#AskTravian 27: Bạo quân của Teutons

  • Bạn sẽ chọn bộ tộc nào? Chúng tôi ở đây để giúp bạn lựa chọn phù hợp hơn! Đây là tập đầu tiên của một chuỗi bài viết về riêng mỗi bộ tộc. Đầu tiên là bộ lạc Teutons hùng mạnh!


    matrix.png


    Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?