Thảo luận về Gian hàng mua Vàng mới

The blacksmith once again looked at the parchment a visitor had just given him.
There was nothing particularly unusual about this order – to decorate armor and a weapon with an emblem... ⚔️ #ShadowEmpires

Curious to know more? ➡️ Follow the story!⬅️

  • Nếu bạn có những phản hồi về Gian hàng thanh toán mua Vàng mới, bạn có thể đưa ra ý kiến của mình tại đây

    matrix.png


    Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg