Naujas bendruomenės kalendorius

 • Brangūs žaidėjai,


  Kadangi mums iškilo tam tikrų problemų su dabartiniu mūsų Bendruomenės Kalendoriumi, mes nusprendėme persikelti į naują platformą, kurį yra lankstesnė ir turi daugiau galimybių.
  Nuo šiol Bendruomenės Kalendoriaus "Community Calendar" nuoroda nukreips į viešą Travian: Legends Bendruomenės Trello lentą. Jums nereikia registruotis į Trello, kad matytumėt lentą ir prie jos prijungtą kalendorių.
  Kalendorius yra patalpintas viršuje dešiniame lentos kampe, kaip parodyta žemiau paveikslėlyje.


  trello_calendar.png


  Kokios yra papildomos savybės?


  Trumpas sąrašas naujovių, ka gausime Trello lentoje:

  • Jeigu jūs turite Trello paskyrą, jūs galite sekti jums įdomius renginius ir gauti pranešimus apie juos.
  • Mes naudosime Trello, kad tiekti tiesioginius pranešimus (live updates) esant specialiems renginiams (pvz. Legends on Tours) arba esant skubios komunikacijos poreikiui.
  • Mes pridėsime visus vykdomus serverių atnaujinimus Trello lentoje, taip jūs būsite informuotas apie pokyčius žaidime ir kada jie įvyks.
  • Žaidimų pasaulio pradžios kortelės dabar turės ir serverio paleidimo laiką, kuris atitiks jūsų kompiuterio vietinį laiką.
  • Nauja nuoroda, kad sinchronizuoti savo asmeninį kalendorių su Bendruomenės kalendoriumi yra ➡️ čia.


  Svarbu! Trello kalendorius rodo tik du įvykius per diena, bet jis pamini viršuje kiek įvykių yra toje dienoje. Jei nuspausite ant skaičiaus kortelės, jūs pamatysite pilną dienos įvykių sąrašą.


  trello_calendar2.png


  Jeigu turite kokių idėjų, kokia įdomia informacija mes dar galime dalintis bendruomenės Trello lentoje, prašau susisiekite su manimi, Dienera privačia žinute.


  Jūsų Travian: Legends Komanda  ---------------

  Dear Community,


  As we are facing some issues with our provider for the Community Calendar , we have decided to move to a new platform that allows us some additional flexibility and feature.
  From now on the link to our Community Calendar will redirect you to a public Travian: Legends Community Trello board. You do not need to subscribe to Trello to be able to see the board and the Calendar connected to it.
  You will find the calendar on the top right corner of the board, as you can see from the picture below.


  trello_calendar.png


  What are the additional features?


  Here is a shortlist of the novelties we introduce with this Trello board:

  • If you have a Trello account, you can follow the event you are interested in and get a notification.
  • We will use the Trello board to provide you with live updates in case of special events (ex. Legends on Tour) or emergency communication.
  • We will add to the Trello board all the changelogs so that you are informed of what changes in the game and when.
  • The gameworlds start card now include the start time and it’s based on the local time of your computer.
  • The new link to sync the Community Calendar with your personal calendar is this ➡️ here.


  Important, the Trello calendar only shows 2 events per day, but it mentions on top of the cell how many events are for that day, if you click on the card number, you will see the whole list.


  trello_calendar2.png


  If you have any idea what other interesting information could be shared on the Trello board, feel free to approach me, your Community Manager, via private message.


  Your Travian: Legends Team