Joninių taika 2020/ Midsummer Truce 2020

The blacksmith once again looked at the parchment a visitor had just given him.
There was nothing particularly unusual about this order – to decorate armor and a weapon with an emblem... ⚔️ #ShadowEmpires

Curious to know more? ➡️ Follow the story!⬅️

 • truceSummer.jpg


  Sveiki!


  Skelbiame vidurvasario (Joninių) taiką, tai šventinė diena visose Baltijos šalyse.


  Pradžia: 2020-06-23 14:00

  Pabaiga: 2020-06-25 07:00


  Taika galios visuose BALTICS serveriuose. Kvalifikacijos serveriuose taikos nebus.


  Taikos metu:

  • Puolimui išsiųsti kariai tiesiog pasveikins užpultą gyvenvietę/oazę;
  • Kariai nemirs nuo grūdų stygiaus (grūdus jie vis tiek naudos, bet esant neigiamai gamybai nieko nenutiks). Šis nustatymas galios ir 24 valandas po taikos pabaigos, tačiau prieš jam pasibaigiant rekomenduojama gyvenvietėje palikti grūdų (jeigu gyvenvietėje minusinė gamyba ir klėtyje grūdų nebus pasibaigus karių nemirimo nuo grūdų stygiaus režimui, tai sistema gali suskaičiuoti visus per tą laikotarpį turėjusius žūti karius ir jie visi gali staiga žūti);
  • Natarai taikos režimą ignoruos ir gali sėkmingai užpulti žaidėjus kai tai yra būtina (pavyzdžiui, įsikūrus pilkojoje zonoje žemėlapio centre), tačiau jūs negalėsite pulti natarų;
  • Žvalgyba yra aktyvi ir žvalgantys kariai gali mirti;
  • Taikos metu narvai neveiks ir nepavyks sugauti oazėse esančių gyvūnų;
  • Nuotykiai veiks kaip įprasta.
  • Rekomenduojame svarbių puolimų neplanuoti iškart (pirmas 10 sekundžių) po taikos pabaigos. Serveris ne visada spėja taikos režimo būseną atstatyti nuo visų žaidėjų vienu metu, tad puolimas gali nepavykti.

  Gerai pailsėkite ir po atostogų grįžkite į žaidimą kupini energijos!

 • truceSummer.jpg


  Hello!


  We are happy to announce Midsummer Truce. It is the holiday in Baltic States.


  Start time: 23.06.2019 14:00

  End time: 25.06.2019 07:00


  Truce will be present on all BALTICS gameworlds. Qualification gameworlds will not have truce.


  During truce:

  • Any attacks or raids you send will do no damage and will only leave a holiday greeting.
  • There will be no starvation during the ceasefires and for 24 hours after
   they end. Your troops will continue consuming crop until the granaries are empty though. It is imperative your troops have sufficient crop when the "no starvation" period ends.
  • The Natars will ignore the ceasefires, they will continue attacking the WWs and the grey zone but you can't attack them back.
  • Scouting will still work normally.
  • You won't be able to catch animals from oases with hero cages.
  • Adventures will work as usual.
  • We recommend not to plan important attacks right away (first 10 seconds) after truce ends. Server don't remove truce for all players at once, so attack might not succeed.

  Have nice holidays and a get back to game with new energy after that!

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg