Visuotinis atnaujinimas iki 4.5 versijos/ Global rollout of version 4.5

 • Brangūs žaidėjai,


  Kaip pranešėme lapkričio gale, dabar mes esame pasiruošę įdiegti 4.5 Versiją visuose žaidimų pasauliuose.

  Pradėkime nuo tų klausimų, kurie Jums, turbūt, aktualiausi.


  Ką reiškia 4.5 Versija?

  Versiją sudaro:

  • Nauja vartotojo sąsaja (interfeisas)
  • Nauji fonai
  • Specializuoti gentims pastatai
  • Kontekstinė pagalba
  • Fiksuota vieta, rezervuota gyvenamajam pastatui


  Kas nutiks su Gyvenamuoju pastatu?

  Kaip jau minėjome lapkritį, jog vienas iš sunkumų įdiegti šią versiją jau veikiančiose pasauliuose buvo, kad gyvenamasis pastatas turi savo rezervuotą posiziją 4.5 versijoje.

  Štai kaip viskas vyks:

  • Jei vieta “A” (naujoji vieta visiems Gyvenamiesiems pastatams T4.5 versijoje) yra užimta kito pastato, tas pastatas susikeis pozicijomis su naujuoju Gyvenamuoju pastatu.
  • Jei vieta “A” (naujoji vieta visiems Gyvenamiesiems pastatams T4.5 versijoje) yra užimta kito pastato ir gyvenvietėje nėra Gyvenamojo pastato, pastatas esantis vietoja "A" bus perkeltas į tuščią vietą kaime.
  • Jei vieta “A” (naujoji vieta visiems Gyvenamiesiems pastatams T4.5 versijoje) yra užimta kito pastato ir gyvenvietėje nėra Gyvenamojo pastato ir visos vietos yra užimtos. Tokiu atveju nieko nenutiks. Kaimas liks koks yra.

  Ar šis atnaujinimas bus diegiamas kartu su automatiniu Bangų paleidėju ir mobilios versijos optimizacija?

  Jei visi testavimai šioms dviems naujoms savybėms bus atlikti laiku ir viskas atrodys stabilu, gali būti, kad mes aktyvuosime šias dvi savybes nuo pat pradžių. Jei taip nebus, mes aktyvuosime jas kiek vėliau.


  Kada prasidės globalus diegimas?

  Pirmieji žaidimo pasauliai, kuriems įdiegsime 4.5 versiją sausio 15d. 2020 bus šie:

  • Nordics X
  • HU3
  • IT1

  Jei viskas vyks sėkmingai, kiti žaidimų pasauliai gaus atnaujimus savaite vėliau.

  Jei turite klausimų ar reikia paaiškinimo, prašome rašyti čia>>


  Jūsų Travian: Legends Komanda

  ----------------

  Dear community,


  as we announced at the end of November, we are now ready to rollout globally version 4.5 to all the gameworlds.

  Let’s start with answering what we think are the most pressing questions from your side.


  What does Version 4.5 mean?

  The version includes:

  • The new User Interface
  • The new backgrounds
  • The tribe specific buildings
  • The contextual help
  • The fixed spot reserved for the main building


  What will happen with the Main Building?

  As we mentioned in November one of the costrains we had for releasing this version on the already running gameworld was the main building, which has his own reserved position in the version 4.5.

  Here is what will happen:

  • If spot “A” (the new spot of all Main Buildings in T4.5) is occupied by another building, that building will swap position with the Main Building.
  • If spot “A” (the new spot of all Main Buildings in T4.5) is occupied by another building, and there is no Main Building in the village, the building on spot “A” will be relocated to a free spot.
  • If spot “A” (the new spot of all Main Buildings in T4.5) is occupied by another building, and there is no Main Building in the village, and all spots are used, nothing happens. The village stays as it is.

  Will this rollout come also with the Wave-builder and Smartphone Optimization?

  If all the tests for these 2 new features will be performed in time, and everything looks stable, it is possible that we activate the 2 feature straight from the beginning. If this is not the case, we will activate them on a later moment.


  When the global rollout will start?

  The first gameworlds to receive the version 4.5 on January 15th 2020 will be:

  • Nordics X
  • HU3
  • IT1

  If everything goes well, the rest of the gameworlds will follow the week after.

  If you have any questions or you need a clarification, feel free to post them here>>


  Your Travian: Legends Team

 • Brangūs žaidėjai,


  Mes norėtume papildyti, jog T4.5 versija taip pat turės šiuos pakeitimus:

  • Pradžiamokslio daugiau nebėra, apdovanojimai automatiškai priskiriami žaidėjui pradedant žaidimą.
  • Galėsite papildomą šventę uždėti į eilę rotušėje.


  Jūsų Travian: Legends komanda

  ----------------


  Dear players,


  We would like to inform that there will be also those features enabled in T4.5 :

  • The tutorial is not present anymore, the tutorial rewards are automatically assigned at start
  • You will be able to queue parties

  Your Travian: Legends team