🏗️ Xây dựng công trình của riêng bạn 🏗️ Một sự thách thức với các Kiến trúc sư trưởng lành nghề

⭐ Advent Calendar giveaway ⭐

December! 🎁 Gift time!
Every day from December 1st to December 24th, starting at 10:00 AM (UTC+1), we'll be doing an 8-hour giveaway in Discord! Don't miss ➡️ today's surprise! ⬅️
How can you participate? Join us in the official Travian: Legends Discord server, accept the rules to unlock all the channels, head to the #advent-calendar channel, and seize your chance to win!
 • BuildingContest_2020.png  Nghe này mọi người,
  đây là thời gian dành cho những thách thức lớn


  Bạn đã bao giờ muốn thiết kế tính năng cho một tòa nhà mới? Bây giờ đã đến lúc bạn cho chúng tôi thấy kiến thức trò chơi và kỹ năng của bạn. Bạn có cơ hội thay đổi trò chơi và đề xuất một tòa nhà mới, mọi ý tưởng thú vị sẽ được xem xét để thực hiện trong máy chủ Sinh nhật 2020.

  Những ràng buộc riêng của mỗi tộc

  Có một số ràng buộc bạn cần lưu ý khi nghĩ về một tòa nhà mới. Đầu tiên, nói chung không nên thay đổi đặc tính hiện có của các bộ lạc. Một gợi ý tốt như là giúp tăng cường các đặc điểm cụ thể của bộ lạc. Ví dụ như bạn không nên đề xuất một tòa nhà để Huns tăng cường phòng thủ, họ không được cho là một bộ lạc phòng thủ, vì vậy một tòa nhà với đề xuất như thế sẽ không phù hợp với yêu cầu của cuộc thi.


  Thứ hai, các tòa nhà cụ thể của bộ lạc hiện tại hoặc ảnh hưởng đến ngôi làng mà họ được xây dựng (ví dụ: Hố bẫy) hoặc toàn bộ tài khoản (ví dụ: Quán bia). Các tòa nhà mới riêng biệt của mỗi bộ lạc nên ảnh hưởng theo cách khác đi so với công trình cũ đang có tác động tới. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng kiểm tra bảng dưới đây.


  Tribe

  Gaul

  Teuton

  Roman

  Egyptian

  Huns

  Tòa nhà riêng đang tồn tại

  Hố bẫy

  Ảnh hưởng tới chỉ làng

  Có thể xây ở mọi làng

  Quán bia

  Ảnh hưởng toàn tài khoản

  Chỉ có thể xây ở Thủ đô

  Tàu ngựa

  Ảnh hưởng tới chỉ làng

  Có thể xây ở mọi làng

  Công trình nước

  Ảnh hưởng tới chỉ làng

  Có thể xây ở mọi làng

  Trung tâm chỉ huy

  Ảnh hưởng tới chỉ làng

  Có thể xây ở mọi làng

  Ràng buộc cho các tòa nhà riêng mới

  Cần ảnh hưởng toàn tài khoản

  Giới hạn chỉ xây ở Thủ đô

  Cần ảnh hưởng chỉ tới làng

  Có thể xây ở làng bất kỳ

  Cần ảnh hưởng toàn tài khoản

  Giới hạn chỉ xây ở Thủ đô


  Cần ảnh hưởng toàn tài khoản

  Giới hạn chỉ xây ở Thủ đô

  Cần ảnh hưởng toàn tài khoản

  Giới hạn chỉ xây ở Thủ đô


  Thông tin cần thiết:

  Thông tin cần thêm để bản đề xuất của bạn được xem xét:

  • Tên của công trình
  • Chức năng và miêu tả
  • Trạng thái của tất cả các cấp level (nếu có)


  Những chi tiết cụ thể nên có:

  • Chi phí của mỗi cấp công trình
  • Điểm văn hóa tăng thêm trên mỗi cấp công trình
  • Thời gian xây dựng cho mỗi cấp công trình
  • và các thông tin xây dựng khác

  Miễn nhiệm

  Đội ngũ Travian: Legends có quyền xem xét sự cân bằng của bất kỳ đề xuất nào được chọn trong trường hợp có quyết định triển khai nó vào trò chơi.


  Thông tin cuộc thi:


  Bắt đầu:

  20/2/2020 – 16h (giờ VN)

  Kết thúc:

  04/3/2020 – 16h (giờ VN)

  Trao giải:

  15/3/2020

  Chọn người thắng cuộc:

  Mỗi đề xuất xây dựng phù hợp với yêu cầu sẽ nhận được 50 Vàng.

  Bạn chỉ có thể đề xuất ý tưởng cho 1 tòa nhà, và cần là ý tưởng gốc từ chính bạn.

  (Điều chỉnh ý tưởng của người khác hoặc sao chép các ý tưởng của công trình có sẵn là không phù hợp)

  Quà tặng thêm:

  Nếu công trình kiến trúc của bạn được chọn lựa trên máy chủ Sinh nhật 2020, bạn sẽ nhận phiếu Voucher 600 vàng

  (bạn sẽ cần chờ đợi tới tháng 7 để biết điều đó)

  Voucher có giá trị tới:

  31/12/2020


  Bạn cũng có thể thảo luận với người tham gia khác nếu có các nội dung liên quan cần thiết, tại đây: https://wbb.forum.travian.com/index.php?thread/585643

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • - Tên công trình: Trại Lính lớn

  - Miêu tả: Trại lính lớn cho phép bạn có thêm trại lính thứ 2 trong cùng một làng, nhưng chi phí để tuyển dụng lính là gấp 3 lần so với trại lính thường

  Kết hợp với trại lính thường thì có thể huấn luyện nhanh gấp 2 lần so với bình thường ở một làng.

  - Chi phí cho mỗi cấp của công trình là tăng lên 1.1 so với mức hiện tại

  - Điểm văn hoá giữ nguyên như cũ

  - Thời gian xây dựng là không đổi

  * Thời gian tạo lính giảm 15% so với thông thường.

 • Công trình cho tộc Teutons

  Tên công trình: Sân tập Bộ binh (Infantry Ground)

  <Yêu cầu: Trại lính cấp 20, Binh trường cấp 10>


  Chức năng: Sân tập Bộ binh của tộc Teutons giúp giảm lúa tiêu thụ của những loại quân được sản sinh từ Nhà lính (Barracks) đồng thời tăng điểm của kỹ năng cao nhất của loại quân đó.

  Chi tiết như sau:

  - Cấp tối đa: Cấp 20.

  - Giảm lúa tiêu thụ của Bộ binh theo cấp của Sân tập Bộ binh. Mỗi cấp 1%, tối đa 20%.

  - Số lúa được giảm trừ này sẽ được hoàn trả vào mỗi giờ (ví dụ lúa được giảm trừ của thời gian 00:00:00 đến 00:59:59 sẽ được hoàn trả vào 01:00:00)

  - Điểm kỹ năng cao nhất của mỗi loại quân sẽ tăng theo cấp của Sân tập Bộ binh, mỗi cấp 1%, tối đa 20%. Các điểm kỹ năng còn lại không thay đổi so với chỉ số ban đầu. (Điểm kỹ năng là 3 loại điểm: Tấn công - Thủ quân bộ - Thủ quân kỵ)

  + Lính chuỳ (40-20-5): điểm kỹ năng cao nhất là Tấn công. Khi được nâng cấp tối đa là 40 x 120% = 48.

  + Lính giáo (10-35-60): điểm kỹ năng cao nhất là Phòng thủ kỵ. Khi được nâng cấp tối đa là 60 x 120% = 72.

  + Lính rìu (60-30-30): điểm kỹ năng cao nhât là Tấn công. Khi được nâng cấp tối đa là 60 x 120% = 72.

  + Do thám (0-10-5): riêng loại quân này thì điểm kỹ năng cao nhất là điểm Do thám - là một loại điểm bị ẩn của game Travian. Điểm này chỉ được áp dụng khi tiến hành do thám người khác, hoặc phòng thủ quân do thám của người khác. Khi do thám người khác, điểm tấn-công-do-thám là 35. Còn ngược lại, điểm phòng-thủ-do-thám là 20 < điểm này được Travian áp dụng với mọi loại quân do thám trong game Travian>. Khi được nâng cấp tối đa, điểm này sẽ thành 35 x 120% = 42.

  + Lưu ý:

  * điểm kỹ năng sau khi được nâng cấp ở Sân tập Bộ binh sẽ được tính là giá trị cơ bản (base value) của loại quân đó, sau đấy mới áp dụng các điểm thưởng khác (nếu có) như Lò rèn, Luyện kim, Quán bia.

  * lính tiếp viện từ làng khác của tài khoản hoặc người khác cùng tộc Teutons không có tác dụng giảm trừ lúa.


  Chi phí xây dựng, thời gian xây dựng (ở nhà chính cấp 1) và điểm văn hoá:


  Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng res Dân số Thời gian ĐVH
  1 410 790 660 440 2,300 4 0:28:30 3
  2 540 1,010 845 590 2,985 2 0:42:40 4
  3 690 1,290 1,080 785 3,845 2 0:57:10 5
  4 880 1,645 1,385 1,030 4,940 2 1:12:00 6
  5 1,120 2,050 1,770 1,440 6,380 3 1:27:10 7
  6 1,445 2,600 2,270 1,845 8,160 3 1:42:40 9
  7 1,840 3,440 2,905 2,365 10,550 3 2:02:40 11
  8 2,255 4,266 3,715 2,940 13,176 3 2:23:00 13
  9 3,020 5,588 4,755 3,880 17,243 3 2:43:40 15
  10 3,775 7,055 6,085 4,880 21,795 4 3:05:00 19
  11 4,955 9,100 7,790 6,365 28,210 4 3:55:30 23
  12 6,300 11,885 9,975 8,060 36,220 4 4:51:00 27
  13 8,050 15,200 12,765 10,345 46,360 4 5:56:30 32
  14 10,355 19,215 16,340 13,360 59,270 4 7:16:30 39
  15 13,220 24,655 20,915 17,015 75,805 4 8:46:30 46
  16 16,855 31,255 26,775 21,895 96,780 4 10:20:40 55
  17 21,555 40,145 34,270 20,940 116,910 4 12:10:00 66
  18 27,255 51,880 43,865 35,880 158,880 5 14:16:40 80
  19 35,100 66,255 56,145 45,930 203,430 5 16:43:40 95
  20 45,200 84,588 71,870 58,790 260,448 5 19:34:10 115
  Tổng 204,820 383,912 326,180 258,775 1,173,687 72
 • Công trình cho tộc Gauls


  Tên công trình: Tháp canh (Guard Tower)

  <Yêu cầu: Đã nghiên cứu Do thám ở Thủ đô, Binh trường cấp 10>


  Chức năng: Tháp canh của tộc Gauls chỉ được xây ở Thủ đô của người chơi, có tác dụng biết được đợt tấn công vào khu vực bán kính tối đa 20 cánh đồng (với tâm là một làng bất kỳ của acc Gauls đó) có những loại lính nào.

  Chi tiết như sau:

  - Cấp tối đa: Cấp 10. Tầm kiểm soát Tháp canh được mở rộng 2 cánh đồng với mỗi cấp công trình.

  - Tầm kiểm soát: là khoảng cách (tính bằng cánh đồng) tính từ một làng bất kì của người chơi Gauls đến đợt tấn công (khi đợt tấn công này vào trong tầm kiểm soát).

  - Khi có một đợt tấn công (bao gồm cả tấn công một trong các làng của người chơi Gauls này hoặc đồng minh cùng liên minh) vào tầm kiểm soát của Tháp canh, thì trong Binh trường tại <các> làng Gauls này, sẽ biết được loại linh nào đang tấn công, nhưng không thể biết được số lượng bao nhiêu.

  - Lưu ý: Yêu cầu tối có tối thiểu 03 làng của người chơi này trong tầm kiểm soát thì công trình Tháp canh mới có tác dụng.


  Chi phí xây dựng, thời gian xây dựng (ở nhà chính cấp 1) và điểm văn hoá như sau:

  Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng res Dân số Thời gian ĐVH Range
  1 2,410 1,790 1,660 2,440 8,300 5 0:55:40 3 2 ô
  2 3,246 2,310 2,245 3,090 10,891 2 1:33:35 3 4 ô
  3 4,050 2,925 2,872 3,650 13,497 2 2:21:20 5 6 ô
  4 5,405 4,150 3,895 5,085 18,535 3 3:22:55 7 8 ô
  5 7,020 5,750 5,250 6,680 24,700 3 4:45:30 9 10 ô
  6 9,220 7,880 7,250 8,775 33,125 3 6:20:45 11 12 ô
  7 11,050 9,740 8,855 10,580 40,225 3 7:58:40 13 14 ô
  8 14,680 13,266 11,715 14,080 53,741 3 10:03:00 16 16 ô
  9 19,250 17,580 15,755 18,570 71,155 4 12:35:40 20 18 ô
  10 25,800 23,255 21,085 24,800 94,940 5 15:18:45 25 20 ô
  Tổng 102,131 88,646 80,582 97,750 369,109 33
 • Công trình cho tộc Ai Cập


  Tên công trình: Đền thần (Pantheon)

  <Yêu cầu: Học viện 20 ở thủ đô>


  Chức năng: Trong ngôi Đền thần linh thiêng, quan Đại tư tế sẽ giúp Trưởng châu thực hiện nghi lễ thờ phụng, cúng bái các vị thần. Các vị thần sẽ giúp tộc Ai Cập sản sinh ra thú hoang ngay tại làng của người Ai Cập, giúp tăng khả năng phòng thủ cho các làng này.

  Chi tiết như sau:

  - Cấp tối đa: cấp 10.

  - Đền thần cần kích hoạt bằng Tài nguyên (tương tự như Quán bia của Teutons). Thời gian hiệu lực là 48h mỗi lần kích hoạt.

  - Số thú hoang được sản sinh tại làng Ai Cập sẽ bằng trung bình của 10 ốc đảo gần nhất đối với làng đó.

  - Mỗi cấp Đền thần sẽ tăng 20% số thú hoang.

  - Yêu cầu phụ để thú hoang được sinh ra: thú hoang chỉ được sinh ra ở làng nào đang sở hữu ốc đảo. Khi có nhiều hơn 1 ốc đảo, thì mỗi ốc đảo sở hữu thêm sẽ tăng 25% so với mức thú hoang trung bình.

  - Tối đa số thú hoang sinh ra: 200% (gấp đôi) từ cấp độ Đền thần và 50% từ số lượng ốc đảo. Tổng cộng tối đa 250%.

  - Thú hoang không thể chọn làm đơn vị lính đi tấn công, không thể tiếp viện thú hoang giữa các làng với nhau.

  - Thú hoang tại làng không mất lúa để nuôi.

  - Có thể quy đổi thú hoang thành tài nguyên theo đúng số tài nguyên Travian đã định danh cho từng loại thú <bảng dưới>. Việc quy đổi thực hiện trong Đền thần. Có thể quy đổi cả thú hoang được bắt bằng lồng từ ốc đảo.

  Thú Gỗ Đất sét Sắt Lúa
  Chuột 85 75 120 25
  Nhện 125 130 60 40
  Rắn 140 150 40 60
  Dơi 95 120 65 25
  Lợn rừng 250 200 125 45
  Sói 250 125 250 150
  Gấu 250 220 135 50
  Cá sấu 125 250 300 65
  Hổ 350 350 125 80
  Voi 350 250 135 100


  Số tài nguyên cần để kích hoạt Đền thần: 4270 gỗ - 3230 đất sét - 2480 sắt - 10020 lúa. Tổng cộng: 20.000 tài nguyên.

  Chi phí xây dựng, thời gian xây dựng (ở nhà chính cấp 1) và điểm văn hoá như sau:

  Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng res Dân số Thời gian ĐVH SL thú hoang thêm
  1 1,920 1,810 1,825 2,950 8,505 6 0:25:45 4 20%
  2 2,744 2,280 2,295 3,580 10,899 3 0:53:55 5 40%
  3 3,550 2,910 2,935 4,125 13,520 3 1:25:25 6 60%
  4 4,910 4,155 4,206 5,570 18,841 3 2:12:40 7 80%
  5 6,585 5,760 5,826 7,120 25,291 3 3:15:40 9 100%
  6 8,788 7,880 7,979 9,225 33,872 4 4:35:00 11 120%
  7 10,602 9,750 9,889 11,025 41,266 4 6:03:25 14 140%
  8 14,108 13,101 13,305 14,580 55,094 4 7:54:20 17 160%
  9 18,666 17,280 17,695 19,300 72,941 4 10:23:50 21 180%
  10 25,280 23,055 24,055 25,540 97,930 4 13:30:45 25 200%
  Tổng 97,153 87,981 90,010 103,015 378,159 38
 • Công trình cho tộc Huns


  Tên công trình: Trại Attila (Attila's Camp)

  <Yêu cầu: Học viện 20>


  Chức năng: Thiền vu Attila tài trí, dũng mãnh sẽ đích thân huấn luyện những người lính tại Trại Attila, giúp việc huấn luyện lính tại Nhà lính (Barracks) và Chuồng ngựa (Stable) tại tất cả các làng được rút ngắn lại.

  Chi tiết như sau:

  - Cấp tối đa: Cấp 10.

  - Mỗi cấp Trại Attila sẽ giảm thời gian huấn luyện lính tại Nhà lính là 2% và Chuồng ngựa là 1.5%. Tối đa giảm là 20% và 15% cho lính bộ và lính kỵ.

  - Cần sử dụng tài nguyên để kích hoạt Trại Attila. Số tài nguyên tăng dần theo cấp của Trại Attila.

  - Thời gian tác dụng tối đa là 12 giờ (ở cấp 10). Thời gian cooldown tối thiểu là 24 giờ sau khi hết tác dụng (ở cấp 10).

  - Việc giảm thời gian huấn luyện này được tính tương tác với các items khác như mũ, cổ vật, thưởng liên minh như công thức vẫn đang áp dụng. <thời gian train = thời gian train gốc x thưởng 1 x thưởng 2 x...>

  - Số tài nguyên cần để kích hoạt Trại Attila theo cấp:

  Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng res
  1 3,750 3,375 4,688 3,188 15,000
  2 5,000 3,500 5,500 4,250 18,250
  3 6,250 4,375 6,875 5,313 22,813
  4 7,500 5,250 8,250 6,375 27,375
  5 8,750 6,125 9,625 7,438 31,938
  6 10,000 7,000 11,000 8,500 36,500
  7 11,250 7,875 12,375 9,563 41,063
  8 12,500 8,750 13,750 10,625 45,625
  9 13,750 9,625 15,125 11,688 50,188
  10 15,000 10,500 16,500 12,750 54,750
  Chi phí xây dựng, thời gian xây dựng (ở nhà chính cấp 1) và điểm văn hoá như sau:

  Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng res Dân số Thời gian ĐVH Giảm % bộ Giảm % kỵ Thời gian tác dụng Thời gian cooldown
  1 1,486 1,040 1,635 1,263 5,424 5 2:11:20 5 2% 1.5% 3 giờ 48 giờ
  2 2,048 1,434 2,253 1,741 7,475 2 2:42:40 6 4% 3% 4 giờ 45 giờ
  3 2,902 2,031 3,192 2,467 10,592 3 3:19:10 7 6% 4.5% 5 giờ 42 giờ
  4 4,008 2,806 4,409 3,407 14,629 3 4:00:55 8 8% 6% 6 giờ 39 giờ
  5 5,615 3,931 6,177 4,773 20,495 3 4:51:55 10 10% 7.5% 7 giờ 36 giờ
  6 7,903 5,532 8,693 6,718 28,846 4 5:49:20 12 12% 9% 8 giờ 33 giờ
  7 11,200 7,840 12,320 9,520 40,880 4 6:57:05 14 14% 10.5% 9 giờ 30 giờ
  8 15,580 10,906 17,138 13,243 56,867 4 8:16:20 17 16% 12% 10 giờ 28 giờ
  9 21,760 15,232 23,936 18,496 79,424 5 9:45:45 21 18% 13.5% 11 giờ 26 giờ
  10 32,055 22,439 35,261 27,247 117,001 5 11:30:25 25 20% 15% 12 giờ 24 giờ
  Tổng 104,557 73,190 115,013 88,873 381,633 38
 • Công trình cho tộc Romans


  Tên công trình: Nguyên lão viện (The Senate)

  <Yêu cầu: Đã nghiên cứu Nguyên lão ở Thủ đô>


  Chức năng: Nguyên lão viện là nơi các Nguyên lão giúp Hoàng đế La Mã đưa ra các chính sách về Kinh tế, Chính trị, Quân sự, Văn hoá. Tại Nguyên lão viện, người chơi tộc Romans có thể kích hoạt mỗi lần một trong bốn loại tính năng để tăng về Sản lượng tài nguyên của làng, tăng khả năng của nguyên lão khi đi conquer làng, tăng Sức tấn công của quân lính, tăng Điểm văn hoá của các làng.

  Chi tiết như sau:
  - Cấp tối đa: Cấp 10.

  - Chỉ có thể kích hoạt 1 trong 4 tính năng của Nguyên lão viện mỗi lần.

  - Các tính năng trong Nguyên lão viện cần kích hoạt bằng Tài nguyên. Thời gian tác dụng mỗi lần kích hoạt là 24 giờ, thời gian cooldown là 48 giờ sau khi hết tác dụng.

  - Các tính năng trong Nguyên lão viện được tính như sau:

  + Tính năng tăng Sản lượng tài nguyên: mỗi cấp Nguyên lão viện tăng sản lượng tài nguyên các làng lên thêm 1,5%. Tối đa 15%. (sản lượng tăng thêm được tính thành sản lượng gốc, trước khi được bonus thêm từ ốc đảo, các công trình thưởng, hay Travian Plus)

  + Tính năng Tăng khả năng đi conquer làng: mỗi cấp Nguyên lão viện tăng khả năng conquer làng của mỗi Nguyên lão lên thêm 1%. Tối đa 10% mỗi nguyên lão.

  + Tính năng Tăng sức tấn công của quân lính: mỗi cấp Nguyên lão viện tăng điểm tấn công của quân lính Romans lên thêm 1%. Tối đa 10%. (điểm tấn công sau khi tăng được tính là giá trị gốc, trước khi được bonus thêm từ Lò rèn, Luyện kim)

  + Tính năng Tăng Điểm văn hoá: mỗi cấp Nguyên lão viện tăng Điểm văn hoá các làng lên thêm 3%. Tối đa 30%.

  - Khi thời gian hiệu lực của Nguyên lão viện kết thúc, tất cả các hiệu ứng đang áp dụng trên mọi loại mỏ/công trình (đang xây dựng), mọi làng, mọi đợt tấn công đang di chuyển cũng sẽ kết thúc.

