Nhắm mắt nhặt vàng (bịt mắt bắt dê)

The blacksmith once again looked at the parchment a visitor had just given him.
There was nothing particularly unusual about this order – to decorate armor and a weapon with an emblem... ⚔️ #ShadowEmpires

Curious to know more? ➡️ Follow the story!⬅️

 • - Tài khoản: BuYeu

  - Máy chủ: vn2

  Ô chọn: M9

 • Các tọa độ có kho báu:

  A1: sudennb

  B5

  C10: ncc251288

  D13

  E4

  F6

  G8

  H14: bicieo; peter_VN

  I11

  J3

  K15

  L9

  M7

  N12

  O2


  hands_solu_final.png


  Người trúng giải:


  cnn251288; bicieo; Peter_VN sẽ tự động nhận thêm 1 cuộc thám hiểm vào tài khoản đã đăng ký kèm câu trả lời

  sudennb sẽ nhận phiếu vàng 200gold thông qua tin nhắn diễn đàn và bạn sẽ cần tự nạp nó vào tài khoản trong game


  rất tiếc chưa bạn nào lựa trúng gói 300 vàng, chúc may mắn lần sau

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg