ספר החוכמה

The blacksmith once again looked at the parchment a visitor had just given him.
There was nothing particularly unusual about this order – to decorate armor and a weapon with an emblem... ⚔️ #ShadowEmpires

Curious to know more? ➡️ Follow the story!⬅️

  • עוד הרבה חברה פה פתרו נכון... פשוט הם כתבו את השמות מימין לשמאל..

  • עוד הרבה חברה פה פתרו נכון... פשוט הם כתבו את השמות מימין לשמאל..

    מאחר ואנחנו כותבים בעברית, התשובות אף הן צריכות להופיע מימין לשמאל ולא משאל לימין

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg