Cập nhật các sửa lỗi và thêm tính năng mới

 • Tại đây sẽ cập nhật những thay đổi trong các lần bảo trì/bảo dưỡng máy chủ, bao gồm các bản vá sửa lỗi cũng như bản kích hoạt thay đổi các tính năng mới thêm vào trong game.


  1. Bạn luôn có thể tham khảo phiên bản gốc tiếng Anh với mô tả chính xác hơn, tại đây: https://wbb.forum.travian.com/index.php?thread/153966

  2. Bạn có thể tìm thấy các thay đổi cũ hơn tại đây: https://wbb.forum.travian.com/index.php?thread/49978

  3. Thời gian cập nhật được dự kiến trước, nhưng đôi khi sẽ có những thay đổi ở phút chót trước khi tiến hành trên máy chủ

  4. Bạn cũng có thể xem trước lịch dự kiến tại đây: https://trello.com/b/QJ2rZUfD (thẻ changelogs)


  Trân trọng,

  BQT TraTeam

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Bản vá Polarbear 600.5 [4604] - Dự kiến cập nhật 19h03 ngày 27/2/2020 giờ VN, không gián đoạn máy chủ


  Sửa lỗi:

  TL-7851 - Điều chỉnh biểu tượng thống kê tài nguyên để phù hợp với độ dài của các ngôn ngữ khác nhau

  TL-7873 - Quân lính thám hiểm được sẽ tính là hoàn thành nghiệm vụ "huấn luyện lính"

  TL-7835 - Biểu tượng tiếp viện sẽ hiển thị chính xác với các làng mở ở biên giới bản đồ.

  TL-7942 - Sửa lỗi bản đồ bị bể khi xem cỡ lớn trên điện thoại nhưng không chọn đăng nhập ở chế độ tương thích smartphone.

  TL-8008 - Đánh dấu bản đồ bằng màu sắc sẽ được sửa một phần khi người chơi đánh dấu, hãy refresh nếu nó chưa hiển thị đúng.

  TL-7984 - Sửa lỗi sai thống kê chung của một số người chơi

  TL-8013 -Sửa lỗi giới hạn đấu giá 2001 cho lần đầu của một số vật phẩm (máy chủ VNX sẽ được sửa lỗi)

  TL-8015 -Thông tin vi phạm và hình phạt sẽ hiển thị chính xác cho người chơi

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Polarbear 626.2 [4634] - Dự kiến cập nhật 19h03 ngày 18/3 - gián đoạn khoảng 10 phút


  Tính năng được yêu cầu:

  TL-1005 - Thêm thông tin sử dụng băng cứu thương trong chiến báo cho người tấn công và phòng thủ


  Thay đổi tính năng:

  TL-863 - Thêm bộ lọc cho lái buôn đang tới hoặc đang đi trong chợ

  TL-962 - Giới hạn tiếp viện liên bang sẽ áp dụng cho làng bị chinh phục trước khi quân tiếp viện tới đích


  Sửa lỗi:

  TL-7834 - Sửa lỗi làng Natar chứa cổ vật bị phá hủy không xuất hiện trong báo cáo xung quanh

  TL-7873 - Lính thám hiểm được sẽ tính vào hoàn thành nghiệm vụ "huấn luyện quân đội"

  TL-7851 - Điều chỉnh biểu tượng thống kê tài nguyên để phù hợp với độ dài của các ngôn ngữ khác nhau

  TL-7942 - Sửa lỗi bản đồ bị bể khi xem cỡ lớn trên điện thoại nhưng không chọn đăng nhập ở chế độ tương thích smartphone.

  TL-7835 - Biểu tượng tiếp viện sẽ hiển thị chính xác với các làng mở ở biên giới bản đồ

  TL-7844 - Sửa lỗi căn lề dọc trên trình duyệt IE11  Sửa lỗi bản Codex Victoria:

  TL-8028 - Tài nguyên trong rương có thể được sử dụng trong khi đang có một công trình xây dựng hàng đợi với Kiến trúc sư lành nghề

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Bản vá Polarbear 626.5 [4651]: dự kiến cập nhật 19h03 ngày 24/3 - gián đoạn khoảng 1 phút

  Sửa lỗi:

  TL-8054 - Có Kỳ quan không ngăn cản người chơi xóa tài khoản nữa.

  TL-8105 - Sửa lỗi không tự động thực hiện mở rộng tăng năng suất 25% sản lượng tài nguyên đối với một số người

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Release 643.2 Polarbear: dự kiến cập nhật 18h03 ngày 08/4 giờ VN - gián đoạn khoảng 5 phút


  Thay đổi tính năng:

  TL-8023 - Các lễ ăn mừng trong hàng chờ giờ sẽ được tính trong tab điểm văn hóa tổng quan làng. Đếm ngược giờ sẽ là một liên kết đến tòa thị chính của làng liên quan.


  Sửa lỗi:

  TL-8098 - Đã sửa một lỗi khiến phân phối tài nguyên lái buôn NPC tự động nhập vào giá trị lớn nhất có thể khi nhấp vào biểu tượng

  TL-8097 - Đã sửa một lỗi buộc làm mới trang khi thực hiện các thay đổi với các đường giao thương.

  TL-8005 - Hiện đã sửa bố cục chợ khi gửi tài nguyên đến các làng với tên dài.


  Sửa lỗi trên Codex Victoria:

  TL-8050 - Trận giả giờ đây sẽ không còn hiển thị là bị thương đối với thiên nhiên hoặc quân đội Natar.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Release 663.2 Polarbear [4706] - dự kiến cập nhật 18h03 ngày 04/5 - gián đoạn chỉ khoảng 5 phút


  Tính năng:

  TL-8176 - Khi tạo đường giao thương, giờ và phút cài đặt sẽ nhập bởi giờ địa phương mà người chơi lựa chọn


  Sửa lỗi:

  TL-8031 - Chiến báo có tù binh và bệnh binh không hiển thị chính xác. Số lính bị chết sẽ không bao gồm bệnh binh nữa.

  TL-8104 - Tên các làng Natar chứa cổ vật sẽ hiển thị chính xác khi xem chi tiết trong ngôn ngữ đã chọn ở máy chủ đa ngôn ngữ


  Sửa lỗi Codex Victoria:

  TL-7887 - Khi ngôi làng ban đầu bị mất, các nhiệm vụ chỉ có thể được thực hiện ở đó vẫn hoạt động và không thể giải quyết được. Trong tương lai khi làng ban đầu bị mất, tất cả các nhiệm vụ cho riêng làng đó sẽ tự động bị đóng mà không cấp phần thưởng.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Release 686 Polarbear [4728] - dự kiến cập nhật 18h03 ngày 18/5 - gián đoạn chỉ khoảng 5 phút


  Tính năng được yêu cầu LOT:

  TL-8184 - Khi dân số của làng cuối cùng trên tài khoản bị về 0 (không tính đếm làng WW thì sẽ là làng cuối cùng), nó sẽ bị mất toàn bộ quân lính


  Tính năng:

  TL-8214 - Nâng cấp đồ họa quân lính các tộc Romans, Gauls, Teutons

  TL-7977 - Cải thiện giao diện quản lý đường giao thương trong chợ (có thể xóa tất cả các giao thương cùng lúc)


  Bugfixes:

  TL-8234 - Sửa lỗi liên quan tới các góc phần tư bản đồ với ngôn ngữ của người chơi đã chọn

  TL-8151 - Sửa vài ký tự sai trong hướng dẫn tiếng Pháp

  TL-8110 - Lái buôn đang trên đường không bị hủy chuyến sau đó khi làng bị chinh phục/chiếm

  TL-8220 - Làng Kỳ quan sẽ không xuất hiện với mỏ tài nguyên bị sai

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 2 times, last by Matrix ().

 • Release Polarbear 746.1: dự kiến cập nhật 20h03 ngày 7/7 cụm Asia (mới) & 18h03 ngày 9/7 cụm VN (cũ) - gián đoạn khoảng 15 phút


  Tính năng LOT:

  TL-407 - Người chơi bây giờ có thể chỉnh sửa hàng loạt danh sách farm một lúc


  Tính năng:

  TL-8365 - Thông tin gợi ý của Xô nước và Bức tranh nghệ thuật sẽ kèm thời gian đếm ngược để sử dụng.

  TL-8237 - Cải thiện thông báo ô thông tin với người chơi bị khóa do vi phạm luật chơi

  TL-8334 - Chặn sử dụng dấu gạch nối khi đặt tên liên minh

  TL-8162 - Thêm một hình phạt mới ngăn người chơi chỉnh sửa hoặc gửi văn bản

  TL-8223 - Người chơi vẫn còn bảo vệ tân thủ bị hạn chế giao thương với tỉ lệ khác 1:1


  Sửa lỗi:

  TL-8284 - Kho bạc ở làng Natar chứa Bản thảo xây dựng sẽ là cấp 10, thay vì cấp 20 sinh ra do lỗi

  TL-8046 - Danh sách người khuyên góp trong liên minh top 5 hàng tuần không còn bị bỏ trống

  TL-8298 - Lính do thám tiếp viện sẽ hiển thị thông tin chính xác

  TL-8246 - Chú giải cho gói tài nguyên trong rương của Tướng sẽ hiển thị thông tin chính xác

  TL-8372 - Dấu ngoặc vuông đóng không cần thiết được hiển thị trong thông báo chú giải công cụ trong diễn đàn liên minh đã bị xóa bỏ

  TL-8233 - Lỗi hiển thị sai tổng mức thưởng trong năng suất sản xuất tài nguyên đã được sửa

  TL-7908 - Đã khắc phục sự cố liên quan đến việc thiếu các báo cáo xung quanh về các ngôi làng Natar có chứa cổ vật bị phá hủy.

  TL-8229 - Đã xóa văn bản lỗi xuất hiện không cần thiết khi thay đổi tên làng trong khi phá hủy công trình

  TL-8201 - Đã sửa lỗi hiển thị do bản dịch dài trong tổng quan về sản xuất tài nguyên

  TL-8274 - Đã sửa lỗi mô tả của tòa nhà Trung tâm chỉ huy

  TL-8075 - Danh sách Farmlist: Ghi đè một mục farm thông qua bản đồ không hoạt động

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Release 746.5 Polarbear [4808]: 18h03 14/7 máy chủ ASIA & 18h03 15/7 máy chủ VN cũ - gián đoạn khoảng 2 phút


  Sửa lỗi:

  TL-8370 - Sự cố bố cục trong sổ địa chỉ IGM khi một người chơi khác được thêm bởi một người chơi khác đã được sửa

  TL-8360 - Tự động điền tên người nhận khi viết tin nhắn mới đã được sửa

  TL-8425 - Mất liên kết trang trả lời Travian ANSWERS từ trang đăng nhập đã được sửa

  TL-8423 - Thông tin về các khe mở rộng làng trong thẻ điểm văn hóa trong cửa sổ tổng quan làng đã được sửa

  TL-7838 - Sự cố Firefox với người chơi không thể thấy tất cả các cờ đã lưu trong bản đồ đã được sửa

  TL-8087 - Đã sửa lỗi trong tổng quan về Sản xuất trong đó thẻ mở cuối cùng sẽ không được chọn khi lựa chọn một làng khác

  TL-8442 - Sửa lỗi nút hiển thị cấp công trình không hoạt động

  • Tệp map.sql chứa thông tin về khu vực để hỗ trợ người tạo tiện ích

  • Yếu tố tốc độ đã thêm vào phần thưởng tướng Hung khi chỉ đi cùng kỵ binh

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 2 times, last by Matrix ().

 • Release 767 Polarbear: 18h03 23/7 máy chủ ASIA & 18h03 24/7 máy chủ VN cũ - gián đoạn khoảng 10 phút


  Tính năng:

  TL-8280 - Cấp của quân lính bây giờ sẽ biểu thị trong tòa nhà nơi huấn luyện lính


  Sửa lỗi:

  TL-8416 - Sửa lỗi thanh tìm kiếm trong mục thống kê với các thẻ khác nhau được chọn làm mặc định

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Release 797 Polarbear: 18h03 10/8 máy chủ ASIA & 18h03 11/8 máy chủ VN cũ - gián đoạn khoảng 5 phút


  Tính năng:

  TL-8458 – Cập nhật thông tin để giải thích rõ hơn về các cổ vật Cây cung

  TL-362 - Chúng tôi đã thay đổi một trong các mức thu phóng trên bản đồ từ 8% thành 10%.

  TL-810 – Thêm nhiều nơi người chơi có thể nhấp vào kiểm tra thêm thông tin khi kiểm chọn/nút chọn tương ứng. Ví dụ: khi nhấp vào chữ "do thám phòng thủ và quân đội", thông tin hiển thị sẽ tương tự như khi chọn kiểm vào các mục đó.


  Sửa lỗi:

  TL-7904 - Phần thưởng nhiệm vụ chỉ có thể nhận được ở một làng cụ thể sẽ không còn được hiển thị để sẵn thu thập khi một làng khác đang hoạt động.

  TL-8532 - Đã sửa lỗi thời gian xây dựng không cập nhật sau khi hoàn thành ngay lập tức cho Lâu đài, Cung điện và Trung tâm chỉ huy

  TL-8528 - Sửa hộp hiển thị lính đang di chuyển bị cắt ngắn trong các ngôn ngữ được viết từ phải sang trái.

  TL-8495 - Danh sách farm hiện cập nhật chính xác khoảng cách khi di chuyển các mục giữa các làng

  TL-8509 - Đã sửa lỗi bị trống được kích hoạt sau khi xóa mục nhập danh sách farm khỏi trang chi tiết vị trí của mục tiêu

  TL-8393 - Đã sửa lỗi liên kết đại sứ quán bị hỏng trong lời mời liên minh IGM

  TL-8169 - Số lính đang huấn luyện trong trang thống kê làng (dorf3) hiện cập nhật chính xác cho tất cả các làng khi làm mới trang


  Sữa lỗi trên Codex Victoria:

  TL-8335 - Quân đội bị thương sẽ không còn được tính vào tổng sức mạnh quân sự trong thống kê

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Release 819.2 Polarbear: 16h03 04/9 máy chủ ASIA & 18h03 04/9 máy chủ VN cũ - gián đoạn khoảng 10 phút


  Tính năng từ LOT:

  TL-8558 - Hệ thống bảo vệ tự động bây giờ áp dụng cho toàn liên bang thay vì chỉ liên minh


  Tính năng:

  TL-8476 - Trang bắt đầu được thiết kế lại danh sách máy chủ đang có để cung cấp cho người chơi thêm thông tin (số lượng bộ lạc, tốc độ, kích thước bản đồ, cổ vật/bản thảo)

  TL-8457 - Tùy chọn đổi tên tài khoản có cửa sổ bật lên xác nhận và nút OK để xác nhận. Cả hai nút (tùy chọn miễn phí và trả phí) hiện được kết hợp và sẽ được hiển thị tương ứng

  TL-8459 - Trang tùy chọn tài khoản người chơi có thể truy cập bằng url/options thay vì url/options.php

  TL-8446 – Phát triển và cải thiện lại danh sách farm


  Sửa lỗi:

  TL-8595 - Đã sửa tên làng mục tiêu có dấu ngoặc kép không được nhận dạng khi hoán đổi giữa các làng của người gửi

  TL-7963 – Đã sửa lỗi khi thời gian đến ước tính trên trang rút quân tiếp viện thay đổi sau khi chỉnh sửa số lượng quân khi người chơi sử dụng múi giờ khác với máy chủ

  TL-8539 - Tính toán lại tiêu thụ lúa sau khi dân số giảm xuống 0

  TL-7876 - Đã sửa lỗi cửa sổ bật lên thông tin của làng khi ở chế độ xem bản đồ trên thiết bị di động với tùy chọn băng thông thấp được bật

  TL-8592 - Người chơi sẽ quay lại tab đã mở trước đó khi lưu trữ báo cáo

  TL-8575 - Sửa lỗi chú giải tài nguyên khi hợp nhất quân đội

  TL-8597 - Đã khắc phục sự cố nhỏ với mũi tên trái khi cuộn qua các chiến cáo

  TL-8527 - Mức thưởng từ cổ vật (bình rượu) trong tổng quan năng suất tài nguyên hiện được hiển thị chính xác

  TL-8549 – Đã sửa lỗi chú giải công cụ hiển thị cho người trông nom với các tin nhắn IGM từ Bộ phận hỗ trợ (trung tâm trợ giúp khách hàng)

  TL-8580 – Thông tin về cổ vật không được hiển thị thêm nữa trong chiến cáo trên các máy chủ Sinh nhật hàng năm

  TL-8551 - Các chuyến di chuyểncủa quân tiếp viện giờ sẽ hiển thị trong tổng quan làng

  TL-8494 - Đã sửa lỗi bị thiếu xác nhận sự đóng góp thành công cho các khuyên góp tới liên minh


  Tính năng trên Shadow Empires:

  TL-8566 - Thay đổi trên trang Phe phái và Vùng để hiển thị tag của liên minh thay vì tên liên minh

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Release 819.9 Polarbear: 16h03 18/9 máy chủ VN cũ & 18h03 18/9 máy chủ ASIA - gián đoạn khoảng 5 phút


  Sửa lỗi:

  TL-8654 – Sửa lỗi thời gian xây dựng quá lâu khi sử dụng kiến trúc sư lành nghề và xây dựng nhanh cùng lúc với nhau

  TL-8628 – Đã sửa lỗi các làng WW hiển thị các mỏ nguyên không chính xác

  TL-8682 – Đã sửa lỗi mũ làm biến mất tóc của Tướng


  Sửa lỗi Shadow Empires:

  TL-8679 – Farmlist: Đã sửa lỗi quân của bộ tộc bị hiển thị sai từ các làng của tộc khác với tộc ban đầu của tài khoản

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Release 847 Polarbear: 16h03 (ASIA) và 18h03 VN cũ ngày 02/10 - gián đoạn khoảng 10 phút


  Tính năng:

  TL-8581 - Bản đồ giờ đây có thể truy cập khi thế giới trò chơi kết thúc.

  TL-8454 – Người chơi giờ đây có thể sắp xếp các mục trong danh sách farm theo kết quả, thời gian hoặc tiền thưởng trận chiến trong cột "lần cướp cuối cùng"

  TL-8571 – Các biểu tượng lỗi với các mẹo đã được thêm vào các danh sách farm để người chơi biết tại sao một cuộc tấn công không được gửi đi.

  TL-8576 – Danh sách farm sẽ ở lại dạng rút gọn khi nhấp vào nút "Bắt đầu".

  TL-8569 – Nút "Kích hoạt tất cả" và "Hủy kích hoạt tất cả" đã được triển khai cho các danh sách farm.

  TL-8568 – Tin nhắn bảo vệ người chơi mới đã được giới thiệu lại cho các danh sách farm.


  Sửa lỗi:

  TL-8525A17 Fixed an issue when upgrading resource fields did not change village production immediately

  Đã sửa một lỗi khi đang nâng cấp các mỏ khai thác đã không thay đổi sản lượng làng ngay lập tức.

  TL-8496 Surrounding reports no longer include village name changes from distant villages

  Các báo cáo vùng xung quanh không còn bao gồm các thay đổi tên làng từ các làng ở xa.

  TL-8536 Demolishing building levels doesn't finish early anymore.

  Phá hủy các cấp độ công trình không còn kết thúc sớm nữa.

  TL-8610 Made it impossible to forward empty reinforcements by modifying values in the console

  Giờ không thể chuyển tiếp các lực lượng tiếp viện rỗng bằng cách sửa các giá trị trong thanh điều khiển.

  TL-8674 Removing sitters will no longer clear other sitters rights.

  Xóa các người chăm nom sẽ không còn xóa các quyền khác của người chăm nom.

  TL-8663 Fixed an issue where cancelling an email change was not possible.

  Đã sửa một lỗi khi hủy một thay đổi email không còn khả dụng.

  TL-8665 Fixed an issue where trying to change email always returned an error.

  Đã sửa một sự cố khi cố gắng thay đổi email luôn trả về một lỗi.

  TL-8620 Amount of troop movements displayed per page in rally point's overview is not stuck at 100 and can be edited in game options

  Số lượng di chuyển quân được hiển thị trên mỗi trang trong tổng quan của binh trường không còn kẹt ở 100 và có thể sửa trong các tùy chọn trò chơi.

  TL-8662 Fixed broken flags on player profile edit page

  Đã sửa các lá cờ bị lỗi trên trang sửa hồ sơ người chơi.

  TL-8644 Fixed hero appearing to have no facial hair when wearing a helmet

  Đã sửa tướng xuất hiện không có lông mặt khi đang đội một chiếc mũ.

  TL-8609 Fixed mobile beta sidebar wrappers becoming stuck after trying to move in-game pop-ups

  Đã sửa các khối bao thanh bên beta di động bị kẹt sau khi thử di chuyển các cửa sổ pop-up trong trò chơi.

  TL-8587 Fixed a link in rally point navigating players out of the game

  Đã sửa một lỗi trong binh trường sẽ khiến người chơi thoát khỏi trò chơi.

  TL-8547 Accepting a trade offer will now correctly update the buttons for all other trade offers

  Chấp nhận một cơ hội buôn bán giờ đây sẽ cập nhật các nút cho tất cả cơ hội mua bán khác.

  TL-8528 Fixed troop movement box being cut-off in RTL

  Đã sửa hộp di chuyển quân đội sau khi nó bị khuất trong RTL.

  TL-8538 Fixed forwarding troops from oasis without entering village's coordinates

  Đã sửa chuyển tiếp quân từ một ốc đảo mà không cần nhập tọa độ của làng.

  TL-8170 Mouse flickering issue in the HUD is now fixed.

  Sự cố chuột nhấp nháy trong HUD hiện đã được sửa.

  TL-8681 Creating new farm lists will no longer expand lists of previously started raids

  Tạo các danh sách farm mới sẽ không còn mở rộng các list của các cuộc tấn công đã bắt đầu trước đó.

  TL-8702 Having lots of filled farmlists no longer causes the farm list tab to load as slowly.

  Có nhiều danh sách farm đã đầy sẽ không còn khiến tab danh sách farm nạp chậm nữa.

  TL-8606 Fixed page reload opening incorrect farm list after deleting an entry

  Đã sửa làm mới trang để các danh sách farm sai không còn được mở sau khi xóa một mục.


  Tính năng Shadow Empires:

  TL-8630 – Một VP trên mỗi cột ngày được thêm vào tab "Trong Top 5 Khu vực" của các liên minh và phe.

  ==========================================


  Release 847.8 polarbear: 22h ngày 13/10


  Sửa lỗi Codex Victoria:

  Xóa cột hiển thị sai về số điểm/ngày trong trang Phe phái thuộc top 5 liên minh

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 2 times, last by Matrix ().

 • Release Polarbear 882.8: 17h03 cụm Asia, 19h03 VN ngày 04/11/2020 - gián đoạn khoảng 10 phút


  Tính năng:

  TL-8768 - Danh sách farm không còn yêu cầu làm mới trang để thực hiện bất kỳ hành động nào nữa.

  TL-8649 - Tin nhắn "Các tài nguyên được thêm vào túi của tướng." giờ đây được hiển thị trong các báo cáo thám hiểm với tài nguyên đi vào túi của tướng.

  TL-8671 – Danh sách farm giờ đây sẽ hiển thị số đội quân khả dụng trong làng. Nếu không có đủ quân đội, nó sẽ được hiển thị màu đỏ.


  Sửa lỗi:

  TL-8690 - Đã sửa một lỗi các ốc đảo không thể bị tấn công nếu chúng chưa từng được xem.

  TL-8758 - Đã sửa lỗi một tin nhắn lỗi không xuất hiện khi đang cố gắng thêm một người chăm nom từ bên ngoài liên minh của người chơi.

  TL-8720 - Đã sửa lỗi một thông báo lỗi không xuất hiện khi cố gắng hẹn một người chăm nom hiện đang chăm nom cho cả 2 người chơi khác.

  TL-8602 – Liên kết đến Travian Answers trở lại trong hướng dẫn ngắn.

  TL-8659 - Đã sửa thiếu tin nhắn lỗi khi cố gắng bắt đầu một cuộc cướp bóc trong khi đã có hơn 10.000 cuộc di chuyển quân lính đang bên ngoài.

  TL-8591 - Đã sửa một lỗi cho phép các người chơi có hai thủ đô cùng lúc.

  TL-8696 - Đã sửa các tùy chọn quyền truy cập trong các báo cáo chiến đấu.

  TL-8608 - Tất cả liên kết chân trang giờ đây sẽ được hiển thị và có thể truy cập mọi lúc trong chế độ xem "Tài nguyên", ngay cả với một danh sách dài quân đang hỗ trợ một làng.

  TL-8721 - Đã sửa một lỗi hiển thị đã xuất hiện trong cửa hàng tại một số độ phân giải.

  TL-8609 - Đã sửa một lỗi menu cạnh bên beta di động bị treo sau khi cố gắng di chuyển các cửa sổ mở ra bên trong trò chơi (sửa lỗi này thật ra chưa được bao gồm trong các cập nhật trước như đã thông báo).


  Sửa lỗi TSE:

  TL-8779 - VP trên mỗi cột ngày giờ đây sẽ hiển thị các con số chính xác trong trang hồ sơ liên minh.

  TL-8714 - Ngôi làng Kỳ quan Natar giờ đây bị ẩn hoàn toàn ở các độ sâu mà nó cần ẩn.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 3 times, last by Matrix ().

 • Release Polarbear 902: 17h03 ngày 13/11 cụm ASIA - gián đoạn dưới 5 phút


  Sửa lỗi:


  TL-8802 - Không còn có thể thêm nhiều hơn 100 mục tiêu vào danh sách farm. Các danh sách farm hiện tại với nhiều hơn 100 mục tiêu sẽ chỉ có thể gửi các đợt tấn công đến 100 mục tiêu đầu tiên.

  TL-8826 - Đã sửa lỗi "Công trình": văn bản không hiển thị trong hàng chờ xây dựng trên trang mỏ khai thác.

  TL-7916 - Hoàn thành nhiệm vụ Vàng thưởng sẽ thay đổi trạng thái của nó một cách tự động.

  TL-8562 - Đã sửa vị trí của thông báo tin nhắn trợ giúp trong các nhà lính.

  TL-8847 - Mục các thuộc tính tướng không còn thu gọn theo mặc định nữa.

  TL-8759 - Sức mạnh chiến đấu hiển thị trong các báo cáo giờ đây có thể xử lý các con số lớn hơn.


  Sửa lỗi TSE:


  TL-8779 - VP mỗi ngày giờ dây sẽ hiển thị các con số chính xác trong trang hồ sơ liên minh. Lần này, lỗi phải thật sự được sửa.


  Polarbear 902.5: 19h03 ngày 20/11 cụm ASIA - gián đoạn dưới 5 phút


  Sửa lỗi:


  TL-8915 - Sửa lỗi tự động nhảy về trang 1 của danh sách đấu giá ngay sau khi đấu giá ở một trang khác.

  TL-8891 - Các cuộc đấu giá đã hoàn thành không còn từ chối xóa khỏi danh sách

  TL-8882 - Nhấp vào biểu tượng "phong bì thư" bên cạnh tiêu đề báo cáo trong danh sách báo cáo sẽ chuyển đổi chính xác trạng thái đã đọc hoặc chưa đọc của báo cáo. Đồng thời, nó cũng hoạt động tương tự với các tin nhắn trong trò chơi để chuyển trạng thái đã đọc/chưa đọc.


  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Release Polarbear 936.1: 17h03 ngày 18/12 cụm ASIA - gián đoạn dưới 15 phút


  Tính năng:

  TL-8773 – When an alliance member is warned or punished for violating the game rules, the alliance leader will be notified about it with an IGM


  TL-8795 - Settlers travelling to create a new village will turn around and go home immediately when their target spot is taken  Sửa lỗi:


  TL-8893 - Fixed IE11 issue where video confirmation box text would overlap 'dont show again' checkbox


  TL-8923 - Fixed incorrect alliance bonus values displayed in level up animations


  TL-8919 - Removed unearned daily quest progress at the start of the game


  TL-8964 - Fixed unnecessary error pop-up when deleting farm list by double clicking confirmation button


  TL-8904 - Fixed issue where notes would always open in edit mode


  TL-8911 - Fixed empty error message when attempting to start a farm list that would cause going over the limit of 10000 outgoing troop movements.


  TL-8318 - Fixed daily quest raid progress sometimes displaying more completed tasks than possible


  TL-8913 - Fixed Travian Answers "i" info button links for buildings in English language.


  TL-8949 - Disabling the option "Don't display images in reports" was not working. It was fixed.


  TL-8950 - Fixed an error when using the Combat Simulator after scouting an occupied oasis.


  TL-8817 - Contextual help for the hero adventures is fixed.


  TL-8914 - When you mouse over unit icon in the incoming troops part of Rally Point, it displays estimated total travel time of unit of such type from the target location to your village, without any modifiers. This estimation was slightly incorrect and it was fixed.


  TL-8902 - Tooltip on artwork and bucket correctly displays day and time of when the item will be available to use again.


  TL-8776 - Fixed sorting farm lists by bounty

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Release Polarbear 936.7: 17h03 ngày 12/01 cụm ASIA - gián đoạn dưới 2 phút


  Tính năng:


  Sửa lỗi:


  TL-9084 - Fixed new tasks not working for Bosnian and Serbian languages

  TL-9024 - Fixed issue where Master Builder planned builds did not start during vacation mode

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Release Polarbear 980.3: Cụm Asia cập nhật 19h03 (giờ VN) ngày 27/1 - gián đoạn khoảng 15'


  Features:  TL-8786 – All old unit images were replaced with improved version. The images are used for example in barracks.


  TL-8648 - You can now use the "report player" feature twice per day (only one report per day was possible before). Go ahead and report people that violate the game rules.


  TL-8643 – Special commands used to send message to multiple players within an alliance ([ally], [off] and [def]) are shown as recipient-suggestions when writing in-game message.


  TL-8962 - Resource production pie chart in general statistics shows precise numbers in a tooltip - based on player suggestion on Discord.


  TL-8879 - Added an option to deactivate individual targets of a farm list when editing them.


  TL-8784 - Pasting coordinates in a format of x/y into the x-field is now accepted and fills both x and y coordinates on worldmap, rally point (send troops), farm list (add target) and marketplace (send resources). Format x|y was already supported and works in the same way.


  TL-9027 - Bandage tooltips now show the minimum recovery time on gameworlds of all speeds. The faster the speed, the shorter the minimum recovery time.


  TL-8928 – Battle report will inform that when attacking with catapults there were no buildings left to catapult (happens usually when the village only building is wall).


  TL-8836 - "Leave the alliance" link / button is no longer available for sitters.  Bugfixes:


  TL-8008 - Marking players or alliances on the map doesn't require a page refresh anymore.


  TL-8540 – RTL languages: fixed village selection leading to wrong village on Chrome mobile.


  TL-8977 - Free crop value now updates immediately when adding / removing a building to construction.


  TL-8440 - You can no longer rob more resources than the storage of a village can hold, even including trade offers.


  TL-8283 - Collecting daily quests rewards exactly at the reset time doesn't count for the next day anymore.


  TL-8895 – Corrected background size of resource costs tooltip in mobile optimized version.


  TL-9005 - Fixed moving hero items by dragging and dropping them after triggering a pop-up message.


  TL-8165 - Activation email and resent activation email now use the same gameworld name


  TL-8538 - Fixed forwarding troops from an oasis to the village connected to that oasis by using the village name as target.


  TL-8992 - Issue with 2 warning notifications from using banned words is now fixed


  TL-8966 – Payment shop: the country selection dialog is now using two columns instead of one, when listing more than eight countries.


  TL-9010 - Fixed culture points tab in village statistics producing an unknown error when there is a town hall celebration queued


  TL-9002 – Building image tooltips on the new building construction page are not displayed in German for all game languages anymore.


  TL-8818 – Farm list: Unified behaviour of buttons 'edit all' and 'edit selected', the activate/deactivate status is now retained when moving entries to another farm list.


  TL-8947 - Fixed broken switching between pie charts in the general statistics – resource rank section.


  New Year Special features:


  None


  New Year Special bugfixes:


  TL-9041 – New task system: tasks about buildings are now ordered correctly by the amount of missing building levels (from lowest). Tasks that require Culture Points, population and loyalty are still always shown at the top.


  TL-9050 - Hero health bar is now updated when they were healed after leveling up by collecting new task system rewards.


  TL-9003 - Fixed loyalty task having no reward


  Annual Special features:


  None


  Annual Special bugfixes:


  TL-8368 – Ancient powers can no longer be set to automatically prolong by Sitters without the right to buy or spend gold.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 4 times, last by Matrix ().

 • Release 1001.2 Polarbear: Cụm Asia cập nhật 19h03 (giờ VN) ngày 05/2 - gián đoạn khoảng 60'


  Features:

  TL-9058 – Added full unit images to the game. Click on a unit image in a building where the unit can be trained to show a full image.

  TL-14 - Updated the population icon in the combat simulator.

  Bugfixes:

  TL-9144 - Fixed broken popup for marketing gold

  TL-9134 - Fixed transaction invoice being sent to an old email addresses

  TL-8178 - Fixed occasional slightly incorrect animal casualties displayed in battle report

  TL-8193 - Fixed an issue where Town Hall queued celebrations would occasionally disappear instead of starting

  TL-9102 - Fixed rounding issue of troop crop consumption caused by diet control artefact

  TL-9121 – Mobile optimized version: Side menus are no longer expandable in the background, behind an open pop-up.

  TL-9111 - Mobile optimized version: Fixed shop's advantages section feature indicator placement

  TL-9072 - Fixed the issue with auctions contextual help getting stuck.

  TL-9050 - Hero health bar is updated to the correct color when they are healed after leveling up by collecting new task system rewards.

  TL-9074 – Fixed a bug rarely causing some adventures to become broken.

  TL-8712 - Hero's Mansion: Abandoning oasis cannot be initiated and stopped with the same button anymore.

  TL-9187 - Fix for Chrome mobile beta for ios devices where elements would not fix correctly on the screen.

  New Year Special features:

  TL-9057 – Adjusted the cost of Egyptian settlers for better balancing.

  Wood 4560 5040
  Clay 5890 6510
  Iron 4370 4830
  Crop 4180 4620


  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?