Khảo sát về: Giao diện và các tòa nhà mới

🔥 Vote your LOT2020 candidate 🔥
The voting phase ends, Sunday, March 1st at 23:59 GMT+1. ➡️ TO THE SURVEY ⬅️

 • Các game thủ thân mến,


  Trong 3 tuần vừa qua chúng tôi đã thu thập ý kiến của các bạn thông qua các kênh như diễn đàn, facebook, vé,..và đã truyền tải tới GameCenter.

  Nhưng để chúng tôi xác định rõ ràng hơn những điểm nào cần ưu tiên cải thiện trước, chúng tôi mở một cuộc khảo sát mới toàn diện hơn từ mong muốn của các bạn về Giao diện mớiKiến trúc tòa nhà mới của mỗi tộc


  Khảo sát sẽ nhận câu trả lời góp ý từ các bạn tới thời hạn 16h ngày 21/02/2020.


  Kết quả của khảo sát lần này sẽ làm nền tảng để chúng tôi có kế hoạch ưu tiên phát triển gì trước, gì sau trong các vấn đề mà các bạn mong muốn, vì vậy xin vui lòng hãy để làm lựa chọn của bạn theo khảo sát tại đường dẫn dưới đây:


  BẮT ĐẦU KHẢO SÁT ↩️

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?