[Hot]Câu chuyện giữa Spylenngoi và timothy

🔥 Vote your LOT2020 candidate 🔥
The voting phase ends, Sunday, March 1st at 23:59 GMT+1. ➡️ TO THE SURVEY ⬅️

 • sao m ko chỉ a?

  nhà lắm def thế ai dám :))

  Có hỏi đâu mà chỉ keke, 1s vẫn chạy được

  "Thì tất nhiên chơi sao chẳng mặc mẹ chú, a liên quan gì đâu. A thích là thích chú ở lại để mua vui cho bọn anh thôi mà. Chú là người sáng giá nhất đấy, a đang đề xuất cho chú rồi. Đừng làm anh thất vọng"

  From Mít tơ fắc

 • Mới có mấy k chùy mà còn rên la. 7 8 con off xám đi plan thì sao mà mấy bác chịu nổi đây. Bùn quá. Nghỉ hóng ts1 hoy nào. :)

  Chịu ko nổi thì thôi chứ biết sao giờ. Đội bạn mạnh thì mình lay lắt mà sống thôi. Chủ yếu vẫn còn hàng xóm là được :D

  :love::love::love: KHOAI TO KHÔNG LO CHẾT ĐÓI :love::love::love: