Pakeitimai pavaduotojo (siterio) funkcijai! / Feature - Sitter function within same confederacy

⭐ Advent Calendar giveaway ⭐

December! 🎁 Gift time!
Every day from December 1st to December 24th, starting at 10:00 AM (UTC+1), we'll be doing an 8-hour giveaway in Discord! Don't miss ➡️ today's surprise! ⬅️
How can you participate? Join us in the official Travian: Legends Discord server, accept the rules to unlock all the channels, head to the #advent-calendar channel, and seize your chance to win!
 • Brangūs žaidėjai!


  Viena iš funkcijų paprašyta per "Legends on Tour" renginį 2019 metais buvo, kad būtų pakeista pavaduotojo (siterio) funkcija. Pavaduoti būtų galima tiktai savo aljanso ir aljansų sąjungoje narius.


  Mes džiaugiamės galėdami pranešti, kad ši savybė greitai bus įjungta naujai paleidžiamuose žaidimų pasauliuose Lapkričio mėnesį.


  📜 Kaip tai veiks:

  • Kai siteris pasijungs į pavaduojamą paskyrą, žaidimas patikrins ar sąlyga "būti tame pačiame aljanse ar aljansų sąjungoje" yra išpildyta. Tik jei abu žaidėjai vis dar yra tame pačiame aljanse ar aljansų sąjungoje, pavaduotojas gali pasijungti į paskyrą.
  • Jei pavaduotojas ar pavaduojama paskyra paliks sąjungą, jie vis dar bus pažymėti kaip siteriai savo profilių nustatymuose. Tačiau pasijungimas į prižiūrimą paskyrą bus užblokuotas.

  2019-10-24_17-48-33.png

  • Tekstai žaidime bus pataisyti, kad atspindėtų dabartinį statusą.

  2019-10-24_17-48-06.png

  📜 Svarbi informacija:

  • Šį savybė nebus aktyvuota Turnyro Finale. Taip elgiames dėl to, kad Turnyro Finalas turi būti žaidžiamas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip Kvalifikacijos raundai.
  • Informaciją, kurie konkretūs žaidimų pasauliai, ar pradedant nuo kurios datos, gaus šią funkciją bus greitai pranešta kai tik žinosime tikslų paleidimo planą.


  Jūsų Travian: Legends Komanda

 • Dear players!


  One of the features requested during the Legends on Tour event in 2019 was changes to the sitting function so that sitting is only possible between co-allies or members of the same confederation.


  We’re happy to announce that this feature will soon be added to new game worlds that will start in November.


  📜 How it would work:

  • When sitters log in to the sitting account, the game checks whether the condition “being part of the same alliance/confederation” is fulfilled. Only if both players are still in the same alliance/confederacy, the sitter will be able to log in.
  • If the sitter or the sitting account leaves the confederacy, they will still be listed as sitters in the profile functions. However, login to the sitting account will be blocked.

  2019-10-24_17-48-33.png

  • Texts ingame will be adjusted to reflect the current status.

  2019-10-24_17-48-06.png

  📜 Important information:

  • This feature will not be activated on the Tournament Finals. This is done because the Tournament Finals should be held under the same conditions as the Qualification rounds.
  • Information about which game worlds exactly or from which date onwards will receive this feature will be posted as soon as we know the rollout plan.


  Your Travian: Legends Team