Okupljalište- vidljivost pojačanja

  • Kada je poslano pojačanje igraču, u okupljalištu se vidi koliko je vojske poslano i ime sela u koje je poslano pojačanje. Međutim, kada se klikne na to pojačanje, otvara se link sela onoga igrača koji je poslao pojačanje, a ne igrača kojemu je pojačanje poslano.