NAUJA/NEW Diegiami pakeitimai/ Upcoming features

 • Brangūs žaidėjai,


  Artėjančiuose atnaujinimuose bus įdiegta gana nemažai naujų savybių, kurias pasiūlė Travian bendruomenė, "Legends on Tour" dalyviai ir bendruomenės ambasadoriai.


  Artefaktai:

  • Pašalintas moralės priedas miestams, kuriuose saugomi artefaktai.
  • Panaikintas apribojimas kiek artefaktų gali užkariauti karžygys. Tačiau, kaip ir anksčiau, paskyroje aktyvūs bus tik trys artefaktai, iš kurių galės būti tik vienas unikalus ar veikiantis visą paskyrą.

  Kelionės mašrutai:

  • Prašant ambasadoriui ir bendruomenei, mes pridėjome "ištrinti visus prekybos kelius" mygtuką. Čia bus galima ištrinti visus prekybos kelius iš karto.

  7421.png


  Žaidėjo profilis:

  • Atnaujinome žaidėjo profilį ir pridėjome papildomos informacijos. Bus pateikta daugiau statistikos, mygtukai "pridėti užrašus", "parašyti žinutę". Šie pasiūlymai buvo pateikti "Legends on Tour" dirbtuvėse.
  • "Pranešti apie žaidėją" funkcija pridėta prie žaidėjo profilio. Daugiau informacijos rasite antrame pranešime.

  7159.png


  Kiti pakeitimai:

  • Nebus galima pakeisti sostinės, jei 1 valandos laikotarpy ateina ataka (ne reidas) į esamą sostinę arba į kaimą, kurį ketinate paskelbti sostine.
  • Sienos forma statymo zonoje patobulinta siekiant suteikti daugiau vietos egzistuojantiems pastatams,


  Codex Victoria:

  • Žaidėjai gali pasirinkti kuriame kaime išleisti karžygio inventoriaus resursus, nepriklausomai nuo to, kuriame kaime yra priregistruotas karžygys.


  Atnaujinimų įvedimo planas ir tikslios datos bus greitai paskelbti atnaujinimų sąraše.


  Jūsų Travian: Legends Komanda


  -------------------------------

  Dear players,


  The upcoming changelog contains quite a number of new features and adjustments that were implemented into the game by request from the community, Legends on Tour participants and Community Ambassadors.


  Artefacts:

  • Morale bonus has been removed from villages that hold an artefact.
  • The artefact pickup limit was removed and the hero can now pickup artefacts without restrictions. The limitation that player can have only 3 active artifacts out of which only one can have account-scope effect hasn't been changed.

  Trade routes:

  • Following Ambassador and Community Request we have added a "Delete all trade routes" button with which players can delete all trade routes at once.

  7421.png


  Player profile:

  • Player profile has been updated with additional information related to statistics, buttons to add notes and write messages as a follow-up of Legends on Tour workshops.
  • Report player feature has been added to player profile. You can find more information in the second post.

  7159.png


  Other changes:

  • Changing capital village will not be possible if there is an incoming attack (not raid) on your old or new capital village within 1 hour.
  • The shape of the wall in the building area has been adapted to achieve more space to existing buildings.


  Codex Victoria:

  • Players can choose where to apply hero inventory resources regardless of hero home village.


  The rollout plan and exact dates will be posted in changelog section soon.


  Your Travian: Legends Team

  dienera.png

  Post was edited 3 times, last by Dienera ().

 • Pranešti apie žaidėją funkcija

  Šiame poste norėtume smulkiai paaiškinti kaip veikia pranešimo funkcija.


  Rugsėjo pradžioje Taisyklių Vykdymo Komanda/Rules Enforcement Team (RET) pasauliniu mastu perėmė šias funkcijas - multi paskyrų gaudymas, jūsų pranešimų tvarkymas, paskyrų, pažeidusių taisykles, baudimas. Pranešti apie žaidėją funkcija bus įdiegta jau šią savaitę Uždarame Beta ir PTR serveriuose, kituose žaidimų pasauliuose funkciją įdiegsime artimiausiomis savaitėmis.  Siekiant palengvinti procesą ir sudaryti jums sąlygas greitai pranešti apie pažeidėjus, mes įdiegėme Profilio Apžvalgoje naują mygtuką "Pranešti apie žaidėją".


  1_report-player-button.png

  Paspaudus mygtuką, atsidarys iššokantis langas, kur galėsite pasirinkti priežastį, kodėl pranešate apie žaidėją ir pridėti savo komentarą. Komentare jūs turėtumėt parašyti ką pastebėjote ir ką norėtumėt, kad RET komanda patikrintų.


  2_report-player-type.png


  Jūs galite pranešti maximum apie vieną atvejį per dieną. Tačiau, pranešimo komentare galite paaiškinti kas nutiko ir parašyti, kokios paskyros yra susijusios su žaidėjo taisyklių pažeidimais. Paspauskit "Pranešti" kai būsit pasirengę išsiusti pranešimą. RET komanda pranešimą gaus tiesiogiai. Jie atidžiai patikrins žaidėjo paskyrą ir imsis veiksmų, o jums nereikės kurti žinutės žaidėjo pagalbai (supportui).


  3_report-player-restriction.png


  Kai išnaudosit pranešimų dienos limitą, mygtukas papilkės ir pasirodys pranešimas, kad daugiau šią dieną rašyti pranešimų negalit.

  Prašome įsidėmėti, kad jūs negausite atsakymo apie tyrimo rezultatus, kadangi tai privati informacija. Bet nesirūpinkite, RET komanda atidžiai patikrins paskyras apie kurias pranešėte.


  Jūsų Travian: Legends Komanda

  Report player feature

  With this post we would like to explain in detail how report feature would work.


  At the beginning of September the Rule Enforcement Team (RET) took over world wide the following topics: multihunting, handling your reports, and sanctioning the accounts that breaks the rules. This feature will be implemented this week on Closed Beta and PTR and released in the next weeks on all gameworlds.  In order to ease the process and to make it easier also for you to report players, we are introducing a new feature in the User Profile overview called “Report player”


  1_report-player-button.png

  Once you click on the button, it will open a pop-up where you can select the reason why you are reporting the player and add a note. In the note you should write what you have noticed and describe what you want the RET team to check.


  2_report-player-type.png


  You can report a maximum of one case per day. You can however add a comment to your report to explain what happened or add additional accounts that you believe are related to this player’s infraction.

  Click the “Report” button when you are ready to send the information to the RET team. They will receive your report directly. They will investigate the player accounts thoroughly and take the appropriate measures without the need to create a customer service ticket.


  3_report-player-restriction.png


  If you do not have any reports left, the button will be grayed out and a pop-up message will appear to let you know that you do not have a report left.

  Please be aware that you won’t receive a message with the result of the investigation as these are covered by privacy, but don’t worry, the RET team will carefully check all your report.


  Your Travian: Legends Team

 • 🗘 PAKEITIMAI 🗘- Sostinės keitimo apribojimai

  Brangūs žaidėjai,

  Neseniai mes pranešėmė apie planuojamus įdiegti pakeitimus. Vienas iš jų susilaukė daug neigiamų atsiliepimų:

  • Nebus galima pakeisti sostinės, jei 1 valandos laikotarpyje ateina ataka (ne reidas) į esamą sostinę arba į kaimą, kurį ketinate paskelbti sostine.

  Šis pakeitimas turėjo būti instaliuotas siekiant išvengti specifinės situacijos, kai kaimas vistiek užkariaujamas, nors neseniai buvo paskelbtas sostine.


  Ačiū už Jūsų atsiliepimus ir idėjas, kurias pasiūlėte mūsų tobulintojams. Jūsų dėka jie surado alternatyvų sprendimą šiai situacijai. Taigi mūsų veiksmai bus tokie:

  • Greitai mes pašalinsime jau įdiegtą funkciją iš PTR ir uždaros Betos serverių. Kituose žaidimų serveriuose apribojimas sostinės keitimui nebus įdiegtas.
  • Mūsų vystytojų komanda dirbs prie kito galimo specifinio techninio sprendimo, kurį sugalvojome vakar. Tai gana sudėtingas pakeitimas ir jam reikės sukurti visą naują sistemą. Mes tikimės darbą atlikti per 3-4 savaites. Per šį periodą vis dar bus tikimybė, kad aukščiau paminėta situacija pasikartos.
  • Kai įdiegsime mūsų naują techninį sprendimą, vienintelis galimas trūkumas bus, kad labai retose situacijose žaidėjas kelias sekundes galės turėti dvi sostines vienu metu. Mes nesitikime jokio kito poveikio žaidimui.

  Dar karta norime padėkoti Jums už atsiliepimus ir idėjas. Jūs padedate mums toliau vystyti žaidimą. Mes tai labai vertiname.


  Jūsų Travian: Legends Komanda


  ----------

  🗘 UPDATE 🗘- Change capital restrictions

  Dear players,

  recently we published a changelog related to an upcoming update which contains various new features, one of which received a number of negative comments.

  • Changing the capital village will not be possible if there is an incoming attack (not raid) on your old or new capital village within 1 hour.

  This change was planned to be implemented to avoid some specific situation in which it may happen that the village gets conquered despite becoming a capital shortly before the attack.


  Thanks to your feedback and some ideas which have been proposed our DEVs could productively brainstorm and found an alternative solution to the issue. We will proceed as follow:

  • Soon we will remove the feature from PTR and Closed Beta where it's already implemented and we stop the rollout of this specific feature on the other gameworlds.
  • Our DEVs team will work on the different technical solution which was found yesterday, but as it is a quite complex change and needs to have a whole new system developed its implementation will take from 3 to 4 weeks. During this time there is still the possibility that the situation mentioned above could happen.
  • Once the new technical solution is implemented the only drawback is that in very rare cases a player may have 2 capitals at the same time for several seconds. We do not expect any other impact on the gameplay.

  We want to thank you once again for your feedback and ideas that helped us further develop the game. We really appreciate that.

  Your Travian: Legends Team

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg