שותפים למהיר

The blacksmith once again looked at the parchment a visitor had just given him.
There was nothing particularly unusual about this order – to decorate armor and a weapon with an emblem... ⚔️ #ShadowEmpires

Curious to know more? ➡️ Follow the story!⬅️

  • אהלן


    מחפש שותפים למהיר לטאוטוני התקפי

    שותף שמכניס זהב( אני גם מכניס) זמינות גבוהה ויודע לשחק מי שמעונין שיעדכן אותי


    או מישהו שיהיה הגנתי צמוד שלי גם עובד

  • דבר איתי בפרטי

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg