28TM Hồi 2 : Đánh 1 trận sạch không kình ngạc, đánh 2 trận nghỉ hết cmn luôn hjhj

 • Gáy mạnh đê, còn vài tuần nữa để gáy thôi. Sắp nghỉ hết cmnr. Forum lại sắp vắng như chùa bà đanh. năm nay chơi lại mà hạ màn sớm quá. Hơi buồn!

  TS1 R1,2,3: snowbear - snowfox thành viên NOM cũ
  TS2 R 3-4 : snowfox Thành viên APC
  TS19 Châu Âu Cổ Đại - sonrobby LEGEND - SE
  TS2 R9- sonrobby - GTM
  TS3 : sonrobby BEE TEAM

  TS1 R12: bị MH gank khá buồn :(

  Nhớ anh Hoàng Phi Hổ quá, ko biết giờ anh ở phương nào :(

 • Gáy mạnh đê, còn vài tuần nữa để gáy thôi. Sắp nghỉ hết cmnr. Forum lại sắp vắng như chùa bà đanh. năm nay chơi lại mà hạ màn sớm quá. Hơi buồn!

  Rì pọt post đi kêu la gì

  SIMREONLINE.COM - KHO SIM SỐ ĐẸP CHO BẠN LỰA CHỌN

  Hotline: 088.999.2345 - Thông Nam Á
  Fb.com/captain.lupin
  Ingame lol: MNSĐ. Lupin -( Diamond kỳ cựu) -ae nào cần giao lưu p.m
  :blabla::blabla::blabla::blabla:

 • Rì pọt post đi kêu la gì

  mạnh dạn lên =))

  TS1 R1,2,3: snowbear - snowfox thành viên NOM cũ
  TS2 R 3-4 : snowfox Thành viên APC
  TS19 Châu Âu Cổ Đại - sonrobby LEGEND - SE
  TS2 R9- sonrobby - GTM
  TS3 : sonrobby BEE TEAM

  TS1 R12: bị MH gank khá buồn :(

  Nhớ anh Hoàng Phi Hổ quá, ko biết giờ anh ở phương nào :(