ทราเวียนพลัสไม่ทำงาน

  • หลังจากมีการโรลแบล๊คเมื่อคืน ผมกดทราเวียนพลัสไปแล้ว แต่กลับสร้าง 3 อย่างไม่ได้ (เผ่าโรมัน) เวลาก็มีเดินถอยหลัง เกิดจากสาเหตุอะไรหรอครับ ?