diễn ra vào tháng 9! Kể từ năm 2013 chúng tôi luôn kỷ niệm sự kiện này với một máy chủ có các tính năng mới vào mỗi tháng 9 và với những tên gọi riêng biệt nhau. Như bạn có thể thấy phiên bản sinh nhật năm nay sẽ có tên là Codex Victoria (XV). Trong phần này, chúng tôi sẽ cho bạn cái nhìn rõ hơn về máy chủ sắp tới này
    matrix.png


    Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?