#AskTravian 20 - 7 klausimai apie artefaktus

 • Kas nutinka, jeigu gyvenvietė yra visiškai sunaikinama, bet artefaktas nepaimamas? Kiek aktyvių artefaktų tu gali turėti? Šioje serijoje mes atsakome į 7 klausimus apie artefaktus.  Ask Travian 14 ~ Artefaktai 1 dalį galite rasti ► čia


  Yra subtitrai šiomis kalbomis: arabų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, portugalų, rusų, ispanų, turkų.

  ➡️ Čia jūs taip pat galite rasti šios serijos transkripcijas viršuje paminėtomis kalbomis.

 • What happens if a village is completely destroyed but the artifact is not taken? How many active artifacts can you have? In this episode, we answer 7 questions about the Artifacts.  Ask Travian Ep. 14 ~ Artifacts part 1 is available ► here


  The subtitles are available in the following langauges : Arabic, English, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish

  ➡️ Here you can also find the transcript of the episode in the above mentioned languages.