אוצרות

  • אם אני רוצה לנטרל אוצר.

    האם אפשרי לכבוש את הכפר שיש בו אוצר (לא משמעותי ) כרגע

    על ידי כפר שאין בו בכלל קופת האוצר?

    (כיבוש עצמי)


    או האם יש דרך אחרת לנטרל את האוצר ( פרט להצעה לשחקן אחר מאותה ברית)?