  Số res để kích hoạt các tính năng Nguyên lão viện


  Tính năng Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng res
  Tăng SL res 6,408 5,255 7,882 5,639 25,183
  Tăng % conquer 6,752 5,064 7,090 6,414 25,320
  Tăng sức tấn công 6,985 4,890 7,684 5,728 25,286
  Tăng ĐVH 6,780 5,627 7,187 5,763 25,357  Chi phí xây dựng, thời gian xây dựng (ở nhà chính cấp 1) và điểm văn hoá như sau:  Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Tổng res Dân số Thời gian ĐVH Tăng SL res Tăng % conquer Tăng sức tấn công Tăng ĐVH
  1 1,358 1,630 1,086 1,222 5,296 5 2:10:30 5 1.5% 1% 1% 3%
  2 2,022 1,415 2,224 1,719 7,380 2 2:40:45 6 3% 2% 2% 6%
  3 2,850 1,995 3,135 2,423 10,403 3 3:17:20 7 4.5% 3% 3% 9%
  4 4,102 2,871 4,512 3,487 14,972 3 4:00:05 8 6% 4% 4% 12%
  5 5,695 3,987 6,265 4,841 20,787 3 4:52:25 10 7.5% 5% 5% 15%
  6 7,885 5,520 8,674 6,702 28,780 4 5:51:00 12 9% 6% 6% 18%
  7 10,985 7,690 12,084 9,337 40,095 4 7:00:05 14 10.5% 7% 7% 21%
  8 15,305 10,714 16,836 13,009 55,863 4 8:21:20 17 12% 8% 8% 24%
  9 21,580 15,106 23,738 18,343 78,767 5 9:53:45 21 13.5% 9% 9% 27%
  10 31,958 22,371 35,154 27,164 116,647 5 11:42:55 25 15% 10% 10% 30%
  Tổng 103,740 73,297 113,707 88,247 378,991 38
 • Công trình : Nhà thờ Church


  Xây ở: thủ đô các bộ tộc


  Điều kiện để xây: Tường thành cấp 20 và Thợ xây đá cấp 20


  Tác dụng: Mỗi một cấp của nhà thờ sẽ ẩn 1 cấp của tường thành khỏi sự phá hủy của ram, nhà thờ cấp 20 sẽ ẩn được 20 cấp tường thành và ram sẽ không thể phá hủy để giúp phòng thủ tốt hơn khi quân tấn công phải leo tường


  Ví dụ: Khi đang có tường thành cấp 20 và xây được nhà thờ cấp 3, thì khi bị ram tấn công sẽ ẩn được 3 cấp tường thành, đủ ram sẽ chỉ phá 17 cấp tường và trong trận đánh lính tấn công sẽ phải leo tường 3 cấp là cấp 1,2,3


  Chi phí xây dựng: mỗi cấp đắt gấp 3 lần mỗi cấp của chi phí xây tường thành tộc đó

  Điểm cp: mỗi cấp có điểm văn hóa tương đương với mỗi cấp của đại sứ quán

 • Nhà thờ thì thiên về Văn hóa hay hơn là phòng thủ nhỉ?

  Thêm Chùa chiền, nhà hát kịch .... nữa cho dân chúng văn minh.

  Thích ý tưởng này của bạn.

 • Về lý do đưa ra các Công trình của các tộc như trên:


  1. Tộc Teutons: Sân tập Bộ binh


  Đây là tộc mà khi huấn luyện chuỳ đến số lượng nhất định, áp lực lúa nuôi quân luôn là rất lớn. Vì thế, việc giảm tối đa 20% lúa là một hỗ trợ gián tiếp giúp tăng sức mạnh tấn công của loại lính bộ của Teutons. Ngoài ra, việc tăng % của chỉ số cao nhất cũng mở ra 3 hướng chơi cho người chơi tộc Teutons:

  - Về người chơi off: Khi được tăng điểm, Chuỳ và Rìu sẽ đưa Teutons đến đúng chất tấn công vốn có của nó, với số lượng và chất lượng khủng khiếp hơn, vốn đang bị cạnh tranh khi có tộc Huns ra mắt.

  - Về người chơi def: Khi điểm thủ Kỵ được tăng 20%, người chơi def hoàn toàn có thể yên tâm chọn Teutons. Lúc này lính Giáo sẽ là lựa chọn vượt trội so với lính Pha lăng, và là một combo hoàn hảo khi kết hợp với Paladin.

  - Về người chơi do thám: Với việc Do thám của Teutons là loại lính duy nhất trong các tộc là lính bộ, tiêu thụ 1 lúa, lại được buff thêm 20% sức mạnh do thám lẫn giảm 20% lúa, nó hoàn toàn đưa đến một khả năng sẽ có nhiều người chọn Teutons là điểm đến cho việc chơi chuyên do thám thay vì Romans như hiện nay.


  Đây là công trình có thể được xây ở tất cả các làng, do đó việc không giảm lúa của lính tiếp viện là để ngăn ngừa việc "ăn gian lúa" từ nhiều làng đến một làng xây công trình này, như Tàu ngựa của Romans đã xảy ra. Người chơi off sẽ không thể gửi off ăn nhờ lúa ở làng Teutons khác, còn người chơi def sẽ buộc phải xây Sân tập Bộ binh ở tất cả các làng mua quân def nếu muốn được hưởng 20% thủ Kỵ của lính giáo.


  2. Tộc Gauls: Tháp canh


  Để phù hợp với yêu cầu các công trình mới phải không thay đổi đặc tính của tộc, cũng như tránh việc buff điểm phòng thủ nhàm chán cho lính Gauls, tôi đã chọn công trình Tháp canh là công trình đặc trưng mới của tộc Gauls. Nếu Hố bẫy là một hỗ trợ tuyệt vời ở đầu game, giúp người chơi Gauls phòng thủ cho chính mình it nhất trong một tháng đầu tiên thì với Tháp canh, nó sẽ là một công trình hỗ trợ phòng ngự không những cho chính mình mà còn cho cả những đồng minh cùng liên minh ở giai đoạn giữa và cuối game. Người chơi tấn công thường có một tài khoản Gauls ở bên cạnh chơi def cho mình, thì công trình Tháp canh sẽ là một bổ sung hữu ích để tăng tính phòng ngự. Tuy nhiên, việc yêu cầu có tối thiểu 03 làng trong Tầm kiểm soát để tránh việc một người chơi Gauls sẽ rải làng ra quá nhiều toạ độ cách xa nhau để tận dụng lợi ích này một cách thái quá.


  3. Tộc Egyptians: Đền thần


  Ai Cập đang rất phổ biến với khả năng mạnh về phòng thủ và tài nguyên, do đó với việc được buff sức phòng thủ từ thú hoang cũng như tài nguyên quy đổi từ đây sẽ phù hợp với yêu cầu đề ra. Những người chơi tộc Eyptians đều cố gắng lấy ốc đảo để được thưởng % từ Công trình nước thì Đền thần chính là một điểm cộng cho việc này. Ngoài ra Ai Cập huyền bí với sức mạnh siêu nhiên đã rất nổi tiếng, thì Đền thần sẽ là một công trình phù hợp ở cả góc độ văn hoá với Ai Cập.


  4. Tộc Huns: Trại Attila


  Attila đã được Travian giới thiệu khá kỹ khi tộc Huns ra mắt năm 2017, thì một công trình có tên Trại Attila sẽ là thích hợp để tăng thêm ưu điểm của tộc Huns: sức tấn công. Tuy nhiên, với việc dàn ngựa của tộc này đang quá bá đạo thì thay vì tiếp tục buff thêm vào sức mạnh tấn công hoặc tốc độ di chuyển hay sức mang vác, có lẽ việc giảm thời gian huấn luyện của cả bộ binh và kỵ binh sẽ là hài hoà hơn cho tộc Huns, khi Lính đánh thuê của tộc này đang bị ôm đồm làm nhiều việc và còn Lính bắn cung không quá vượt trội về sức tấn công. Bên cạnh đó, việc thời gian kích hoạt bị hạn chế cùng thời gian cooldown dài, cũng sẽ không làm lợi thế này bị lạm dụng quá nhiều.


  5. Tộc Romans: Nguyên lão viện


  Tộc Romans vốn dĩ có rất nhiều thuận lợi cho mọi người chơi Travian nói chung: xây cùng lúc 3 công trình (kéo theo dân số và ĐVH luôn dễ dàng vượt trội), Nguyên lão có điểm chiếm làng cao hơn các tộc khác, có lính bộ và lính kỵ có điểm tấn công cơ bản cao nhất... Vì thế một công trình có nhiều sự lựa chọn kích hoạt các lợi thế này sẽ là một lợi ích tuyệt vời dành cho người chơi tộc Romans. Họ sẽ phải đưa ra lựa chọn thật hợp lí cho câu hỏi: cái nào và khi nào? Lúc nào sẽ cần tài nguyên, lúc nào cần ĐVH, lúc nào đi cần điểm tấn công và lúc nào sẽ là buff cho Nguyên lão. Điều này hoàn toàn có thể gây một chút rắc rối nếu người chơi quá cá nhân, không nắm được kế hoạch của tập thể để dẫn đến việc không thể kích hoạt đúng cái khi cần đến. Nhưng ngược lại, nếu sử dụng tốt, nó sẽ là đòn bẩy thúc đẩy lợi thế vốn có của tộc Romans hơn nữa.

 • - Công trình: Trại cơ giới (áp dụng cho tất cả các tộc)

  - Tác dụng: Tăng lượng tài nguyên mang được của quân lính của làng xây công trình. Mỗi cấp công trình tăng 5% lượng tài nguyên mang vác của lính khi tấn công hay cướp bóc (có 20 cấp)

  - Điều kiện xây dựng: Học viện cấp 10, lò rèn cấp 10

  - Giải thích: Khi được tăng tỉ lệ cơ giới hóa (xe đẩy đối với lính bộ, xe ngựa đối với lính kỵ) thì khả năng mang vác tài nguyên của đội quân này sẽ được nâng cao.

  - Lý do: Hiện đã có các công trình tăng khả năng tấn công, phòng thủ, tốc độ hành quân, tốc độ sản xuất lính, tăng điểm văn hóa,... nhưng chưa có công trình tăng khả năng mang vác của quân lính. Có thêm công trình này giúp cho việc cướp bóc trở nên đa dạng, hấp dẫn, có thể tạo được đột biến, giúp game thủ sáng tạo được thêm nhiều cách chơi và hướng phát triển.

 • - Công trình: Đài quan sát (áp dụng cho tất cả các tộc)

  - Tác dụng: Tăng khả năng do thám và chống do thám của làng xây dựng công trình. Mỗi cấp công trình tăng 5% khả năng do thám và chống do thám (có 20 cấp)

  - Điều kiện xây dựng: Tường rào cấp 10, học viện cấp 10

  - Giải thích: Khi làng có thêm tháp quan sát thì khả năng do thám tốt hơn và chống do thám đối phương tiếp cận tốt hơn

  - Lý do: Hiện nay tường rào chỉ có giá trị phòng thủ với lính bộ, kỵ và ram, cata nhưng không có giá trị hỗ trợ phòng ngự trước do thám. Đồng thời, các loại lính khác đều có thể được tướng hỗ trợ tăng tấn công hoặc phòng thủ nhưng do thám thì ngoài lò rèn hỗ trợ như các lính khác thì không có thêm khả năng nâng cấp nào khác. Với không gian làng hạn chế, có thêm công trình này sẽ buộc người chơi phải cân nhắc việc đánh đổi để nâng cao khả năng do thám/chống do thám hay các công trình khác, giúp lối chơi và hướng phát triển của nhiều người đa dạng hơn, hấp dẫn hơn

 • Các ý tưởng là rất phong phú, tuy nhiên vì điều kiện ban đầu là mỗi người chỉ có thể đưa ra ý tưởng cho 1 công trình, nên việc đưa ra nhiều công trình đã vi phạm điều kiện cuộc thi.


  Mình sẽ đưa quyết định có tính để trao giải hay không vào tuần sau và cập nhật lại vào bài viết này

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Các ý tưởng là rất phong phú, tuy nhiên vì điều kiện ban đầu là mỗi người chỉ có thể đưa ra ý tưởng cho 1 công trình, nên việc đưa ra nhiều công trình đã vi phạm điều kiện cuộc thi.


  Mình sẽ đưa quyết định có tính để trao giải hay không vào tuần sau và cập nhật lại vào bài viết này

  Mod thích công trình nào thì cứ chọn 1 thì cũng đâu có ảnh hưởng gì

 • Mod thích công trình nào thì cứ chọn 1 thì cũng đâu có ảnh hưởng gì


  Đó chính là điều mình đang nghĩ, thay vì nhiều mình sẽ chọn 1 post của mỗi bạn

  Nhưng đây là cuộc thi toàn cầu, điều kiện đưa ra ban đầu vẫn cần được tôn trọng

  Ngoài ra mình cũng cần xem xét kỹ các ý tưởng về mặt khả thi (có khả năng code và triển khai thực tế) của chúng, thay vì chỉ là cách hình dung bay bổng không thể triển khai, vì các ý tưởng này cũng sẽ để chọn lọc và đưa vào phiên bản sinh nhật hàng năm của Travian vào tháng 9 tới

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Đó chính là điều mình đang nghĩ, thay vì nhiều mình sẽ chọn 1 post của mỗi bạn

  Nhưng đây là cuộc thi toàn cầu, điều kiện đưa ra ban đầu vẫn cần được tôn trọng

  Ngoài ra mình cũng cần xem xét kỹ các ý tưởng về mặt khả thi (có khả năng code và triển khai thực tế) của chúng, thay vì chỉ là cách hình dung bay bổng không thể triển khai, vì các ý tưởng này cũng sẽ để chọn lọc và đưa vào phiên bản sinh nhật hàng năm của Travian vào tháng 9 tới

  Nếu cần thì mọi người xóa bớt đáp án cũng được nhưng nếu như vậy thì mod sẽ có thể bỏ lỡ 1 số ý tưởng hay và khả thi. Mod cứ cho mọi người đưa hết ý tưởng rồi lựa 1 thì giải sẽ vẫn không bị tăng đồng thời cũng không bỏ lỡ ý tưởng nào.

 • Bài số 4, số 8số 11 được chọn vì tính khả thi và ý tưởng hay, không cần phải xóa bài để phù hợp yêu cầu ban đầu, mỗi bạn sẽ nhận 50 vàng, mình sẽ gửi vào tin nhắn nick diễn đàn của các bạn


  Chúc mừng ^^

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Bài số 4, số 8số 11 được chọn vì tính khả thi và ý tưởng hay, không cần phải xóa bài để phù hợp yêu cầu ban đầu, mỗi bạn sẽ nhận 50 vàng, mình sẽ gửi vào tin nhắn nick diễn đàn của các bạn


  Chúc mừng ^^

  Cảm ơn mod Matrix round nào cũng tài trợ cho mình vàng nha ♥️♥️♥️

 • Xin chúc mừng HanToTo đã là 1 trong 5 công trình được chọn lựa bởi nhóm GameCenter và dành thêm giải thưởng Voucher 600 vàng cho công trình Trại Attila (Attila's Camp)

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?