# AskTravian 23: Về đấu giá

  • Đâu là thời gian tốt nhất để mua một món đồ? Và cách lựa chọn đấu giá khôn ngoan:


    matrix.png


    Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?