Cập nhật các sửa lỗi và thêm tính năng mới

 • Tại đây sẽ cập nhật những thay đổi trong các lần bảo trì/bảo dưỡng máy chủ, bao gồm các bản vá sửa lỗi cũng như bản kích hoạt thay đổi các tính năng mới thêm vào trong game.


  1. Bạn luôn có thể tham khảo phiên bản gốc tiếng Anh với mô tả chính xác hơn, tại đây: https://wbb.forum.travian.com/index.php?thread/153966

  2. Bạn có thể tìm thấy các thay đổi cũ hơn tại đây: https://wbb.forum.travian.com/index.php?thread/49978

  3. Thời gian cập nhật được dự kiến trước, nhưng đôi khi sẽ có những thay đổi ở phút chót trước khi tiến hành trên máy chủ

  4. Bạn cũng có thể xem trước lịch dự kiến tại đây: https://trello.com/b/QJ2rZUfD (thẻ changelogs)


  Trân trọng,

  BQT TraTeam

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Bản vá Polarbear 600.5 [4604] - Dự kiến cập nhật 19h03 ngày 27/2/2020 giờ VN, không gián đoạn máy chủ


  Sửa lỗi:

  TL-7851 - Điều chỉnh biểu tượng thống kê tài nguyên để phù hợp với độ dài của các ngôn ngữ khác nhau

  TL-7873 - Quân lính thám hiểm được sẽ tính là hoàn thành nghiệm vụ "huấn luyện lính"

  TL-7835 - Biểu tượng tiếp viện sẽ hiển thị chính xác với các làng mở ở biên giới bản đồ.

  TL-7942 - Sửa lỗi bản đồ bị bể khi xem cỡ lớn trên điện thoại nhưng không chọn đăng nhập ở chế độ tương thích smartphone.

  TL-8008 - Đánh dấu bản đồ bằng màu sắc sẽ được sửa một phần khi người chơi đánh dấu, hãy refresh nếu nó chưa hiển thị đúng.

  TL-7984 - Sửa lỗi sai thống kê chung của một số người chơi

  TL-8013 -Sửa lỗi giới hạn đấu giá 2001 cho lần đầu của một số vật phẩm (máy chủ VNX sẽ được sửa lỗi)

  TL-8015 -Thông tin vi phạm và hình phạt sẽ hiển thị chính xác cho người chơi

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Polarbear 626.2 [4634] - Dự kiến cập nhật 19h03 ngày 18/3 - gián đoạn khoảng 10 phút


  Tính năng được yêu cầu:

  TL-1005 - Thêm thông tin sử dụng băng cứu thương trong chiến báo cho người tấn công và phòng thủ


  Thay đổi tính năng:

  TL-863 - Thêm bộ lọc cho lái buôn đang tới hoặc đang đi trong chợ

  TL-962 - Giới hạn tiếp viện liên bang sẽ áp dụng cho làng bị chinh phục trước khi quân tiếp viện tới đích


  Sửa lỗi:

  TL-7834 - Sửa lỗi làng Natar chứa cổ vật bị phá hủy không xuất hiện trong báo cáo xung quanh

  TL-7873 - Lính thám hiểm được sẽ tính vào hoàn thành nghiệm vụ "huấn luyện quân đội"

  TL-7851 - Điều chỉnh biểu tượng thống kê tài nguyên để phù hợp với độ dài của các ngôn ngữ khác nhau

  TL-7942 - Sửa lỗi bản đồ bị bể khi xem cỡ lớn trên điện thoại nhưng không chọn đăng nhập ở chế độ tương thích smartphone.

  TL-7835 - Biểu tượng tiếp viện sẽ hiển thị chính xác với các làng mở ở biên giới bản đồ

  TL-7844 - Sửa lỗi căn lề dọc trên trình duyệt IE11  Sửa lỗi bản Codex Victoria:

  TL-8028 - Tài nguyên trong rương có thể được sử dụng trong khi đang có một công trình xây dựng hàng đợi với Kiến trúc sư lành nghề

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Bản vá Polarbear 626.5 [4651]: dự kiến cập nhật 19h03 ngày 24/3 - gián đoạn khoảng 1 phút

  Sửa lỗi:

  TL-8054 - Có Kỳ quan không ngăn cản người chơi xóa tài khoản nữa.

  TL-8105 - Sửa lỗi không tự động thực hiện mở rộng tăng năng suất 25% sản lượng tài nguyên đối với một số người

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Release 643.2 Polarbear: dự kiến cập nhật 18h03 ngày 08/4 giờ VN - gián đoạn khoảng 5 phút


  Thay đổi tính năng:

  TL-8023 - Các lễ ăn mừng trong hàng chờ giờ sẽ được tính trong tab điểm văn hóa tổng quan làng. Đếm ngược giờ sẽ là một liên kết đến tòa thị chính của làng liên quan.


  Sửa lỗi:

  TL-8098 - Đã sửa một lỗi khiến phân phối tài nguyên lái buôn NPC tự động nhập vào giá trị lớn nhất có thể khi nhấp vào biểu tượng

  TL-8097 - Đã sửa một lỗi buộc làm mới trang khi thực hiện các thay đổi với các đường giao thương.

  TL-8005 - Hiện đã sửa bố cục chợ khi gửi tài nguyên đến các làng với tên dài.


  Sửa lỗi trên Codex Victoria:

  TL-8050 - Trận giả giờ đây sẽ không còn hiển thị là bị thương đối với thiên nhiên hoặc quân đội Natar.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Release 663.2 Polarbear [4706] - dự kiến cập nhật 18h03 ngày 04/5 - gián đoạn chỉ khoảng 5 phút


  Tính năng:

  TL-8176 - Khi tạo đường giao thương, giờ và phút cài đặt sẽ nhập bởi giờ địa phương mà người chơi lựa chọn


  Sửa lỗi:

  TL-8031 - Chiến báo có tù binh và bệnh binh không hiển thị chính xác. Số lính bị chết sẽ không bao gồm bệnh binh nữa.

  TL-8104 - Tên các làng Natar chứa cổ vật sẽ hiển thị chính xác khi xem chi tiết trong ngôn ngữ đã chọn ở máy chủ đa ngôn ngữ


  Sửa lỗi Codex Victoria:

  TL-7887 - Khi ngôi làng ban đầu bị mất, các nhiệm vụ chỉ có thể được thực hiện ở đó vẫn hoạt động và không thể giải quyết được. Trong tương lai khi làng ban đầu bị mất, tất cả các nhiệm vụ cho riêng làng đó sẽ tự động bị đóng mà không cấp phần thưởng.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Release 686 Polarbear [4728] - dự kiến cập nhật 18h03 ngày 18/5 - gián đoạn chỉ khoảng 5 phút


  Tính năng được yêu cầu LOT:

  TL-8184 - Khi dân số của làng cuối cùng trên tài khoản bị về 0 (không tính làng WW; và không còn chứa cổ vật), nó sẽ bị mất toàn bộ quân lính


  Tính năng:

  TL-8214 - Nâng cấp đồ họa quân lính các tộc Romans, Gauls, Teutons

  TL-7977 - Cải thiện giao diện quản lý đường giao thương trong chợ (có thể xóa tất cả các giao thương cùng lúc)


  Bugfixes:

  TL-8234 - Sửa lỗi liên quan tới các góc phần tư bản đồ với ngôn ngữ của người chơi đã chọn

  TL-8151 - Sửa vài ký tự sai trong hướng dẫn tiếng Pháp

  TL-8110 - Lái buôn đang trên đường không bị hủy chuyến sau đó khi làng bị chinh phục/chiếm

  TL-8220 - Làng Kỳ quan sẽ không xuất hiện với mỏ tài nguyên bị sai

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Release Polarbear 746.1: dự kiến cập nhật 20h03 ngày 7/7 cụm Asia (mới) & 18h03 ngày 9/7 cụm VN (cũ) - gián đoạn khoảng 15 phút


  Tính năng LOT:

  TL-407 - Người chơi bây giờ có thể chỉnh sửa hàng loạt danh sách farm một lúc


  Tính năng:

  TL-8365 - Thông tin gợi ý của Xô nước và Bức tranh nghệ thuật sẽ kèm thời gian đếm ngược để sử dụng.

  TL-8237 - Cải thiện thông báo ô thông tin với người chơi bị khóa do vi phạm luật chơi

  TL-8334 - Chặn sử dụng dấu gạch nối khi đặt tên liên minh

  TL-8162 - Thêm một hình phạt mới ngăn người chơi chỉnh sửa hoặc gửi văn bản

  TL-8223 - Người chơi vẫn còn bảo vệ tân thủ bị hạn chế giao thương với tỉ lệ khác 1:1


  Sửa lỗi:

  TL-8284 - Kho bạc ở làng Natar chứa Bản thảo xây dựng sẽ là cấp 10, thay vì cấp 20 sinh ra do lỗi

  TL-8046 - Danh sách người khuyên góp trong liên minh top 5 hàng tuần không còn bị bỏ trống

  TL-8298 - Lính do thám tiếp viện sẽ hiển thị thông tin chính xác

  TL-8246 - Chú giải cho gói tài nguyên trong rương của Tướng sẽ hiển thị thông tin chính xác

  TL-8372 - Dấu ngoặc vuông đóng không cần thiết được hiển thị trong thông báo chú giải công cụ trong diễn đàn liên minh đã bị xóa bỏ

  TL-8233 - Lỗi hiển thị sai tổng mức thưởng trong năng suất sản xuất tài nguyên đã được sửa

  TL-7908 - Đã khắc phục sự cố liên quan đến việc thiếu các báo cáo xung quanh về các ngôi làng Natar có chứa cổ vật bị phá hủy.

  TL-8229 - Đã xóa văn bản lỗi xuất hiện không cần thiết khi thay đổi tên làng trong khi phá hủy công trình

  TL-8201 - Đã sửa lỗi hiển thị do bản dịch dài trong tổng quan về sản xuất tài nguyên

  TL-8274 - Đã sửa lỗi mô tả của tòa nhà Trung tâm chỉ huy

  TL-8075 - Danh sách Farmlist: Ghi đè một mục farm thông qua bản đồ không hoạt động

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg