שאלה: חפצים של הגיבור

  • האם חפצים שהגיבור נושא משפיעים רק על הכפר שהגיבור נמצא בו?

    אם יש חלוקה בין חפצים שונים אשמח לפירוט

  • רק על הכפר/החיילים מאותו כפר שנמצאים עם הגיבור

  • חפצים של הגיבור שלך משפיעים על הכוחות שמאותו הכפר בלבד.

    לדוגמה אם אתה יוצא לתיגבור ומכפר אחד יש לך 5 חניתות ומכפר אחר 15, עדיף שתשלח את הגיבור דרך הכפר שממנו שלחת 15 כי החפץ ישפיע שם יותר.

  • החפצים משפיעים רק על כוחות מכפר הבית של הגיבור שנמצאים איתו בזמן הקרב

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg