#AskTravian 28: Hợp tác với tộc Gaul

  • Bạn sẽ lựa chọn bộ lạc nào? Chúng tôi ở đây để giúp bạn chọn lựa, đây là phần tiếp theo nói về tộc Gaul


    matrix.png


    Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg