Video hướng dẫn: liên hệ support thông qua trung tâm trợ giúp

 • 1. Các link trong TRUNG TÂM TRỢ GIÚP:

  Quote


  2. Đăng nhập tài khoản game trước khi nhấp vào liên kết chuyển tới Trung tâm trợ giúp, để gắn kết tài khoản:

  External Content youtu.be
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.


  3. Mở thông báo khóa và hình phạt đề nghị, để tự động mở khóa tài khoản ngay sau đó:

  External Content youtu.be
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.


  4. Nếu không đăng nhập tài khoản trước khi viết tin nhắn, bạn chỉ có thể xem lại bản sao trong email bạn đã nhập:

  External Content youtu.be
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.


  5. Đã dừng hoạt động các email admin@travian.com.vnplus@travian.com.vn, mọi liên hệ vui lòng gửi tin qua Trung tâm trợ giúp

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 2 times, last by Matrix ().