Bảo trì máy chủ 7/7 (Asia) và 9/7 (VN)

 • Các máy chủ cụm VN (máy chủ cũ ts1, ts3, ts20) sẽ bảo trì khoảng 15 phút lúc 18h03 ngày 9/7/2020

  Các máy chủ cụm ASIA (máy chủ mới ts1, tx3) sẽ bảo trì khoảng 15 phút lúc 20h03 ngày 7/7/2020


  Xin vui lòng lưu ý chăm sóc tài khoản và tự dự kiến các hành động trước để tránh thời gian này có thể bị gián đoạn máy chủ


  Chi tiết của sự cập nhật có thể xem tại đây:

  https://wbb.forum.travian.com/…d/586741/&action=lastPost

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg